"Doordacht doelgroepen- en communicatiebeleid nodig inzake milieuproblematiek"

Zes op de tien Vlamingen zich zorgen maakt over milieuvervuiling. Dat blijkt uit een enquête van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Maar er zijn significante verschillende hoe de verschillende generaties of bevolkingsgroepen aankijken tegen specifieke thema’s.

Het meest worden de Vlamingen geconfronteerd met zwerfvuil, lawaai van het wegverkeer, geurhinder en vroegtijdig bladverlies bij bomen. Vooral stedelingen klagen daar het meest over. Het meest bedreigend vindt men luchtvervuiling, verspreiding van gevaarlijke stoffen, klimaatverandering en verlies aan natuur en biodiversiteit. De meerderheid van de Vlamingen meent dat de problemen van vandaag een hypotheek leggen op een goede leefomgeving voor de volgende generaties.

Bevolkingsgroepen

Uit de analyse komt bij voorbeeld ook een leeftijdskloof naar voor_ voor jongeren is vooral de klimaatverandering de belangrijkste milieubedreiging; terwijl ouderen voornamelijk de luchtverontreiniging als een bedreiging zien. Zo zijn er ook verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden, plattelandsbewoners en stedelingen, mannen en vrouwen. “Voor de bevordering van een breed maatschappelijk draagvlak inzake de milieuproblematiek is dus een doordacht doelgroepen- en communicatiebeleid nodig”, stelt het rapport.

Gedragsverandering

Bewustmaking is niet onbelangrijk want meer dan zes op de tien Vlamingen zijn de mening toegedaan dat vooral gedragsverandering een belangrijke voorwaarde is om milieuproblemen op te lossen. Slechts een minderheid denkt dat het onmogelijk is om milieuverontreiniging in Vlaanderen tegen te gaan.

Het hele rapport lees je op de website van de studiedienst van de Vlaamse Regering (pdf).

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3248   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift