IUCN-wereldcongres in Marseille

Mét de natuur leven en werken

© Arthur Follebout

 

Momenteel loopt in Marseille een Wereldcongres van IUCN over natuurbehoud en biodiversiteit. Wervel is aanwezig en wereldblogger Luc Vankrunkelsven maakt enkele kritische notities.

Op uitnodiging van een Braziliaanse ngo (ISPN, Instituto Sociedade População Natureza) staat Wervel met een gezamenlijke Cerradostand op het congres van IUCN (International Union for Conservation of Nature) in Marseille.

IUCN behoorde in het verleden voor ngo’s en sociale bewegingen tot de “bad guys”, de strenge “conversationists”: natuurparken oprichten en geen mensen meer toelaten. Gelukkig is de visie in de loop der jaren geëvolueerd. Ja, heel kwetsbare gebieden moeten we beschermen. Dan kan het zinvol zijn om mensen buiten te houden, zoals wij in het broedseizoen liever niemand in een natuurreservaat hebben.

Het gaat om bedrijven en multinationals… Greenwashing komt dan vlug om de hoek kijken.

Maar wat bijvoorbeeld de Amazone en de Cerrado betreft: de inheemse volkeren en traditionele gemeenschappen zijn de beste behoeders van de ecosystemen. Zij leven en werken niet tegen, maar mét de natuur. Daarom is het zo dramatisch dat de Braziliaanse regering nu de reservas van inheemse volkeren wil binnenbreken voor mijnbouw en allerlei andere vormen van ontginning. Dat is niet alleen een ramp voor deze volkeren, maar ook voor het klimaat, de biodiversiteit en heel de mensheid.

Greenwashing?

Ik hoor deze dagen niet alleen spreken over natuurbehoud, maar ook over sociale rechtvaardigheid, herverdeling, mensenrechten.

Het congres komt in de buurt van de ‘integrale ecologie’ van Paus Franciscus in zijn ecologische encycliek ‘Laudato si’. Tussen de vele stands en sessies vind je dan ook ‘Église verte’, een Franse zusterorganisatie van ons Vlaamse Ecokerk. De katholieke klimaatbeweging heeft zich zelfs onlangs omgedoopt in Laudato si’ Movement.

Onze stand staat pal tegenover de conferentieruimte van Capitals Coalition en wat verder CFA (Conservation Finance Alliance). Benieuwd neem ik aan enkele sessies deel. Ik moet oppassen dat ik niet meteen mijn stekels opsteek, want het gaat om bedrijven en multinationals die klimaatwerk, natuur en biodiversiteit willen integreren. Greenwashing komt dan vlug om de hoek kijken, als je achterdochtig op een ngo-stoel zit. Het woord kapitalisme hoor ik dan ook niet meteen vallen.

De criteria voor succes moeten dringend aangepast worden, de conversatie moet veranderen, de regels en het systeem.

In één sessie spreekt een topvrouw van Danone. Ze stelt dat het voedselsysteem 30% van de CO2-uitstoot oplevert, dat de landbouw 70 % van het beschikbare zoete water opgebruikt en voor 80 % verantwoordelijk is voor de ontbossing. Daarom is het hoogdringend tijd voor een transformatie van het voedselsysteem.

Er is onnoemlijk veel natuurvernietiging, klimaatverandering en ongelijkheid met dit economisch systeem. De criteria voor succes moeten daarom dringend aangepast worden, de conversatie moet veranderen, de regels en het systeem. We moeten met zijn allen naar een “regeneratieve landbouw” klinkt hier regelmatig op het congres.

‘Capitals coalition’ staat voor ‘natuurlijk kapitaal, sociaal kapitaal (netwerking), menselijk kapitaal (kennis) en uiteindelijk het geproduceerde kapitaal’. Een vertegenwoordiger van het Nederlandse Ministerie van Landbouw zit ook in het panel. Het woord soja valt niet, al is Nederland de tweede grootste afnemer van overzeese soja, na China. Achteraf, als ik hem aanspreek, ziet hij het probleem wel degelijk, ook van de zogenaamd ‘duurzame soja’.

Commonland en gecombineerde landschappen

Zoals zo dikwijls worden ngo’s en sociale bewegingen weggeduwd en worden hun stoelen ingenomen door de dominante voedingsindustrie en de internationale agrobusiness.

In de tweede sessie komt o.a. Willem Ferwerda van Commonland spreken. Het interessante is dat zij met zoveel mogelijk betrokkenen werken rond verbetering/verandering van landschappen. Tussen de natuurlijke zone en de economische zone proberen ze te gaan naar een ‘gecombineerde zone’. Geen scheiding, maar verweving, waar ook Wervel al 32 jaar voor staat. Op hun website vind je meer uitleg.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws
Als tijdens deze sessie de ‘United Nations Food System Summit 2021’ (een virtuele top die op 23 september in New York georganiseerd wordt) ter sprake komt, dan gaan mijn stekels toch wel omhoog. Zoals zo dikwijls worden ngo’s en sociale bewegingen weggeduwd en worden hun stoelen ingenomen door de dominante voedingsindustrie en de internationale agrobusiness. Nochtans kreeg de top de welluidende naam: “The Peoples’ Summit’.

Ondertussen is Capitals Coalition in zeven landen met interessante projecten bezig, o.a. Liv Up in Brazilië. Laat ze maar rustig verder doen, maar Wervel en co blijven best kritisch bij deze op het eerste zicht positieve ontwikkelingen. Wervel en vele bewegingen wereldwijd staan voor agro-ecologie, biodiversiteit en agro-biodiversiteit als weg tot verandering. Regeneratieve landbouw, ja!

Veel van de sessies van het IUCN-congres kan je volgen via facebook.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Medewerker van Wervel en auteur van verschillende boeken

    Luc Vankrunkelsven is medewerker van Wervel, ambassadeur van Grootouders voor het klimaat en brengt jaarlijks verslag uit van zijn tournées in Brazilië.