Het momentum behouden: verder bouwen op 1 jaar Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Een jaar geleden kwamen de leiders van 193 landen samen en engageerden ze zich om armoede de wereld uit te helpen, klimaatverandering aan te pakken en onrecht te bestrijden. Samen gingen ze akkoord met een plan voor de hele wereld en al zijn bewoners. 

  • Dr. David Nabarro is Speciaal Adviseur van de Secretaris-Generaal voor de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en Klimaatverandering.

Dit plan – de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling – biedt een betere toekomst voor miljarden mensen wereldwijd en voor de planeet als een geheel. 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen realiseren voor de streefdatum 2030 zal een van de meest ambitieuze engagementen zijn die de internationale gemeenschap ooit heeft aangegaan.

Maar als mensen centraal staan in al deze acties, als het engagement van de stakeholders intact blijft en als de geest van partnerschap aanhoudt, dan heb ik er vertrouwen in dat we de komende 14 jaar veel successen zullen behalen.

De aard van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) stemt mij optimistisch. Vier krachtige principes onderbouwen de Doelstellingen.  Ten eerste zijn ze verbonden en ondeelbaar en verbinden ze zo ontwikkeling, mensenrechten, vrede en veiligheid. Ten tweede zijn ze universeel. Ze zijn van toepassing op elke persoon, waar dan ook. Ten derde moeten ze geïmplementeerd door inclusieve deelname van heel de maatschappij. Ten vierde mag niemand achter gelaten worden tijdens hun implementatie. De SDG’s hebben een gemeenschappelijk doel gesteld voor het welzijn van de komende generaties en voor een planeet die klaar is voor de toekomst. Daarom hebben we in vrijwel alle sectoren een snelle, sterke en zelfs dringende wending gezien naar meer duurzame praktijken en een duurzamer beleid.

Op deze eerste verjaardag – “SDG Jaar 1” – hebben meer dan 50 regeringen en meerdere ondernemingen, wetenschappers en middenveldorganisaties een tandje bijgestoken om van de SDG’s het centrale kader te maken voor hun beleid en acties. Zo hebben zij hun aandacht en investeringen gericht op dataverzameling en analyse, deze zullen hun beslissingen mee leiden en ervoor zorgen dat niemand achtergelaten wordt.

Op het lokaal niveau nemen honderden steden en gemeenten hun eigen plannen aan om de doelstellingen te halen. En duizenden gemeenschappen in verschillende sectoren van de maatschappij hebben hun acties versneld onder de vlag van de SDG’s.

We hebben geen plan B. Er bestaat geen planeet B

Al deze stappen hebben momentum opgebouwd om klimaatverandering te temperen, gendergelijkheid vooruit te helpen, natuurrampen te verzachten, massamigratie aan te pakken en ongelijkheid te minderen.

Afgelopen juli presenteerden 22 regeringen hun SDG plannen aan de Verenigde Naties. Ze toonden hoe ze van de SDG’s het centrale kader hebben gemaakt voor nationale ontwikkeling. Ze hielpen ervoor te zorgen dat alle acties op elkaar afgestemd zijn, dat programma’s in synergie functioneren en dat het budget zo efficiënt mogelijk besteed wordt. Dit betekent dat ontwikkelingssamenwerking afgestemd wordt op de SDG’s.

Het momentum dat opgebouwd is na het Klimaatakkoord van Parijs houdt aan en tot nu toe hebben 27 nationale regeringen het akkoord geratificeerd, waaronder de twee grootste uitstoters van broeikasgassen, China en de VS. Andere sectoren bouwen ook momentum op. De manier waarop ondernemers zaken doen is merkbaar veranderd met een grote focus op sociale, economische en ecologische dimensies van ontwikkeling. In plaats van projectmatig te werken, spitst de VN zich nu meer toe op gezamenlijk werkgroepen om zo een aangepast beleid te steunen en te proberen inspanningen op elkaar af te stemmen zodat partners beter kunnen samenwerken op een efficiënte en effectieve manier.

Het is duidelijk dat er enorme vooruitgang is geboekt.

Maar er moet nog veel meer gedaan worden om de SDG’s te implementeren. De SDG’s omvatten specifieke subdoelen die gehaald moeten worden om zo de uitdagingen op te lossen waar onze planeet en haar bewoners voor staan.

Hoe blijven we op dit pad en realiseren we een duurzame toekomst?

Hier komt de belangrijkste stakeholder in beeld: het volk. Publieke steun en druk van de publieke opinie zal essentieel zijn om de SDG’s te realiseren. Mijn doel is dat 2 miljard mensen wereldwijd zich bewust zijn van de SDG’s tegen het einde van 2017 en dat nog een miljoen mensen zich ontpoppen tot activisten – om zo verandering teweeg te brengen door besluitvormers onder druk te zetten en hen aansprakelijk te stellen tot we onze wereld getransformeerd en verduurzaamd hebben.

Kinderen en jongeren spelen een bijzonder belangrijke rol. Zij zijn immers het gezicht van sociale bewegingen, de drijfveer achter grote sociale verandering en de fakkeldragers van een meer duurzame toekomst voor toekomstige generaties.

De eerste verjaardag van de aanname van de SDG’s is een kans om alle verwezenlijkingen te vieren, om meer te doen om de SDG’s te realiseren en het om de regeringen, ondernemingen, het middenveld en jonge mensen rond heel de wereld te bedanken voor al hun geleverde inspanningen.

Als de relevante stakeholder verder bouwen aan een duurzame en weerbare wereld, is het bereiken van de SDG subdoelstellingen in de volgende 14 jaar en het veranderen van onze leefwijze een uitvoerbaar doel.

En laten we realistisch zijn, we hebben geen plan B. Er bestaat geen planeet B.

Dr. David Nabarro is Speciaal Adviseur van de Secretaris-Generaal voor de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en Klimaatverandering.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Regionaal Informatiecentrum VN

    UNRIC is het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties voor West-Europa. Met deze blog wil de VN in dialoog te treden met het publiek.