Als we corruptie willen uitroeien, moeten we zorgen voor een cultuur van rechtsgeldigheid

Op 9 december is het de Internationale Dag tegen Corruptie. Bewustmaking van het probleem is meer dan nodig. Daarnaast is het ook de ideale gelegenheid om innovatieve en originele manieren in de kijker te zetten waarop mensen samenwerken om corruptie uit de wereld te helpen. Wanneer smeergeld wordt betaald ondermijnt dit onze politieke instellingen.

  • Yury Fedotov, uitvoerend bestuurder van UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Yury Fedotov, uitvoerend bestuurder van UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Yury Fedotov, uitvoerend bestuurder van UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)

UNRIC

MO*wereldbloggers
Regionaal Informatiecentrum VN
12 december 2016

Corruptie raakt ons allemaal. Wanneer fondsen voor medische apparatuur gestolen worden, komt onze gezondheidszorg in gevaar. Wanneer budgetten voor scholen wegvloeien, wordt ons onderwijssysteem aangetast.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen geven veel aandacht aan corruptiebestrijding. Het voorkomen en bestrijden van corruptie is dan ook een essentieel onderdeel van de maatregelen die we moeten nemen om de doelstellingen van de 2030 Agenda te halen. Het creëren en onderhouden van transparante en verantwoorde instituties op elk niveau is onze uitdaging.

Om dat te bereiken moeten we een normenkader ontwikkelen waar corruptie niet wordt gezien als een onderdeel van het leven en zakendoen, of waar straffeloosheid aanvaard wordt.

In 2015 kwamen vooraanstaande beleidsverantwoordelijken en mensen actief in het veld van preventie en strafrecht samen in Doha (Qatar) voor het 13de congres van de Verenigde Naties over misdaadpreventie. Meer dan 5.000 mensen van over de hele wereld keurden er de ‘Verklaring van Doha’ goed, een engagement door overheden wereldwijd om een vreedzame, corruptievrije en inclusieve maatschappij te promoten, die essentieel is in het slagen van de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling.

De beste manier om tot de vredelievende, corruptievrije en inclusieve samenlevingen te komen, noodzakelijk voor duurzame ontwikkeling, is om een cultuur van rechtgeldigheid te promoten.

Mijn bureau, UNODC, heeft enkele concrete acties op poten gezet om landen te helpen hun instituties op te bouwen en maatregelen te nemen die nodig zijn om de Doha Verklaring ten uitvoer te brengen. Op die manier kunnen zij op een effectieve manier misdaad en corruptie voorkomen en bestrijden.

Een van de pijlers van dit programma is het “Education for Justice” initiatief dat werkt met lagere, secundaire en tertiaire onderwijsinstellingen. Dit initiatief wil misdaad voorkomen met onderwijsactiviteiten en curricula, die leerkrachten kunnen gebruiken om de volgende generatie aan te leren hoe problemen die de rechtstaat ondermijnen, te begrijpen en aan te pakken. De beste manier om tot de vredelievende, corruptievrije en inclusieve samenlevingen te komen, noodzakelijk voor duurzame ontwikkeling, is om een cultuur van rechtgeldigheid te promoten.

Respect opbouwen voor de rechtstaat en de belangrijkste waarden ervan imprenten bij jongeren vandaag, vullen onze inspanningen om de huidige legale en institutionele kaders te versterken rechtstreeks aan. Als de bewaker van de VN-Conventie tegen Corruptie, werkt UNODC dagelijks samen met staten om een oplossing te vinden voor deze misdaad. Deze Conventie is het enige legaal bindende anti-corruptie instrument dat de wereld heeft. Aangezien 180 staten deze conventie geratificeerd hebben, komt het dichtbij een universele deelname en wordt het bovendien versterkt door een peer review-mechanisme, waarbij staten vooruitgang evalueren richting effectieve implementatie.

LEES OOK

Fairphone (CC BY-NC 2.0)
Elektronica van Fairphone en Apple heeft veel minder impact op het milieu dan die van concurrenten als Samsung of Huawei. Dat blijkt uit de laatste rangschikking door Greenpeace.
cea + (CC BY 2.0)
Natuurlijke oplossingen zoals het aanplanten van bomen en de bescherming van waardevolle gebieden, kunnen meer dan een derde van de klimaatinspanningen opleveren die nodig zijn tegen 2030.
Cancillería Ecuador (CC BY-SA 2.0)
Journalistenorganisaties roepen de Verenigde Staten op het besluit tot terugtrekking uit de Unesco terug te draaien.
cvc_2k (CC BY-NC 2.0)
Volgens een internationale studie naar het gebruik van antibiotica in diervoeder vermindert een beperking van de vleesconsumptie tot 40 gram per dag antibiotica-resistentie aanzienli

Meest recent van UNRIC

Achim Steiner: Administrator of the United Nations Development Programme
Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen
Miami, Puerto Rico, Bermuda, Havana. Op deze en veel andere plaatsen lieten de orkanen dit seizoen een spoor van vernieling achter.
Credit: Giles Clarke/UN OCHA
Onze inspanningen opvoeren in Jemen is een morele plicht
Saleh, een baby van vier maanden met ernstige acute ondervoeding, vecht voor zijn leven in een ziekenhuis in Al Hudaydah.
foto van UNRWA commissaris-generaal, Pierre Krähenbühl
Wil de Brusselse Syriëconferentie stilstaan bij Walid, een kind van Aleppo?
Met de naderende Syriëconferentie in Brussel roep ik onze partners op om de situatie en de noden van Palestijnse vluchtelingen in Syrië, alsook van deze die gevlucht zijn naar Libanon en Jordanië,
Werner Sipp, President INCB
In de 21ste eeuw moeten we eindelijk de genderkloof in het drugsbeleid aanpakken
Om echt effectief te kunnen zijn, moet het drugsbeleid rekening houden met het onderscheid tussen de situatie van mannen en vrouwen.