Belgische energiebesparing schiet tekort

Naast alternatieve energiebronnen zet Europa ook in op energiebesparing. In 2012 kwamen de lidstaten tot de beslissing om vanaf 2014 tot 2020 de energieconsumptie jaarlijks te laten dalen met 1.5%. Het eerste jaar van het akkoord gaat dus nu in en de EU-landen hebben tot 30 april de tijd om hun nationaal actieplan toe te lichten voor ze het goedkeuren in hun nationaal parlement (voor 5 juni 2014). Een eerste rapport is vernietigend voor de meeste landen in de E.U.

“Overall, the plans are a weak start for implementation, and underline that the EU is unlikely to meet its 2020 target of 20% energy savings. A lot more needs to be done rapidly to ensure commitments to energy efficiency are honoured and legal requirements are respected.”

Slechts 3 landen (Denemarken, Ierland en Kroatië) krijgen goede punten van onderzoeksbureau Coalition for Energy Savings. Ook België krijgt dus een onvoldoende. Bijsturen voor de verkiezingen wordt voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel geen evidentie met mogelijke sancties tot gevolg. Het hele rapport lees je hier.

België doorgelicht.

  • België maakt gretig gebruik van allerlei uitzonderingsmaatregelen om maar liefst 25% minder te moeten besparen. Ook andere landen doen dit. Enkel Zweden is ambitieus door bijvoorbeeld verkoop van ‘energie in kader van transport’ wel mee te laten tellen.

Almost all countries use the maximum exemptions allowed to lower the 1.5% savings target, without consideration of national potentials, social, environmental and economic impacts. This means that the average target in the EU is only 0.8% annual end-use energy savings.

savings

  • Ondanks de reductie van 25% in doelstelling zal België nog meer dan 5% te kort komen in 2020. Het voorgestelde plan levert dus een besparing op die lager ligt dan 0.8% per jaar.
  • Deel van de energiebesparing moet ook komen van de energieleveranciers. Vlaanderen is op dat vlak voorloper met zogenaamde Energy Efficiency Obligations (EEO). Dit systeem is voorlopig wel enkel van kracht voor energiedistributie. Andere landen voeren ook het systeem in, maar implementeren het ook voor bv. retailsector of benzineleveranciers.
  • Twee voorgestelde Belgische maatregelen (Energie-audits en controle van boilers) worden door het rapport als ongeldig verklaard.
  • Opvallend is dat België voor een gemengde aanpak gaat waar ongeveer 1/4 van de besparingen er komt door verplichtingen aan de energiesector en 3/4 via individuele maatregelen. Slechts een handvol andere landen kiest deze piste.

Finale oordeel voor België

Coalition for Energy Savings geeft ons land enkel goede punten voor de volledigheid van het ingediende plan. Daarnaast scoort het België matig op vlak van doelstellingen (die ondanks het opteren voor uitzonderingsmaatregelen nog te laag liggen) en ook de coherentie van het plan wordt slechts als matig ingeschat.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift