Sociaal ondernemerschap stimuleren

Oegandese boerenorganisaties boosten

How is life?’. Een ontmoeting in Oeganda begint standaard met deze vraag, gevolgd door een lange ‘handshake’. Deze openheid en interesse zorgen ervoor dat we ons onmiddellijk welkom voelen in Oeganda. Bovendien valt ons op dat Oegandezen in het Hoima District focussen op hun potentieel en werken naar hun dromen. Het zijn net die dromen die door Trias ondersteund worden en samen met onze lokale partners Hoima District Farmer’s Association (HODFA) en Hofokam (microfinanciering instituut) verder vorm krijgen. Eveneens geven ze ons als interdisciplinair team het vertrouwen om sociaal ondernemerschap te stimuleren.

Microverzekering voor boeren, toegankelijke marktinformatie met behulp van ICT4Development en het aanpakken van de Fall Armyworm via een ‘early warning system’ staan hoog op het programma van ons zes weken durend project. Onderzoek naar een microverzekering - een veelbelovend product dat boeren beschermt tegen onverwachte misoogsten - staat wereldwijd nog in zijn kinderschoenen. De steeds grilligere weerfenomenen door klimaatverandering en de recent aangerichte schade door de Fall Armyworm maken een verzekering erg waardevol. Consultancy-gewijs trachten we aanbevelingen te maken zodat Hofokam een zo toegankelijk mogelijk en waardevol verzekeringsproduct kan ontwikkelen.

‘Farming is a business’. Vanuit deze mindset kunnen boeren evolueren van prijsnemers tot prijszetters, waarbij organisatie in groepen cruciaal is.

Vertrekkend van de problemen en ideeën van de boeren werken we aan een tweedelige marktinformatie pilot service: enerzijds proberen we de boerenverenigingen dichterbij grote kopers te brengen en deze contacten te versterken. Anderzijds worden accurate marktprijzen via bulk sms’en gedeeld.

Het doel is de boeren meer onderhandelingskracht te geven. Vol enthousiasme deelden de boeren stuk voor stuk hun ideeën met de groep. De notitieboekjes en aandachtige houding weerspiegelden hun nieuwsgierigheid.

Fall Armyworm

 

Sinds 2016 wordt Sub-Saharisch Afrika geteisterd door een nieuwe plaag: de Fall Armyworm. Deze worm die zware schade aanricht op verschillende gewassen is overgekomen uit Zuid-Amerika zonder zijn natuurlijke vijanden.

Boeren in Oeganda lijden er zware verliezen door maar ontbreken de kennis om de worm te bestrijden. In samenwerking met HODFA worden trainingen georganiseerd over het voorkomen en bestrijden van deze worm. We onderzoeken of videomateriaal de trainingen kan versterken en door de HODFA staff blijvend gebruikt kan worden. Daarbij wordt de haalbaarheid van een ‘early warning systeem’ dat boeren waarschuwt over het uitbreken van een plaag geëvalueerd.

Een indruk hebben we hoe dan ook achtergelaten op de lokale bevolking, door wie we altijd als ‘mzungu’ (white people) toegeroepen worden.

Sociale impact en duurzaamheid zijn sleutelbegrippen binnen Academics for Development. Daarom gaan we de komende weken tijd besteden aan een grondige informatieoverdracht. Na afloop van ons project is het aan Trias en onze lokale partners om te beslissen welke topics verder uitgewerkt worden. 

Discussies over cultuurverschillen en nieuwsgierige vragen waren enorm verrijkend om tot de Oegandese cultuur geïntroduceerd te worden. Op de vraag ‘what do you take home back to Belgium?’ hebben we de warme conversaties, gastvrijheid en appreciatie voor elkaar in ons hart gesloten.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift