"Autoverkeer neemt met vijfde toe, vrachtverkeer verdubbelt tegen 2030"

De Belg wordt een slak. Het Federaal Planbureau heeft een toekomstprojectie van de mobiliteit in België in 2030 gepubliceerd. Zonder drastische wijzigingen in het mobiliteitsbeleid, wordt de Belg de gevangene van nog langere files die bovendien trager voortschrijden.

Enkele cijfers_  Tussen 2008 en 2030 stijgt het totaal aantal reizigerskilometers met 20% en het vrachtvervoer met 68%. „ In 2030 blijft het wegvervoer dominant_ 86% van de reizigerskm, waarvan 80 % met de auto, en 71% van de tonkm, waarvan 67% per vrachtwagen, worden afgelegd over de weg. Opgeteld zullen er in het jaar 2030 146,2 miljard kilometer personenverkeer worden afgelegd en 110,7 miljard kilometer vrachtvervoer, het overgrote deel daarvan op de weg.

De verkeerssituatie op het wegennet zal blijven achteruitgaan_ tussen 2008 en 2030 daalt de gemiddelde snelheid met 29% tijdens de spitsperiode en met 16% tijdens de dalperiode. De transportgroei leidt tot een toename van de broeikasgasemissies in de sector met 12% over dezelfde periode, ondanks de verbeterde energie-efficiëntie van voertuigen, het toenemend gebruik van biobrandstoffen en de ontwikkeling van alternatieve motoraandrijvingen.  Het wegvervoer neemt 97% van die emissies voor zijn rekening. Er is ook een klein beetje goed nieuws_ het fijn stof zal drastisch verminderen door een striktere milieureglementering en als gevolg van het trager rijden.

Het Federaal Planbureau schuift één centrale oplossing naar voren_ een kilometerheffing waardoor het volume aan verkeer afneemt en de autowegen niet verder zouden dichtslibben.

“Voor ons is een slimme kilometerheffing ook een deel van de oplossing”, reageert Miguel Vertriest van Netwerk Duurzame Mobiliteit. “De overheid moet een goeie mix van oplossingen ondersteunen door zowel honing- als azijnmaatregelen te nemen. Het is belangrijk daarbij te streven naar oplossingen die niet enkel de minder begoeden treffen, het moet democratisch blijven.”

Vertriest meent dat de situatie eerst nog heel wat erger moet worden alvorens er echt verbetering te zien zal zijn. “Het ontbreekt aan politieke moed. In ons land heeft de stad Gent als eerste het lef gehad een deel van het centrum verkeersvrij te maken. De middenstanders profiteren daarvan, terwijl zij vooraf moord en brand schreeuwden. Zo gaat dat vaak. Er ontstaat bij wijze van spreken een volksopstand als je een parkeerstrook durft vervangen door een fietspad. Nochtans zijn er genoeg sprekende voorbeelden van steden die een knappe omwenteling hebben gerealiseerd. Zoals Freiburg en Kopenhagen, bloeiende steden die vol inzetten op duurzame mobiliteit. Een belangrijk deel van de oplossing van ons mobiliteitsprobleem is trouwens het leven in de steden aantrekkelijker te maken.”

Het Netwerk Duurzaam Mobiliteit werd recent opgericht. Het is een verruimingsoperatie opgezet vanuit de vzw Komimo, Koepel voor Milieu en Mobiliteit. “Met het Netwerk willen we niet enkele mobiliteitsorganisaties betrekken bij de transitie naar een duurzame mobiliteit. Die verruiming is belangrijk om niet vanop een eiland gelijkgestemden te opereren, maar te zoeken naar nieuwe allianties daarbuiten.”

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift