Zonder vlees naar Rio de Janeiro

Wervel viert feest. Een heel jaar lang, want we bestaan 25 jaar. In dit kader vertrekken we vandaag met een groep naar Brazilië. In het kader van de jaarlijkse internationale uitwisseling. De focus ligt op de Cerrado en onze verantwoordelijkheid als Europese, veel vlees-etende consument. Toch beginnen we in Rio de Janeiro met een dag rond stadslandbouw in de favela’s en met een seminarie in de landbouwschool van Rio Pomba (‘Rivier van de Duif) in Minas Gerais. Beide activiteiten in wat rest van de Mata Atlântica, het Atlantisch Woud.

  • Rafa from Brazil (CC BY-NC-SA 2.0) Rafa from Brazil (CC BY-NC-SA 2.0)

Ik zet me in het vliegtuig Brussel-Frankfurt met de ‘Meat atlas. Facts and figures about the animals we eat’ van Friends of the Earth Europe.

Wat blijkt? Mijn gebuur kijkt geïnteresseerd toe.

Het is een jonge veel vlees-etende Amerikaan die in Innsbruck Engelse les geeft. Blijkbaar is er een uitwisselingsprogramma tussen Oostenrijk en de Verenigde Staten. Amerikanen kunnen Engelse les komen geven in Oostenrijk en Oostenrijkers Duits in Amerika. Ik geef hem de Vleesatlas en een andere uitgave van Friends of the Earth Europe over ‘indirect grondgebruik door de sojaproductie in Brazilië’.

Volledig onbaatzuchtig is het niet. Het hoopt in mij dat een veel-vlees-etende Amerikaan in zijn Engelse les aan veel-vlees-etende Europeanen over de hete kwestie begint.

Nu nog de presidenten van Brazilië en  Venezuela over de streep trekken.

In Frankfurt komt de juichende mail binnen van ‘Dagen zonder vlees’: “Officiëel hebben 55.000 Vlamingen veertig dagen meegevast. Samen hebben ze acht miljoen vierkante kilometer op hun ecologische voetafrduk bespaard.

Dat zijn evenveel broeikasgassen bespaard als voor zo’n 11 miljoen kilometer autorijden en zo’n 7 miljoen baden water.” Oei, en wij gaan seffens met het vliegtuig naar Brazilië. Hoeveel kilometer vliegen zouden deze vasters bespaard hebben?

Gelijktijdig komt een mail binnen met een nieuwe petitie-actie van de internationale Avaaz-gemeenschap. Het gaat deze keer om het grootste natuurreservaat ter wereld te creëren: 135 miljoen hectare Amazonewoud. Columbia zegde juist toe mee te doen. Nu nog de presidenten van Brazilië en  Venezuela over de streep trekken. Doe je mee?

Wij zijn nu wel op reis voor de bescherming van de Cerrado, maar juist deze Braziliaanse savanne is een belangrijk ecologisch verbindingsgebied tussen het Amazonewoud, het moerasgebied Pantanal en het Atlantisch Woud.

Als deze petitie ondertekend wordt door 1 miljoen mensen, zullen leiders van inheemse volkeren de petitie aan de drie overheden overhandigen.

Meer Informatie vindt u hier:

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Agro-industrie in Brazilië onder de loep

    Vanuit de universele waarden van basisdemocratie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid streeft Wervel naar een landbouw die economische, ecologische, sociale en culturele meerwaarde creëert op