2030 geen Mission Impossible

Hydro corridor by jp1958 (Flickr) - Some rights reserved.

Het moet lukken. Geen Mission Impossible ondanks het publiceren van het vorige artikel. Via de Global Ideas Blog dient zich het Bloomberg New Energy Finance rapport (Strong growth for renewables expected through 2030) aan. (Ondertussen verschijnen andere versies_ Grist, Climate Progress.) Hierin brengt men de uiterst positieve mededeling dat voor de periode tot 2030 van 69% tot 74% van de nieuwe energieinstallaties uit hernieuwbare energie zal bestaan, in weerwil van de huidige moeilijke markt.

De groei zou worden gedreven door een verbeterde competitiviteit van wind- en zonne-energie. Dit wordt aangevuld met hydro, geothermie en biomassa. De gedetailleerde bespreking is te vinden op bovenstaande link, de figuur hier onder.

Michael Liebreich, de chief executive van Bloomberg New Energy Finance stelt in een obligate maar sterke commentaar_ “Het huidige nieuws wordt gedomineerd door verhalen van overcapaciteit van schone energie en de lokroep van goedkoop schaliegas. Dit staat tegenover de dalende kost van hernieuwbare energie en geassocieerde technologieën. Dalende kosten winnen. Dit suggereert dat we voorbij het kantelpunt zijn beland richting een toekomst met schone energie.”

Goed. Maaaar. Er blijft nog een probleem van de reeds bestaande installaties. Totale energie productieverdeling tussen de klassieke fossiele bronnen en de hernieuwbare bronnen ziet er dan zo uit.

Evolutie totale energieproductie - Beeld via Bloomberg New Energy Finance

Aw!

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift