Meer kunst op straat

Ayacucho - Bookingbox promoot alle verschillende vormen van kunst op diverse manieren… Ayacucho heeft een grote toeloop van toeristen op carnaval en Semana Sancta (week voor pasen) , maar gedurende de andere maanden van het jaar zijn er geen festivals en daarom ook geen toeristen. Bookingbox heeft ervaring met de organisatie van culturele evenmenten in Europa en stelde voor om hier een plan voor cultureel toerisme uit te werken in samenwerking met de universiteit UNSCH.
Dit op verschillende vlakken , artistiek , cultureel , culinair.
In Ayacucho heb je veel artisian (kunstenaars die sieraden maken) en de meeste van deze artisans vormen groepen , in de lijn van het type kunst dat ze maken. Sommige artisans willen geen deel uitmaken van een groep , omdat ze in hun leefwereld onafhankelijk willen blijven. Deze artisans denken dat kunst van iedereen is , onafhankelijk waar je op de sociale ladder staat. Ze hebben de tradities van hun voorvaderen bewaard. Het is dat kunstgevoel dat we allemaal bezitten , maar sommige mensen hebben het verder ontwikkeld omdat ze er vanuit hun hart mee bezig zijn. Hoe raar het ook mag klinken , de straatartiesten worden gediscrimineerd vanwege ideologische redenen of omdat ze er anders uitzien dan de anderen.
Bij het begin van de 21e eeuw worden wij allemaal verondersteld respect op te brengen voor de anderen. Bijgevolg is het een ontgoocheling dat we hier kunnen vaststellen dat racisme nog steeds bestaat in onze moderne maatschappij. Straatartiesten willen net als ieder van ons gelijk behandeld worden. Bovendien maken deze artisans deel uit van het straatbeeld en bieden ze toeristen direct contact met de locale alternatieve cultuur. De straatartiesten zijn steeds in voor een gesprek en kunnen de toeristen veel vertellen over de traditionele gebruiken en de cultuur.
Ze zijn een onmisbaar deel van de straatcultuur in dit deel van de wereld en bijgevolg zetten wij ons in om samen met het stadsbestuur een oplossing te vinden waarbij de artisans vaste plaatsen krijgen in het straatbeeld.
Onlangs begon de lokale politie de artisans overal weg te jagen , met als argument dat er klachten waren van de nabijgelegen winkels over overlast , drank- en drugsgebruik , enz…
Daarom hebben we de artisans geholpen om een organisatie op te zetten , Artesanos Asociados.
Deze organisatie zal optreden als vertegenwoordiger van de artisans , in contacten met de overheid , teneinde tot een overeenkomst te komen op diverse vlakken.
Ondertussen hebben deze contacten reeds een eerste succes opgeleverd , door de creatie van een artisan markt op een plein voor een kerk gedurende semana sancta.
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
groeten uit peru
pedro peru

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift