Wereldwaterdag: Water in 2050

Water: Balancing demand

Tegen 2050 zal de vraag naar water met 55 procent stijgen. Daardoor zullen 3,9 miljard mensen, of zo’n 40 procent van de bevolking, geconfronteerd worden met ernstige watertekorten. Dat zegt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, naar aanleiding van Wereldwaterdag. “Om op deze uitdaging een antwoord te bieden, is er nood aan een sterk overheidsbeleid”, klinkt het.

De versnelde verstedelijking, de grote aangroei van de wereldbevolking en de veranderende economische dynamiek zorgen voor heel wat uitdagingen op vlak van het beheer van watervoorraden, meent de OESO. Daarom moet er volgens de organisatie dringend werk gemaakt worden van watermanagement om zo de achteruitgang van de kwaliteit en kwantiteit van de wereldwijde watervoorraden te stoppen.

Juiste prijs

Angel Gurria, secretaris-generaal van de OESO, ziet heil in duurzame financiering en effectief en coherent overheidsoptreden om zo de bestaande voorraden optimaal te benutten. “Economische instrumenten zoals belastingen zijn krachtige wapens om een efficiënt watergebruik te garanderen. Ook een juiste kostprijsbepaling van water kan verspilling tegengaan”, stelt hij. 

Tegen 2050 zal de vraag naar water met 55 procent stijgen. Meer dan 240 miljoen mensen, waarvan de meeste in plattelandsgebieden wonen, zullen naar verwachting geen toegang hebben tot een kwaliteitsvolle waterbron. En bijna 1,4 miljard mensen zullen niet over sanitaire basisvoorzieningen kunnen beschikken. Bovendien zullen grondwater, rivieren en oceanen in toenemende mate verontreinigd geraken door nitraat, fosfor en gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw en door slecht afvalwaterbeheer. Dit zal de gezondheid van de mens en het milieu schaden, meent de OESO.

De organisatie waarschuwt overheden er ook voor dat ze meer aandacht moeten hebben voor de manier waarop hun water-, energie-, landbouw- en milieubeleid op elkaar inwerkt. “Maatregelen die op het eerste zicht niet in relatie staan tot water, kunnen toch een impact hebben op het watergebruik. Uit ervaring blijkt bijvoorbeeld dat de hervorming van landbouwsteun een efficiënter gebruik van water kan aanmoedigen”, aldus de OESO.

Bronnen: tekst: VILT.be, video: OESO

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift