Issawiya verstikt door Israëlische autoriteiten

Sinds de moord op drie Israëlische tieners en de daaropvolgende moord van Palestijnse tiener Abu Khdeir lijden de inwoners van Issawiya , een dorpje gelegen aan de Mount Scopus in Oost-Jeruzalem, onder een verhoogde aanwezigheid van de Israëlische politie, een beperking van vrijheid van beweging en politiek gemotiveerde arrestaties.

  • © Marjan Claes Israëlische leger in Issawiya. © Marjan Claes
  • © Marjan Claes Israëlische leger op een van de hoofdwegen van Issawiya. © Marjan Claes

Een groot deel van de gronden van Issawiya werd onteigend en gebruikt voor het bouwen van Israëlische instellingen (de Hebreeuwse universiteit, het Hadassah ziekenhuis en twee militaire basissen), de settlement van French Hill en de grote weg die leidt naar de illegale settlement van Ma’ale Adumim.

Dit maakt dat het nu bijna volledig omringd is door Israëlische aanwezigheid.

De uitbreiding van het dorp wordt verhinderd door systematische onteigening en het niet toekennen van bouwvergunningen. Een standaard beleid gevoerd door de Israëlische autoriteit in het bezet Palestijns gebied.

Het door de bezetter verplaatsen van haar eigen burgerbevolking naar het bezette gebied is een regelrechte schending van het Internationaal Humanitair Recht.

Het resultaat hiervan is een overbevolkt dorp dat kampt met een tekort aan woningen. Hierdoor worden de inwoners gedwongen te bouwen zonder vergunning om dan vervolgens lijdzaam toe te kijken hoe hun nieuw opgetrokken woning op een paar minuten tijd door de door Israëlische autoriteiten ingezette bulldozers vernield wordt.

Momenteel vechten de inwoners van Issawiya de plannen aan van de gemeente Jeruzalem om een natuurpark en een vuilnisbelt neer te poten op de enige landreserve nog beschikbaar voor de ontwikkeling en uitbreiding van hun dorp.

Het geplande natuurpark grenst aan het E1-gebied dat ontwikkeld werd om de onder internationaal recht illegale settlement van Ma’ale Adumim te verbinden met Jeruzalem. Sinds jaren probeert Israël haar eigen burgers te verplaatsen naar dit bezet Palestijns gebied en de er verblijvende bedouiden te verdrijven naar een verderop gelegen vuilnisbelt in Abu Dis.

Het door de bezetter verplaatsen van haar eigen burgerbevolking naar het bezette gebied maakt een regelrechte schending uit van het Internationaal Humanitair Recht, meer bepaald van artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève. Het strategisch doel van dit alles is Jeruzalem omringen met Israëlische settlements en de Palestijnen toegang tot de heilige stad ontzeggen. De uitvoering van dit plan zou de West Bank effectief in twee delen.

Willekeurige beperking van de vrijheid van beweging

‘Every time you pass the checkpoint they remind you of the fact that you are occupied.’

De ligging van het dorp en haar Israëlische omgeving maakt het kwetsbaar voor afsluiting van haar Oost-Jeruzalemse omgeving.

De vrijheid van beweging van Issawiya’s inwoners wordt beperkt en soms volledig geblokkeerd door de permanente aanwezigheid van Israëlische checkpoints die opgericht werden op de twee hoofdwegen die toegang verlenen tot het dorp.

De Israëlische autoriteiten kunnen op elk ogenblik beslissen om het dorp volledig af te sluiten. Zo werden in november 2014 de hoofdwegen van het dorp afgesloten waardoor het moeilijker werd om bijvoorbeeld eten en medicijnen te verkrijgen en studenten moeilijkheden ondervonden om naar school te gaan.

De inwoners worden geconfronteerd met een permanente aawezigheid van Israëlische politie. Wanneer ze hun dorp willen verlaten of ernaar terugkeren dienen ze de checkpoints te passeren, waar ze onderworpen kunnen worden aan een willekeurige identiteitscontrole en fouillering, in bepaalde gevallen met behulp van honden. Het spreekt voor zich dat dit een belangrijke impact heeft op het dagdagelijkse leven.

Dit zegt ook Jafaar, een van Issawiya’s actieve jongeren die net vrijgelaten werd na anderhalf jaar in de gevangenis gespendeerd te hebben omwille van zijn actief verzet tegen de systematische mensenrechtenschendingen begaan in zijn dorp: ‘Every time you pass the checkpoint they remind you of the fact that you are occupied. Soldiers have the right to decide on our lives. By individual decision one soldier can make life hard for us.’

Terwijl Jafaar me de situatie in zijn dorp uitlegt, zien we zowel politie in uniform als in burger van het checkpoint naar beneden wandelen, het dorp in. Ze zijn tot de tanden toe bewapend en richten hun gigantische wapens op kinderen die langs de weg spelen.

Ze positioneren zich aan beide kanten van de hoofdweg in het dorp en blijven de wapens richten op voorbijkomende auto’s en burgers. Blijkbaar vinden dergelijke acties dagelijks plaats. Het maakt deel uit van de strategie om de inwoners van Issawiya te intimideren en uit te dagen.

Je zou kunnen stellen dat de inwoners van het dorp belastingen betalen voor de aanwezigheid van de politie die hen het leven zuur maakt.

Een half uur later zien we de politie een winkel binnenwandelen. Jafaar vertelt me dat ze controleren of de eigenaar zijn belastingen wel betaald heeft.

Als blijkt dat dit niet het geval is, zal hij zwaar beboet worden. Dit is slechts een van de middelen gebruikt om het leven in Issawiya moeilijk te maken.

Omdat de belastingen heel hoog zijn, kunnen niet alle inwoners ze betalen. Bovendien krijgt het dorp zo goed als geen publieke diensten in de plaats, in tegenstelling tot de Joodse inwoners van Jeruzalem.

Zo is er bijvoorbeeld geen middelbare school in het dorp. Hierdoor hebben de jongeren geen andere optie dan naar school te gaan in het centrum van Jeruzalem.

Omwille van traditioneel-culturele redenen is dit niet mogelijk voor de meisjes van het dorp waardoor zij na hun lagere school niet verder studeren. Verzoeken om een middelbare school te bouwen in het dorp, vooral voor meisjes, werden geweigerd. Je zou kunnen stellen dat de inwoners van het dorp belastingen betalen voor de aanwezigheid van de politie die hen het leven zuur maakt. Daarnaast werden er incidenten gemeld waarbij de Israëlische politie traangaas, stun-granaten en skunkwater recht in de huizen van de inwoners vuurde.

Vrijheid van meningsuiting in de kiem gesmoord

De ongeveer 14.500 inwoners van Issawiya zijn gekend om hun veerkracht en actief verzet. Verzet neemt de vorm aan van regelmatige protesten en het via administratieve en juridische weg aanvechten van het Israëlische beleid.

Recent worden steeds meer kinderen het slachtoffer van arrestaties.

Jafaar: ‘We resist just to survive these severe conditions of living. Resistance is the only way to breath, to fight for a normal life. It is the only means we have to fight the fact that our rights are being taken away one by one.’

De Israëlische politie probeert het verzet in de kiem te smoren door gewelddadig te reageren op de protesten en door arrestaties uit te voeren.

Dit maakt een ernstige schending uit van de vrijheid van meningsuiting, een fundamenteel mensenrecht.

Zo werd Jafaar gearresteerd omwille van het zich verzetten tegen de bezetting, waaronder deelname aan protesten. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar. Daarbovenop kreeg hij een voorwaardelijke straf van een jaar opsluiting indien hij de komende drie jaar opnieuw zou deelnemen aan verzetsactiviteiten zoals vreedzame protesten. Veel van de jongeren in Issawiya ondergingen hetzelfde lot.

Recent worden steeds meer kinderen het slachtoffer van arrestaties. Ze worden gearresteerd op weg naar school of  thuis ’s nachts. Meestal worden ze een week of twee vastgehouden voor ondervraging en vervolgens vrijgesteld. Deze arrestaties zijn onderdeel van een grootschalige vervolging van de Palestijnse jeugd in Oost-Jeruzalem.

Bedreiging door extreemrechtse organisaties

Naast de systematische schending van hun basis mensenrechten, worden de inwoners van Issawiya bedreigd door extreemrechtse organisaties. Hani Issawi, lid van het lokale comité, ontving een brief van het Pulsa Di Nura Committee getiteld ‘Order of Transfer to “Palestine” – Final Vercit’. In deze brief wordt een arrest, geveld door de interne rechtbank van dit comité, geciteerd: ‘Chief Judge: The testimony and facts are clear. The order of transfer is hereby issued to all inhabitants of this village. It should be carried out within 2 weeks by our Execution Squads.’

Ook al dient een bedreiging van een dergelijke organisatie met een korrel zout genomen te worden, toch staat dit niet ver van het werkelijke doel van de Israëlische autoriteiten. Namelijk van Jerusalem de hoofdstad van een Joodse staat maken en haar Palestijnse bevolking er gedwongen uit verplaatsen. De Palestijnen van Issawiya zullen dit echter niet zonder slag of stoot laten gebeuren. Jafaar: ‘The idea behind all this policy is to make Palestinians tired of living in Jerusalem. But we are committed to stay.’

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Juriste in Palestina

    Marjan Claes is juriste gespecialiseerd in asielrecht. Uit interesse voor de Midden-Oosten problematiek in het algemeen en de Palestijnse kwestie in het bijzonder, trekt ze voor zes maanden na