Eurostat: Belgische CO2-uitstoot stijgt met 4,7%

Na een slecht begrotingsrapport krijgt België vandaag nog een tweede domper van Europa. Eurostat maakte vandaag een eerste inschatting bekend van de CO2-uitstoot uit energiebronnen van de E.U.-landen voor 2015. Het rapport maakt ook een vergelijking met 2014 en de resultaten zijn niet echt opbeurend, noch voor Europa, noch voor België.

Europese CO2-uitstoot stijgt met 0,7%

In de meeste Europese landen ging de uitstoot de hoogte in. De positieve signalen uit de duurzame energiemarkt krijgen met deze berekening toch een kanttekening. Slechts acht landen konden immers een positieve trend noteren. Malta (-26.9%), Estland (-16.0%) en Denemarken (-9.9%) voeren de lijst aan. De opvallend sterke daling in Malta is te wijten aan het sluiten van een grote energiecentrale.

Als we de resultaten van 2014 en 2015 samen nemen zijn er maar drie Europese landen die er in beide jaren in slaagden om beter te doen dan het Europese gemiddelde en een daling in beide jaren te noteren_ Denemarken, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

Belgische CO2-uitstoot stijgt met 4,7% 

Bovenaan de lijst met slechte leerlingen vinden we in de top drie Slovakije (+9.5%), Portugal (+8.6%) en Hongarije (+6.7%). Ons land staat niet op het podium, maar haalt met een stijging van 4.7% wel een vierde plaats. Toch is de impact van die stijging groter dan de landen bovenaan de lijst. België is immers verantwoordelijk voor 2,5% van de Europese uitstoot.

Als je alle statistieken zou vertalen naar nominale toename, doet België het iets minder slecht. De beperktere percentuele CO2-toename in landen als Italië, Spanje en Frankrijk heeft immers een grotere impact op de globale Europese score. Desalnietemin is deze schatting een serieuze opdoffer voor het Belgische energiebeleid. Het klimaat- en energiedebat staat de laatste dagen al vooraan alle kranten en met dit nieuws wordt de urgentie voor een duidelijke visie en beleid alleen meer steviger onderstreept. Dan is er nog de globale context. De Europese klimaatdoelstellingen zijn immers een optelsom van nationale doelstellingen. Het Belgische engagement naar 2020 komt hiermee serieus onder druk te staan. Daarnaast volgt er nog een pittige onderhandelingsronde n.a.v. de beloftes in Parijs. Dit nieuwe rapport confronteren alle Europese landen immers met de naakte cijfers.

Minder zachte winter, Falende Kerncentrales en tochthuizen …

2015 was aanzienlijk kouder dan 2014. Met een cumulatieve score van 2112 graaddagen werd er meer gas gestookt in België dan in 2014 toen we slechts 1828 graaddagen hadden. Dat leidde volgens Eurostat tot een toename van het aantal verwarmingsdagen van zo’n 13%. Ook de onbetrouwbare nucleaire energievoorziening en een gebrek aan hernieuwbare energie zorgden voor een toegenomen gebruik van fossiele brandstoffen. De kerncentrales genereerden maar liefst 23% minder energie in 2015 ten opzichte van 2014. Die twee factoren zorgden voor een toename van de gasverbranding van 10%. Een klein deel werd ook opgevangen door hernieuwbare energie, waarvan de productie steeg met zo’n 4%.

Nu eigenlijk liegen we een beetje, want eigenlijk was niet 2015 een uitzonderlijk jaar, 2014 was dat. Het gemiddeld aantal graaddagen telt een equivalent van 2301. Zowel 2014 en 2015 waren dus zachte jaren, alleen was 2014 uitzonderlijk zacht. De hoerastemming vorig jaar, toen België een daling van 1% liet noteren blijkt dus totaal misplaatst. Niet enkel scoorden we toen, en nu weer, barslecht binnen Europa, maar is er in de laatste twee jaar structureel weinig gebeurd. De positieve resultaten waren meer het gevolg van het weer (en het klimaat) dan van het beleid.

Belangrijke noot: Het is belangrijk om weten dat de import/export van energie een grote impact heeft op de resultaten. Als je steenkool importeert om lokaal te verbranden heeft dit uiteraard een negatieve impact om je CO2-uitstoot, maar wanneer je elektriciteit importeert, vertaalt dit zich niet in je eigen nationale cijfers en komt de rekening op conto van het producerende land.

België importeert immers bijzonder veel energie. Onze flikkerlicht-kerncentrales zorgen ervoor dat op piekmomenten vaak Franse en Nederlandse energie moet worden geïmporteerd. Deel daarvan komt uiteraard uit duurzame bronnen en kernenergie, maar het is dus niet ondenkbaar dat de Belgische uitstootcijfers eigenlijk een onderschatting zijn van onze consumptie-impact.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift