Onbekende ziekte na dagenlange suspense geïdentificeerd in Noord-Kivu, Congo

Et voilà: ebola!

Ebolavirus onder de electronenmicroscoop

Het duurde lang eer we duidelijkheid kregen. Bij de eerste berichten over die onbekende febriele ziekte dachten we als leek nochtans al meteen aan ebola. Maar neen, het leek er niet op, volgens de deskundigen. Er kwam geen bloed uit álle lichaamsopeningen zoals dat bij ebola wel het geval is. Dus moest het wel een andere ziekte zijn.

De angst voor het onbekende is altijd groter dan wanneer je uiteindelijk wel weet waar het om gaat. Normaal toch. Met ebola werkt dat omgekeerd. Het nieuws sloeg in als een bom.

Nooit eerder was er in Noord-Kivu ebola geweest. We waanden ons buiten schot. We vonden dat er hier al meer dan genoeg problemen zijn, dat we dit niet er nog eens bovenop wilden. Maar als het zover is, begrijp je meteen dat dit geen keuze is, maar een feit.

Die woensdagochtend 1 augustus was ik nog in Beni geweest. Meteen nadat het nieuws bekend geraakt, reconstrueer je dan met wie je in aanraking bent gekomen, wat je hebt gegeten, of je iemand hebt gekruist die er niet zo gezond uitzag. Gelukkig niet.

Wanbestuur

Gauw opzoeken wat er al over bekend is. Het communiqué van de minister dat de uitbraak van ebola bevestigt is professioneel opgesteld. Maar toch struikel ik over deze passage: “dat we het virus gevonden hebben is een indicator van de goede werking van het bewakingssysteem dat werd opgezet door de directie-generaal van de strijd tegen de ziekte”.  Ik las namelijk op diverse websites dat het eerste geval al dateert van de maand mei. Hoe kan het dan in godsnaam zo lang duren eer er duidelijkheid is en waarom moeten er eerst 20 doden vallen?

Dat heeft alles te maken met de manier waarop dit land wordt bestuurd. Ik moet eigenlijk zeggen: wordt wanbestuurd. Sinds 31 mei zijn de verplegers in het getroffen gebied in staking. Ze zijn woest omdat de overheid hen onheus behandelt. Ze werken in een gebied waar de onveiligheid groot is door de aanwezigheid van rebellengroepen en gewapende bendes, maar kregen hun risicopremies niet meer uitbetaald. Afgedankt personeel heeft ook de laatste zeven maanden loon niet gekregen. Ze eisen ook dat hun risicopremies voortaan via een bankrekening zouden worden uitbetaald en op basis van lijsten met namen van reële verplegers, want anders blijft hun geld aan de vingers van tussenpersonen plakken.

Je kan het de verplegers niet verwijten dat ze voor hun rechten opkomen, maar het helpt wel begrijpen waarom er 20 doden vielen eer de stalen werden opgestuurd. Eén van hun pressiemiddelen was immers om geen rapporten meer door te sturen naar de hogere overheid. Tot de ernst van de situatie tot hen doordrong en ze geen andere keuze meer hadden. Nu hebben ze hun staking opgeschort. Maar de goede werking waar de minister het over heeft, is dus een rookgordijn om alle kwalen van het gezondheidssysteem te verbergen.

Groot gevaar

Intussen is het goed tot iedereen doorgedrongen hoe gevaarlijk de situatie nu is geworden. Vorige uitbraken waren steeds in dunbevolkte afgelegen gebieden. Deze keer is dat anders.

Intussen is het goed tot iedereen doorgedrongen hoe gevaarlijk de situatie nu is geworden. Vorige uitbraken waren steeds in dunbevolkte afgelegen gebieden. Deze keer is dat anders. Mangina, waar al tien verschillende besmettingshaarden zijn geïdentificeerd, ligt in vogelvlucht op amper 20 km van Beni, waar naar schatting 400.000 mensen wonen, en op 52 km ten noorden van mijn stad Butembo die 800.000 inwoners telt. Voor een virusdragende vleermuis is dat maar een boogscheut. Beni staat ook in verbinding met Oeganda en ook die route is druk bereisd, want het is de commerciële ader voor zowel Noord-Kivu als Zuid-Ituri.

Neem daarbij dat in die regio sinds oktober 2014 de rebellen van de ADF-NALU geregeld aanvallen uitvoeren op de vreedzame boerenbevolking. Daardoor is het gebied ten noordoosten van Beni al quasi ontvolkt en hebben duizenden boerengezinnen onderdak gezocht bij vrienden en kennissen in de stad. De promiscuïteit die daarmee gepaard gaat wordt een pretpark voor een agressieve virus.

Mangina, in het noordwesten, wordt nu ook een no-go-zone door de ebola. De bevoorrading van Beni vanuit dat landbouwgebied zal ook stilvallen. Het tekort aan voedsel zal de stedelingen ertoe aanzetten andere oorden op te zoeken. En wie zal meereizen? Zie je het al voor je?

90 %

Vandaag werd al melding gemaakt van een verdacht geval in Musienene, dat is al 17 kilometer ten zuiden van Butembo! Die moet dus door de stad gereisd zijn! Geruchten over een ander geval in de stad Goma, 200 km in vogelvlucht ten zuiden van Butembo, werden evenwel weer tegengesproken. Maar het is duidelijk: op elk moment kan de ziekte overal opduiken, en 90% van wie ze te pakken krijgt zal erin blijven. Je zou voor minder paniekeren!

De grens met Oeganda kom je niet meer over zonder dat je temperatuur wordt gemeten en je voor de ogen van de grensbewakers je handen wast. Maar de taxibusjes Beni-Butembo-Goma, denk je dat die een thermometer aan boord hebben?

Over de oorsprong van de ziekte doen al snel geruchten de ronde, die niet stroken met het officiële verhaal. Daarin is sprake van een 65-jarige overleden vrouw die zonder voorzorgen werd begraven waardoor haar familie besmet raakte. De informele versie heeft het over twee jongens die een dode kat hadden gevonden en die hadden opgegeten, zonder het gevaar daarvan te begrijpen. In hun familie werd de ene na de andere ernstig ziek, en zoals zo vaak gebeurt bij Congolezen: de eerste gedachte was dat een tovenaar de hele familie behekst had. Tegen de tijd dat iemand de juiste reflex had om medische hulp in te roepen, was het virus natuurlijk al verspreid geraakt.

Vaccins

Volgens de laatste cijfers zijn er 37 gevallen gesignaleerd, waarvan 21 zijn overleden.  Gisteren is de minister van volksgezondheid ter plaatse geweest en heeft een ploeg deskundigen zich aan het werk gezet. Een magere troost is het besef dat deze mensen intussen veel ervaring hebben opgebouwd. Het is niet meer zoals in 1976, wanneer de ziekte voor het eerst opdook in Congo aan de oevers van de rivier Ebola. Nu kan er snel en deskundig worden geageerd. Alle hoop is op hen gevestigd.

Aankomst van de minister van volksgezondheid in Beni: geen handjes schudden

Sociale media

Intussen is ook duidelijk geworden dat het om de “Zaire”-variant van het virus gaat. Dat is wel de meest dodelijke en meest voorkomende, maar ook diegene waarvan in Kinshasa een stock ligt van 3000 experimentele vaccins. Als die snel kan worden ingezet om de naaste verwanten van de slachtoffers in te enten, blijft er een redelijke kans om de ziekte in te dijken, maar dan moet er wel echt supersnel worden gehandeld. Ook al is het vaccin nog onvoldoende getest, bij de vorige uitbraak heeft die wel gewerkt: er is niemand van de ingeënte personen ziek geworden.

Tellen

Eén iemand ziet in de uitbraak van de ziekte toch een opportuniteit: “mochten die ADF-NALU nu asjeblief die virus willen oplopen en meedoen naar hun kamp, we zouden er in één klap vanaf geraken, iets waar ons leger en de MONUSCO toch nooit zullen in slagen”. Ik heb altijd gedacht: ebola, je wenst het je ergste vijand niet toe, maar je ziet hoe ik me kan vergissen!

Voor MONUSCO zou een stevige begeleiding van de artsenteams een kans zijn om hun dofgeworden blazoen weer wat glans te geven

Voor MONUSCO zou een stevige begeleiding van de artsenteams een kans zijn om hun dofgeworden blazoen weer wat glans te geven, maar als ik zie hoe schoorvoetend ze hun menselijke vijanden benaderen, maak ik me niet veel illusies over hun bereidheid om deze geduchte onzichtbare killer te confronteren.

In afwachting weten we wat ons te doen staat: de handen regelmatig grondig schrobben, geen handjes meer schudden, zeker geen omhelzingen of zoenen, geen telefoons of computers van anderen gebruiken, deurklinken en stuurwielen van auto’s regelmatig ontsmetten, geen glazen of kopjes delen met anderen. In de banken mogen ze geld enkel nog met rubberen handschoenen aan tellen. En vooral ook goed opletten op signalen van je eigen lichaam: koorts, huiveringen, hoofdpijn, lendenpijn, diarree, spierpijn, het kunnen allemaal vroege signalen zijn die beter meteen worden gemeld.

 We zullen op onze tellen moeten passen.

 

UPDATE 19 augustus

Weer een nieuw bevestigd geval en een overlijden, allebei in Mabalako. Dus zijn er 91 besmettingen waarvan 50 mensen gestorven zijn.

De tabel toont dat het aantal nog te onderzoeken patiënten blijft dalen. Laat ons hopen dat dit een voorteken is van de daling van het aantal nieuwe gevallen. Het Ministerie meldt dat van enkele historische overlijdens intussen kon worden aangetoond dat het niet om ebola ging. De cijfers zullen morgen worden aangepast. Maar dat betekent ook dat de mensen die met hen in contact kwamen kunnen worden geschrapt van de lijst van potentiële besmettingen. Hun aantal is zo gedaald van 2.157 naar 1.609. Onder hen zijn er 26 die zich in de rode zone bevinden. Zij worden toch ook wel opgevolgd door lokaal gezondheidspersoneel

© 2018 Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo. All rights reserved.

Update van 19 augustus 2018

In twaalf dagen tijd werden intussen 873 mensen gevaccineerd.

In de groupement Baswagha-Madiwe maken de mensen zich zorgen dat er bij hen nog geen mobiel lab staat opgesteld. De mensen van Mangina komen zich bij hen bevoorraden aan levensmiddelen, maar er is geen controle, zoals dat op andere plaatsen wel het geval is. Vorige vrijdag was er in het zuiden van de provincie Ituri al een plaatselijke betoging tegen de traagheid waarmee patiënten werden overgebracht naar verzorgingsruimtes en voorzien van voedsel.

Het blijft afwachten welke richting deze uitbraak nu verder zal uitgaan.

UPDATE 18 augustus

Ebola blijft onverdroten zijn opmars verderzetten. Vandaag staat de teller op 90 besmettingen waarvan er 49 zijn overleden.

Twee punten van troost: alle nieuwe gevallen situeren zich in de kring van mensen waarvan bekend was dat ze in aanraking kwamen met het virus. Opnieuw is er een gezondheidswerker onder hen. Maar er zijn dus geen nieuwe haarden van uitbraak. En het tweede punt is dat het nieuwe verdachte geval van Butembo negatief is gebleken. Hout vasthouden!

Nu er ook in Goma verdachte gevallen worden gesignaleerd, heeft het grote referentiehospitaal een isoleerruimte voorzien voor de duur die nodig is om uitsluitsel te krijgen van de labotesten. Een ooggetuige die er 48 uur moest verblijven, trekt in de media aan de alarmbel over de uiterst onhygiënische toestanden in de geïmproviseerde ruimte: “daar moet je wel ziek worden!”. De journalist vraagt zich af wie het geld, bedoeld voor deze ruimte, in zijn eigen zak heeft gestoken.

UPDATE 17 augustus

De Wereldgezondheidsorganisatie is niet zeker dat alle besmettingskanalen van ebola al zijn  opgespoord en in kaart gebracht. Koortsig wordt verder gezocht naar mensen die in contact kwamen met bevestigde besmette patiënten. De  vrees blijft reëel dat het virus verder woekert in zones die té onveilig zijn om te betreden, zonder dat we ons daar van bewust zijn. In totaal zijn er nu al 2.157 mensen opgetekend. Terwijl die allemaal van zeer nabij moeten worden gevolgd om snel in te grijpen bij de eerste symptomen, moet het team van meer dan 100 medewerkers ook alert blijven voor nieuwe gevallen en de vaccinaties verderzetten. Meer dan 500 mensen kregen intussen hun spuitje.

© 2018 Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo. All rights reserved
Opnieuw zijn er verdachte zieken gesignaleerd in Goma, Beni en Butembo. Dat wordt weer afwachten wat het wordt. Fingers crossed.
Het aantal bevestigde gevallen stijgt nu snel, vooral in Mabalako. Twee van de negen zijn gezondheidswerkers. Er zal een nieuwe behandelingseenheid moeten worden bijgezet, want de bestaande heeft een capaciteit van 50 bedden.
In total zijn er nu al 87 gevallen gesignaleerd, waarvan 47 zijn overleden.

In Zimbabwe was er ook even paniek. Een vrachtwagenchauffeur die een maand geleden in Congo was, is ineengestuikt op een parking en overleden. Ebola werd meteen gevreesd maar het bleek om meningitis te gaan.

UPDATE 16 augustus

Het derde laboresultaat uit Oeganda is ook negatief! Nog één.
En drie verdachte gevallen op het eiland Idjwi in Zuid-Kivu testten ook negatief.
Het is elke keer toch weer bang afwachten!

In Butembo heeft de burgemeester beslist dat alle mensen die de stad binnenkomen langs de hoofdwegen verplicht worden zich de handen te wassen en de temperatuur te laten meten. Eerder had de bisschop al beslist dat tijdens de erediensten de vredesgroet, waarbij kerkgangers hun medegelovigen handenschuddend vrede toewensen, tijdelijk verboden is.

De cijfertabellen die ik eerder publiceerde laten geen visuele indruk achter. Je moet echt de cijfers lezen en gaan puzzelen om ze te interpreteren. Ian Mackay, een Australische viroloog, vond het nodig om die cijfers te laten spreken. Hij bedacht een manier om in één oogopslag een idee te krijgen van de situatie. Vele anderen hebben ook al allerlei grafieken bedacht, maar die van hem zijn geniaal. Kijk maar even mee aan de rechterkant: apart per locatie tekent hij de grafieken uit van de verdachte gevallen, de waarschijnlijke, de bevestigde en de dodelijke, en ook het totaal. Waar de lijnen dicht bij mekaar liggen, krijg je een indruk van orde en controle. En inderdaad, in Mandima en Butembo is alles behoorlijk onder controle. Het beeld straalt rust uit.

In Beni wilden de lijnen eerst gaan uitwaaieren, maar na een kleine week kwamen ze weer samen: daar is de controle herwonnen.
In Mabalako daarentegen, het epicentrum, waaieren de lijnen nog naar alle kanten uit. Er zijn nog veel verdachte gevallen waar het nog steeds wachten is op de laboresultaten en er komen elke dag vele verdachte onbevestigde gevallen bij. En dat uit zich ook in het beeld: daar is het nog volop crisis. Echt knap bedacht, om aan mensen zonder wiskundegevoel en medische kennis met een eenvoudige voorstelling een impressie te geven van de mate waarin de uitbraak onder controle is.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft haar reisadvies gepubliceerd voor Oost-Congo. Verrassend en geruststellend voor ons: ze blijft zich verzetten tegen een negatief advies voor reizigers of handel drijven, in tegenstelling tot bv. de Belgische ambassade die een uitgesproken negatief advies geeft: “Er wordt afgeraden zich naar Beni en de getroffen regio te begeven. Als preventieve maatregel wordt de Belgische onderdanen die niet professioneel betrokken zijn bij de strijd tegen de epidemie, aangeraden om de regio te verlaten.” Ieder zijn insteek natuurlijk: diplomaten willen altijd liever de risico’s op problemen zo klein mogelijk houden, terwijl de WGO daar een nuchtere wetenschappelijke kijk op heeft. Blij dat de WGO het met me eens is: gewoon goed de hygiëneregels blijven volgen en uit de buurt van zieken of lijken wegblijven.

En dan nog de cijfers van de dag: de dodentol staat nu op 44. Er zijn 5 nieuwe positieve gevallen bijgekomen, maar het gaat allemaal om mensen waarvan al geweten was dat ze in aanraking waren gekomen met een zieke, waardoor ze ook al werden gevolgd.
Sinds het begin van de vaccinaties op 8 augustus zijn nu al 316 mensen ingeënt.

UPDATE 15 augustus

Twee laboresultaten van Oeganda zijn al binnen: NEGATIEF! Oef!!
Maar er is wel een vierde verdacht geval gesignaleerd in Kasese. Toch nog even afwachten dus…

In Oost-Congo zijn er in één klap 7 nieuwe gevallen bevestigd en viel er weer een dode, de 43ste al. De cijfers tonen nog geen tendens tot afzwakken.  Het blijft spannend…

© 2018 Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo. All rights reserved.

UPDATE 14 augustus 2018

“We staan aan de rand van een epidemiologische afgrond”, zei Peter Salama, onderdirecteur van de Wereldgezondheidsorganisatie. De uitbraak zal eerst nog verslechteren vooraleer ze zal verbeteren.”

“We staan aan de rand van een epidemiologische afgrond. De uitbraak zal eerst nog verslechteren vooraleer ze zal verbeteren.”

Hij deed deze uitspraak toen het tot hem doordrong hoe lang het eigenlijk heeft geduurd, door die staking, eer de eerste ziektegevallen werden doorgegeven. Daardoor zijn vele gezondheidswerkers in contact gekomen met zieken zonder zich te realiseren dat ze zelf het virus doorgaven aan hun patiënten die voor andere kwalen raad zochten. Meer dan 70 gezondheidswerkers werden nu op non-actief gezet, in observatie, tot de 21 dagen incubatietijd voorbij zijn. Zeven van hen zijn intussen positief getest, een achtste wordt onderzocht.

Dat hij wel eens gelijk zou kunnen krijgen werd duidelijk door de eerste vermoedelijke ebola-gevallen die vandaag in Oeganda werden gemeld. Twee Congolezen werden in het grensstadje Mpondwe afgezonderd met hoge koorts en een zwangere Oegandese vrouw is overleden in een ziekenhuis. We wachten in spanning op de laboresultaten.

Ook elders groeit de angst. In de provincie Ituri, waar vandaag een tweede bevestigde ebola-dode is gevallen naast twee verdachte overlijdens, heeft de gouverneur alle jacht op wilde dieren en alle handel in en consumptie van gerookt vlees streng verboden. In Goma heeft de overheid dan weer het dragen van een helm op de taxibrommers tot nader order verboden. Die helm wordt immers van klant tot klant doorgegeven en is dus een uitstekend vehikel voor een virus.

Met 15 bewezen en 27 vermoedelijke ebola-overlijdens is het dodental in Congo nu opgelopen tot 42. ‘Vermoedelijk’ betekent dat het lichaam van de overledene werd begraven zonder dat stalen konden worden afgenomen ter bevestiging, maar dat de symptomen die voorafgingen aan de dood conform zijn aan die van ebola.

UPDATE 13 augustus 2018

Zondag 12 augustus was het paniek in onze wijk. Het lichaam van een overleden man werd weggehaald door volledig ingepakte verplegers. Meteen vlogen de whatsapp-berichten in het rond dat ebola was uitgebroken in Butembo. Maar de dag erop volgde gelukkig het bericht dat laboproeven negatief gaven voor ebola.

Sommige mensen willen beginnen victorie kraaien over het snelle indijken van de ebola en dat de overwinning is behaald. Toch vind ik dat voorbarig. Het bewijs werd vandaag geleverd: een eerste bevestigd ebola-sterfgeval werd opgetekend in Mandima (Ituri): een man die zich wegens hartklachten was gaan laten verzorgen in Mangina en dan terugkeerde naar Ituri. Elke dag komen er toch wel enkele verdachte zieken bij, en elke dag sterven er één of twee zieken. Het is gelukkig niet de gevreesde grote uitbraak geworden, maar het gevaar ligt duidelijk nog overal op de loer en we mogen nu onze waakzaamheid niet verliezen. Zo ziet de situatie er op dit moment uit:

© 2018 Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo. All rights reserved.

Update van 13 augustus 2018

Goed nieuws is dat de eerste patiënte die ebola heeft overleefd genezen is verklaard: een meisje van 13. De familie krijgt psychosociale begeleiding voor haar reïntegratie.
Nog goed nieuws is dat voor het eerst in Congo een aanvang wordt genomen met het uittesten van een therapeutische molecule, Mab 114, resultaat van het onderzoek van Professor Jean-Jacques Muyembe op het bloedserum van een overlever van de ebola-uitbraak van Kikwit in 1995. Vier andere molecules van andere labos wachten nog op goedkeuring door de ethische commissie. Tot nu toe bestaat er geen remedie tegen ebola. Mocht hier een werkzame stof uitkomen, dan zou de ebola-uitbraak van Beni ook een doorbraak op farmaceutisch vlak meebrengen.

Niet ver van het epicentrum van de uitbraak blijven de killers van Beni aanvallen. Zondag vielen nog 7 doden (5 vrouwen en 2 jongelingen, totaal verminkt) en werden 39 mensen ontvoerd en 88 geiten geroofd. Het lijkt wel of de moordenaars het virus een handje willen helpen door vele mensen op de vlucht te doen slaan en zo de verspreiding te bespoedigen…

UPDATE 11 augustus 2018

Geen nieuwe overlijdens vandaag. Enkel de bevestiging dat nu officieel in totaal 22 zieken bewezen ebola-gevallen zijn. In Mabalako is er één meer dan gisteren. De dodentol blijft staan op 38.

Het platform van mensenrechtenorganisaties in Butembo, REDHO, maakt zich zorgen over het feit dat de mensen van Beni en Butembo zich niet houden aan de hygiënevoorschriften in de strijd tegen ebola. “We bezochten de gevangenissen en ontdekten dat de hygiënemaatregelen in de gevangenissen nog niet werden gerespecteerd omdat de gevangenen elkaar de hand geven bij het begroeten, de mensen die de gevangenen komen bezoeken raken hen ook aan bij het begroeten, ze eten zonder hun handen te wassen. We hebben de grote en kleine markten van Beni en Butembo bezocht en er worden geen hygiënevoorschriften in acht genomen. De mensen kopen voedsel, eten, raken elkaar aan en begroeten elkaar alsof er niets aan de hand is”, zei Meester Muhindo Wasivinywa, coördinator van deze organisatie.

“We bezochten de leiders van een aantal religieuze denominaties die geloven dat ze met gebed de ziekte kunnen genezen en dat houdt uiteraard een groot gevaar in. We willen dat religieuze leiders en media gezamenlijke sensibiliseringsprogramma’s uitvoeren. Wij geloven dat de mensen de regels van hygiëne zullen respecteren als ze begrijpen waarom die zo belangrijk zijn,” beveelt Muhindo Wasivinywa aan.

De overheid is klaar om een experimentele behandeling genoemd mAB114 op ebolapatiënten voor het eerst te gebruiken, meldde Steve Ahuka, een viroloog bij het Nationale Instituut voor Biomedisch Onderzoek (INRB) in de hoofdstad Kinshasa. De behandeling werd ontwikkeld in de Verenigde Staten en is gebaseerd op de antilichamen van de overlevende van een uitbarsting van het Ebola-virus in de westelijke Congolese stad Kikwit in 1995 en was 100 percent efficiënt wanneer getest op apen. De ethische commissie gaf haar instemming voor de experimentele behandeling, die over enkele dagen al kan opstarten. Ook andere experimentele behandelingen, met inbegrip van ZMapp, een gelijkaardige antilichamenremedie die door Biopharmaceuticals Mapp in San Diego wordt gemaakt, zou ook kunnen worden gebruikt.

Het Ministerie van Gezondheid heeft met de steun van de Wereldbank een systeem uitgewerkt waardoor aan de bevolking van het getroffen gebied gratis medische zorgen kunnen worden aangeboden. Het is erg belangrijk dat de mensen niet geremd worden door financiële overwegingen als ze symptomen beginnen te vertonen, zowel om hun eigen overlevingskansen te verhogen als om de besmettingsrisico’s beter te kunnen indijken.

UPDATE 10 augustus 2018

Vandaag is weer een zieke overleden in Beni. Dat brengt de dodentol op 38.
Bij 4 verdachte gevallen werd de ziekte officieel vastgesteld. Er werd een labo ingericht in Mangina zodat de testen nu sneller zullen kunnen gebeuren.

© 2018 Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo. All rights reserved.

UPDATE 9 augustus 2018

Vandaag was het medialandschap in Congo volledig in de ban van de bekendmaking van de kandidaat voor de verkiezingen, gekozen door president Kabila. Daardoor ging er weinig aandacht naar ebola.

IRIN heeft een briefing gepubliceerd met een stand van zaken van de ebola-crisis.

In Burundi heeft de administratie van de grensgemeente Kabarore alle wegen die van Rwanda komen laten afsluiten uit angst voor ebola. De administrator werd meteen de risée van de Rwandezen.

Het Europees Centrum voor Preventie en Controle van Ziektes stelt ons gerust in deze woorden: “De kans dat inwoners van de EU/EEA die leven of reizen in de door ebola getroffen zone in aanraking komen met de ziekte is klein, zolang ze de aanbevolen voorzorgsmaatregelen respecteren.”  We gaan er vanuit dat dit dan ook geldt voor Congolezen ;-)

Toch maken we ons zorgen over de toename van het aantal verdachte gevallen in de stad Beni.
Vandaag is ook het 37ste slachtoffer overleden in Mabalako. Goed nieuws kwam er uit Goma: de 2 verdachte gevallen in de grensstad met Rwanda gaven een negatieve labotest.
Zo zien de statistieken er vandaag uit:

© 2018 Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo. All rights reserved.

Update van 9 augustus 2018

UPDATE 8 augustus 2018

Vandaag zijn de zorgverleners gevaccineerd. De ringvaccinaties rond de infectiehaarden zullen nu snel volgen.

Oeganda maakt zich zorgen over besmetting vanuit Congo en heeft 20 artsen opgesteld aan alle grensovergangen om preventief te werk te gaan. Sinds begin 2018 hebben al 92.000 Congolese vluchtelingen de grens met Oeganda overgestoken en het gevaar dat het virus meereist is reëel.

UPDATE 7 augustus 2018

De analyse van de genensequentie van het virus is eindelijk voltooid. Daaruit blijkt dat het virus niet afkomstig is van de de uitbraak in de Evenaarsprovincie in de maand mei. Was dat wel het geval geweest, dan had het virus wellicht een 2.500 km lang spoor dwars door Congo getrokken, met alle gevolgen van dien. Gelukkig is dat dus niet het geval.

Daardoor ook kan de vaccinatiecampagne in principe morgen van start gaan. De koudeketen is intussen geïnstalleerd. Twaalf ploegen staan in de startblokken.
Een duizendtal mensen die met de zieken in aanraking zijn gekomen zijn alvast geïdentificeerd en komen als eerste in aanmerking voor vaccinatie.
De WHO heeft bevestigd dat het op korte termijn kan zorgen voor 300.000 extra vaccins. Prompt roept het georganiseerde maatschappelijk middenveld op om iedereen te vaccineren.
Dan hebben we het evenwel over andere cijfers. Volgens de recente gegevens van OCHA telt de provincie Noord-Kivu zowat 9,3 miljoen inwoners!
Dat is onbegonnen werk en eigenlijk ook niet verantwoord met een vaccin dat nog niet voldoende kon worden uitgetest.

Vandaag zijn nog twee zieken gestorven, de eerste in Beni en de andere in Mabalako, wat het dodental op 36 brengt.

Via een SMS kregen we het volgende bericht van het Ministerie van gezondheid: “Ebola is een gevaarlijke en besmettelijke ziekte veroorzaakt door een virus. Raak een ziek of doodgevonden dier nooit aan en eet het niet op”.
Geen haar op mijn hoofd dat daar aan denkt!

UPDATE 6 augustus 2018

De statistieken bleken niet zo betrouwbaar. Enkele sterfgevallen blijken nog te leven, terwijl er in Mabalako 4 mensen vandaag zijn overleden.
Dat geeft de volgende bijgewerkte tabel:

© 2018 Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo. All rights reserved.

Update van 6 augustus 2018

UPDATE 5 augustus 2018

Het Ministerie van Volksgezondheid begint op 8 augustus met de vaccinatie van de gezondheidswerkers en van de 879 mensen die in aanraking kwamen met de gekende ziektegevallen. Zij zullen 21 dagen lang van nabij worden gevolgd (de incubatietijd van het ebolavirus duurt van 2 tot 21 dagen).
 

UPDATE 4 augustus 2018

De eerste gevallen zijn gesignaleerd in de steden Beni en Butembo. Ook in Mambasa, een kleinere stad ten noorden van de oorspronkelijke infectiehaard.

Van de 43 zieken zijn er al 33 overleden.

© 2018 Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo. All rights reserved.

Update van 4 augustus 2018

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Globochtoon

    ‘Van waar ben je?’. De vraag zet me elke keer aan het denken. Van waar je geboren bent? Dan ben ik van Rwanda. Van waar je ouders komen?