Het wereldparlement van de Arbeid vergadert in Genève

Internationale Arbeidsconferentie 2015 (1)

Volgende week opent het UNO-gebouw in Genève (UNOG) poorten, slagbomen en deuren voor de jaarlijkse vergadering van het Parlement van de Arbeid, de Internationale Arbeidsconferentie. Dat ‘openen’ is relatief, want de veiligheidsmaatregelen zijn weer eens verstrengd. 4000 afgevaardigden komen van (bijna) elk land van de wereld, telkens moet de delegatie een vertgenwoordiging van de regering en van de werkgevers en werknemers bevatten. Alle zalen van de UNOG, beter bekend als ‘Le Palais’ worden bezet, dat geldt ook voor alle zalen van het ILO-gebouw zelf, alle restaurants en koffiebars. De afstand tussen ‘Le Palais’ en de ILO (International Labour Organization) wordt overbrugd door af en aan rijdende shuttles.

  • © International Labour Organization 'Enkele dagen voor de conferentie is het zaak zoveel als mogelijk voor te bereiden.' © International Labour Organization

Reken er nog eens 1500 mensen bij om de logistiek te verzorgen en dan begrijp je dat dit geen gewoon congres is. Alle mensen met een rechtstreekse rol in de conferentie hebben een bureau in ‘Le Palais’.

Vanaf vandaag worden de gecodeerde bureelmeubelen, PC’s, printers en noem maar op met vrachtwagens verhuisd vanuit de kelders van het ILO-gebouw naar elke locatie in de ‘Palais’ een kleine kilometer verder.

Dat gebeurt bijzonder ordelijk en georganiseerd. Bij elke ruimte horen een aantal barcodes, verwijzend naar het materiaal dat er thuishoort. Op zondag 14 juni gebeurt de verhuis in de omgekeerde richting.

Stressy week , niet alleen in Genève…

De stress van de voorbereiding is voelbaar tot in België. De ILO is een UNO-organisatie die door regeringen, werkgevers en werknemers samen wordt geleid. Dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Directeur-generaal Guy Ryder heeft de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Bestuur word voorgezeten door een voorzitter aangeduid door de regeringen, nu de Angolees Apolinario Jorge Correia, door mijn Deense werkgeverscollega Jørgen Rønnest en door mij als voorzitter van de werknemers van de wereld.

Van mij wordt tijdens de conferentie verwacht dat ik de werknemersgroep leidt en overleg pleeg met werkgevers, regeringen en de directeur-generaal om alles in goede banen te leiden. Dat is al een paar weken goed voor massa’s mails en vele telefoongesprekken.

Vandaag vindt de voorbereidende vergadering plaats van de Belgische delegatie op het ministerie van werk (FOD Werk voor de ingewijden) en zullen vertegenwoordigers van ACV, ABVV, ACLVB vergaderen met het VBO, de afgevaardigden van minister Kris Peeters en de regionale regeringen. Pierre-Paul Maeter (voorzitter FOD Werk) leidt de besprekingen en de Belgische delegatie zal dit jaar in Genève geleid worden door Josly Piette, vroeger Algemeen Secretaris van het ACV en ook gewezen Minister van Werk in de overgangsregering Verhofstadt. Vorig jaar leidde Willy Claes, Minister van Staat met kennis en kunde de Belgische delegatie.

500 werknemersafgevaardigden

Enkele dagen voor de conferentie is het zaak zoveel als mogelijk voor te bereiden. Donderdag vertrek ik met de voorhoede, vanaf vrijdag zitten we in de laatste korte rechte lijn. Zondag brengen we ‘s morgens alle afgevaardigden van de ITUC (IVV Internationaal Vakverbond) samen en in de namiddag de om en bij de 500 werknemersafgevaardigden. Om de twee dagen zal ik vergaderen met deze groep en de voortgang van de conferentie evalueren en strategie en tactiek bespreken. Maandag 1 juni is het voor echt, dan wordt de Conferentie officieel geopend.

Ik blog graag maar kan tijdens de conferentie gelukkig rekenen op de bijdragen van enkele collega’s. Er gebeurt zoveel bijzonder interessants, al dan niet verwacht, al dan niet gepland. Daarom zullen ook Chris Serroyen, hoofd van de ACV-studiedienst, Bart Verstraeten van Wereldsolidariteit en ACV en Gilbert De Swert, vroeger diensthoofd van de ACV-studiedienst stukjes maken over gebeurtenissen en indrukken.

Dit artikel maakt deel uit van een reeks over de Internationale Arbeidsconferentie:

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Werknemersvoorzitter en vice-voorzitter van de IAO

    Luc Cortebeeck is werknemersvoorzitter en vice-voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/ILO), voorzitter van Wereldsolidariteit en adjunct-voorzitter van het Internationaal Vakverbo