Kennis over wanneer, waar en hoe er gebrand moet worden is de sleutel

Kunnen de traditionele methoden van Aboriginals een oplossing zijn voor brandbeheer in de toekomst?

Brett and Sue Coulstock / Flickr CC BY2.0)

In tegenstelling tot de “hot burns” die de Australische brandweerdiensten uitvoeren, gebruiken Aborginals ‘cool burns’.

De bosbranden in Australië treffen ook de inheemse bevolking diep in het hart. Lorena Allam, van Aboriginese afkomst, schrijft bedroefd in The Guardian dat niet enkel huizen, dieren en bomen in vlammen opgaan, maar ook herinneringen, heilige plekken en alles wat Aboriginals maakt tot wat wie ze zijn.

Aboriginals bewerkten traditioneel al honderden jaren het land met vuur, in hun eigen vorm van brand- en landbeheer, maar hier kwam een einde aan wanneer de Europeanen voet aan wal zetten. Volgens sommige bronnen is dit het moment waarop ongecontroleerde, massieve bosbranden opkwamen.

Hoewel het klimaat in de 18e eeuw niet te vergelijken valt met vandaag, is vuur steeds een centraal element geweest in de Aboriginal cultuur en zou het zeker niet misplaatst zou zijn om te luisteren naar hun diepgaande kennis van het land.

Preventieve branden, ofwel “hazard-reduction burns”, zijn ook een veel gebruikte praktijk van de Australische overheid, maar volgens Aboriginals zijn de methoden niet de meest effectieve en zorgen ze voor een verhoogde aanwezigheid van brandbare materialen, wat het vuur nog meer aanwakkert. Voor Aboriginals is kennis over wanneer, waar en hoe er gebrand moet worden de sleutel, en dit vereist het kunnen lezen en interpreteren van het land. Zo wordt rekening gehouden met de staat van de vegetatie, wind, zon, de verschillende ecosystemen, grassen, grondttype, de soort assen die er zullen overblijven etcetera.

Hot Burns versus Cool Burns

In tegenstelling tot de “hot burns” die de Australische brandweerdiensten uitvoeren, gebruiken Aborginals “cool burns”. Deze gebeuren tijdens de nacht of vroege ochtend, enerzijds omdat de wind dan stiller is en anderzijds omdat er geen ontvlambare oliën vrijkomen uit de planten, wat overdag wel gebeurt.

De vlammen van zo’n cool fire zijn lager en tasten veel minder elementen van de vegetatie aan. Op deze manier slagen ze er bijvoorbeeld in de kruin van de bomen te behouden, wat cruciaal is voor de veiligheid van dieren en insecten en het reduceert het vrijkomen van koolstofdioxide.

Brett and Sue Coulstock / Flickr CC BY2.0)

De vlammen van een “cool fire” zijn lager en tasten veel minder elementen van de vegetatie aan.

De branden worden zo aangestoken dat ze een cirkel vormen en de dieren voldoende tijd hebben om te ontsnappen. Zonder nog teveel in detail te treden zou deze werkwijze leiden tot een betere controle over de branden, is er minder impact voor de dieren en zou de vegetatie sneller kunnen herstellen.

‘De angst voor vuur bij mensen moet verdwijnen omdat (preventieve) branden noodzakelijk zijn voor een land als Australië.’

Natuurlijk is het niet zo simpel omdat de Australische maatschappij niet meer dezelfde is als toen en verschillende andere factoren buiten een mogelijks slecht brandbeheerproces ook hebben bijgedragen tot de enorme omvang van de huidige bosbranden. Zo treffen bijvoorbeeld zowel linkse als rechtse beleidsmaatregelen schuld en verhoogt de klimaatsverandering de intensiteit van de branden.

Volgens Victor Steffensen, een Aboriginal “fire practitioner”, is ook een mentaliteitsverandering deel van de oplossing. De angst voor vuur bij mensen moet verdwijnen omdat (preventieve) branden noodzakelijk zijn voor een land als Australië. Ze moeten op een nog veel regelmatigere basis gebeuren dan vandaag het geval is.

Dé oplossing zal het dus niet bieden maar mogelijks wel een gedeeltelijke, mits aanpassing aan de huidige maatschappij. Uit verschillende hoeken komt alvast steun voor de inheemse werkwijzen en inzichten. Er bestaan al verschillende progamma’s en projecten waarbij Aboriginals Australiërs kennis bijbrengen over deze manier van omgaan met het land zoals The Kimberley Land Council’s Indigenous fire management programme, waarin gebruikt gemaakt wordt van zowel moderne wetenschap en technologie als traditionele inheemse kennis. Toch zijn zulke programma’s beperkt in aantal en hopen verschillende Aboriginal groepen nu dat de Australische overheid eindelijk inziet dat zij ook op een grotere schaal kunnen helpen met een effectiever brandbeheer.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur