Hoopvolle signalen uit de Filippijnen

Er zijn ook hoopvolle signalen uit de Cordillera. Boeren hier blijven niet bij de pakken zitten. Ze organiseren zich in sterke boerenorganisaties. “We zijn waakzaam en verenigen ons. We zorgen zelf voor onze ontwikkeling. Het ligt in onze handen. We voeren campagne en actie”, zegt Pablo uit Bolo. Die strijdlust zie je ook tijdens de jaarlijkse Cordilleradag, waarop boeren van over de hele Cordillera samenkomen om te strijden hun recht op grond en een duurzame landbouw. 

Sofie Van Der Straeten

15 juli 2012
MO*wereldbloggers

 

Meer oogst, minder honger

Boeren in de Cordillera nemen initiatieven. Zo getuigt ook Sabina uit Kilayon: “Vroeger sliepen we ’s nachts buiten om er zeker van te zijn dat het water tot bij de rijstvelden kwam. Het water liep langs kanalen die we zelf in de aarde gegraven hadden. Veel water ging verloren. Het was een harde tijd. Al vroeg op het jaar was er een tekort aan eten. Nu hebben we samen met het hele dorp cementen irrigatiekanalen aangelegd. Sindsdien oogsten we twee keer per jaar en hebben we genoeg voorraad. We kunnen onze rijstvelden zelfs uitbreiden!”

Sabina en haar dorpsgenoten stelden een planning op om drie keer per week aan de irrigatiekanalen te werken. Bevrijde Wereld en de Provincie Oost-Vlaanderen zorgden voor het materiaal en de coaching. Maar de irrigatiekanalen, dat is hun werk, hun trots.

Rijst als zekerheid

In het dorp Lat’ey laat Kristina ons de rijstcoöperatieve zien die ze met de steun van Bevrijde Wereld konden opstarten. Het is een opslagplaats en verdeelsysteem voor rijst. We ontdekken een haast lege schuur. “Alle rijst is uitgeleend. Momenteel is het crisis in het dorp”, vertelt Kristina. “Het is veel te droog. Er is overal tekort. In tijden van crisis kunnen mensen terecht in onze rijstbank. De rijstbank is van cruciaal belang voor onze voedselzekerheid omdat we zo afgelegen wonen. We kunnen niet zomaar naar de stad om extra rijst. Wanneer het regent kunnen we hier niet weg. We hebben met het dorp afgesproken hoeveel interest we moeten betalen als we rijst ontlenen. In tijden van crisis zijn we flexibel.”

Uren tijdverlies ingehaald

In Kilayan vertelt Gabriel ons welke impact de rijstmolen op het leven van de vrouwen heeft: “vroeger waren de vrouwen een hele dag bezig om de rijst met de hand te pletten. Met de rijstmolen duurt dit slechts 20 minuten. De vrouwen in ons dorp hebben nu meer tijd om in de groentetuin te werken en voor de familie te zorgen.” Wat verderop in het dorp ontmoeten we William en Paulino. Ook zij merken heel wat tijdswinst en onafhankelijkheid dankzij hun nieuwe smederij. Ze leerden om zelf hun eigen landbouwwerktuigen te maken en te herstellen. “Het hele dorp komt hier landbouwmateriaal ontlenen. Vroeger moesten we materialen buiten kopen of huren aan hoge prijs. Nu doen we alles zelf. Dat zorgt niet alleen voor een extra inkomen, het bespaart ook heel wat tijd tegenover de periode dat we alles manueel op het veld bewerkten.”

Technologie op maat

Samen met Roger van Bevrijde Wereld bezoeken we het atelier voor aangepaste technologie in Baguio. Hier wordt technologie op maat gemaakt. Met de toegepaste technologie maken we goedkope, eenvoudige toepassingen om de voedselzekerheid te garanderen met respect voor milieu en gezondheid. Het zijn technieken op niveau en binnen de capaciteit van de gemeenschap. De materialen moeten ook gereproduceerd kunnen worden door de gemeenschap”, vat Roger samen. Eén van die initiatieven is de goudconcentrator. De goudconcentrator scheidt het goud van bodem en rots zonder chemicaliën. Het water wordt niet vervuild en kan opnieuw gebruikt worden. Dit in tegenstelling tot de chemische mijnbouw die het water voor landbouw vervuilt. In het dorp Itogon waar Bevrijde Wereld actief is, kiezen de mensen bewust voor deze ecologische manier om goud te ontginnen. “Dat is niet zo evident. Want met de chemische producten gaat het sneller en brengt het meer op. Het is dus belangrijk om de boeren voldoende bewust te maken van hun keuzes. In Itogon werkt het. Nu werken we aan een manier om de machine met waterenergie aan te sturen, zodat er geen nood is aan elektriciteit als die er niet is.”

Honger is taboe

“Vaak hebben we drie tot vier maanden tekort aan eten”, vertelt Pablo. “Maar we zorgen dat niemand honger heeft. Honger is taboe. Het hele dorp werkt samen opdat iedereen drie maaltijden per dag heeft. Soms is dat een hele maand bonen. Wat we over hebben, delen we. Onze overheid laat ons volledig in de steek. Ze hebben geen oog voor onze echte noden. Dat is het grote verschil met het werk van ngo’s: wij beslissen zelf wat we nodig hebben. En we gaan samen op zoek naar oplossingen.” Bevrijde Wereld en de Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunen boeren in de Cordillera om hun plannen waar te maken. Het begint bij sterke boerenorganisaties. Zij zijn de voedingsbodem voor een vruchtbare toekomst op het platteland.

Twee weken lang reisden videoreporter Roel Nollet en Sofie Van Der Straeten van ngo Bevrijde Wereld doorheen de Filippijnse Cordillera voor de productie van de nieuwe televisiedocumentaire ‘Radio Cordillera’. Met een lokale community radio trokken ze langs afgelegen dorpen op zoek naar sterke, harde en hoopvolle boerenverhalen achter de projecten van Bevrijde Wereld en de Provincie Oost-Vlaanderen. Hoever reikt de stem van de Filippijnse boeren? Stay tuned for Radio Cordillera. Binnenkort op een televisiescherm bij jou in de buurt. Volg hun reis op deze blog. (www.bevrijdewereld.be)

LEES OOK

© Floris Van Cauwelaert
Hoe zorgen we ervoor dat onze maatschappij en economie zowel groener als sociaal rechtvaardiger worden? Hoe meet je die vooruitgang?
Cancillería Ecuador (CC BY-SA 2.0)
Journalistenorganisaties roepen de Verenigde Staten op het besluit tot terugtrekking uit de Unesco terug te draaien.
© SustEcon Conference
‘Heerlijk vond ik het, academici, weldenkende mensen die vanuit hun analyse komen tot dergelijke revolutionaire praat’, schrijft zeronaut-blogger Mike Van Acoleyen.
Public domain (CC0)
De aanslag op een druk kruispunt in de Somalische hoofdstad Mogadishu van vorig weekend kostte het leven aan meer dan 300 mensen.

Meest recent van Sofie Van Der Straeten

Bekijk de documentaire Radio Cordillera hier online
Boeren in de Filippijnen zijn junkies. Ze zijn verslaafd. En hoe méér ze gebruiken, hoe armer ze worden.
Is Israëls overwinningstijdperk voorbij?
Donderdag zei Israël niet enkel neen tegen Palestina. Het zei neen tegen Europa en de 138 landen die voor de staat Palestina als waarnemend lid in de Verenigde Naties stemden.
104.7 FM: is er signaal?
Pablo uit Bolo test het signaal van de community radio… geen bereik. Sabina uit Kilayon stemt af op 104.7 FM… geen bereik. Ook Gini uit Umnab krijgt enkel gekraak en storing uit zijn radio.
Kan traditionele landbouw de Filippijnen voeden?
“Vroeger was er geen voedseltekort in de Cordillera. De dorpen hadden wat ze noemen een zelfvoorzienende, biologische of traditionele landbouw.