Vier samen de Internationale Dag van de Democratie

Met de Rio+20 Conferentie in 2012 en de Milleniumverklaring van 2000 verbonden de lidstaten van de Verenigde Naties zich er opnieuw toe te streven naar de bescherming en promotie van de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie. Door deze verbintenis erkenden ze dat al deze elementen onderling met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Allen behoren tot de universele en ondeelbare kernwaarden en principes van de Verenigde Naties. De lidstaten promoten hiermee ook de gedachte dat democratie, gebaseerd op de rechtsstaat, de ultieme manier is om internationale vrede en veiligheid, economische en sociale vooruitgang, duurzame ontwikkeling en respect voor mensenrechten te bereiken – de drie steunpilaren die voorop staan in het Handvest van de VN.

 

Het is inderdaad bewezen dat in niet-inclusieve samenlevingen, waar overheden hun verantwoordelijkheid niet opnemen en niet reageren op crisissen, vrede, gelijkheid en gedeelde welvaart niet kunnen opbloeien. Wie een snelle blik op recente krantenartikels werpt, ziet spijtig genoeg dat de waarden waarvoor de Verenigde Naties staan bijna overal ter wereld zwaar op de proef worden gesteld.

Wie een snelle blik op recente krantenartikels werpt, ziet spijtig genoeg dat de waarden waarvoor de Verenigde Naties staan bijna overal ter wereld zwaar op de proef worden gesteld.

Eén van de manieren waarop de VN deze uitdagingen aangaat, is door het beoefenen van preventieve diplomatie. In Guinee deed de Speciale Gezant van de VN voor West-Afrika er alles aan om ervoor te zorgen dat de electorale crisis in het land niet zou overslaan in geweld. Ook de Speciale Gezant in Jemen speelde een cruciale rol in het opzetten van een nationale dialoog, zodat ook vrouwen en jongeren een stem kregen.

De lidstaten van de VN nemen zowel de dimensie van vrede en goed bestuur in acht als andere cruciale elementen van het nieuwe kaderwerk voor duurzame ontwikkeling waar ze allemaal in zullen investeren vanaf 2015. Dit niet in het minst omdat de Wereldbank berekende dat een burgeroorlog gemiddeld 30 jaar economische groei van een ontwikkelingsland ongedaan maakt.

Het vieren van de Internationale Dag van de Democratie in Brussel draagt daarom een speciale betekenis in zich. Zo vormt de Europese Unie een belangrijke partner voor de VN in het ondersteunen van democratie overal ter wereld. Voorbeelden hiervan zijn het bijstaan van de VN vredes- en politieke missies door middel van crisismanagementmissies of het sturen van verkiezingswaarnemingsmissies. Daarnaast verleent de EU financiële steun voor het uitbouwen van instellingen die de werking van het middenveld bevorderen. Tegelijkertijd zijn de verschillende gemeenschappen in België goed op weg om hun geschillen vredevol op te lossen, waardoor ze een model vormen voor andere staten.

In deze turbulente tijden is het voeden en versterken van het democratische ideaal nog nooit zo belangrijk geweest. Dus wat kan jij doen om democratie te helpen promoten? Secretaris-Generaal Ban Ki-moon roept voornamelijk jongeren op om hun vrijheid en de middelen die hen ter beschikking staan, zoals hun politieke stem en technologie, te gebruiken om zo een netwerk te vormen dat dit onderwerp op de voorgrond plaats. Werk samen om kansarmen, gemarginaliseerden, werklozen en mensen zonder hoop die gerechtvaardigd gefrustreerd zijn, zowel in Brussel als er buiten, te emanciperen. En op het moment dat jullie je democratische rechten verdedigen en gebruiken om anderen te helpen en samen debatteren over de meest nijpende wereldproblemen, weet dan dat jullie een unieke partner hebben over alle landsgrenzen heen: de Verenigde Naties.

Annick Hiensch werkt voor het Bureau van de Verenigde Naties voor Vrede en Veiligheid te Brussel.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3057   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Regionaal Informatiecentrum VN

    UNRIC is het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties voor West-Europa. Met deze blog wil de VN in dialoog te treden met het publiek.