Globale C02-uitstoot in vijf grafieken

Global Carbon Project houdt de vinger aan de CO2-pols van onze planeet. Jaarlijks publiceren ze Global Carbon Budget, een rapport van de veranderingen in onze globale CO2-uitstoot. Aan de hand van overzichtelijke grafieken brengen zij alle data mooi in kaart. Hier een overzicht van de belangrijkste conclusies en grafieken.

Algemeen Conclusie van het rapport

CO2 uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen en cement productie steeg met 2.1% in 2012. Dit resulteert in een totaal van bijna 10 miljard ton CO2. Goed voor een stijging van 58% t.o.v. van 1990, het referentiejaar voor de Kyoto-akkoorden. Op basis van die cijfers werd ook een gelijkaardige stijging in 2013 geprojecteerd. Verder verwijderden oceanen en landbegroeiing respectievelijk 28% en 23% van deze CO2 uit de atmosfeer. Vooral de CO2 opname van het land lag beduidend lager t.o.v. 2011, toen La Niña zorgde voor een verhoogde opname.

Vijf grafieken

Volgende grafieken zijn een selectie uit de uitgebreide powerpoint die je kan vinden op Global Carbon Project.

1. CO2-uitstoot stijgt snel sinds 2000

Het hoeveelheid CO2 als gevolg van landgebruik is in dalende lijn. Deze daling wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de stijgende uitstoot van gas, olie en voornamelijk steenkool. Andere uitstootbronnen zoals affakelen (flaring) dragen slechts miniem bij. GlobalCarbon2

2. Voornamelijk steenkool populair sinds 2000

Volgende grafiek toont de stijging aan van de verschillende CO2-bronnen en geeft een overzicht van de grote boosdoeners.

 • Steenkool(43%)
 • Olie (33%)
 • Gas (18%)
 • Cement (5%)

GlobalCarbon1

3. Westerse landen blijven relatief stabiel

Voornamelijk China en ontwikkelingslanden zijn de grootste stijgers in de laatste 10 jaar. In Europa en de Verenigde Staten is de uitstoot relatief stabiel en is er zelfs een dalende trend de laatste 10 jaar. GlobalCarbon3

4. V.S, Europa, China en India zijn koplopers.

Ondanks de kleine daling in Europa en de V.S, blijven de vier grootste uitstootzones verantwoordelijk voor 58% van de total globale uitstoot in 2012

 • China (27%)
 • Verenigde Staten (14%)
 • EU28 (10%)
 • India (6%)

GlobalCarbon

5. China steekt Europa voorbij per inwoner

Wanneer dit vertaald wordt naar uitstoot per inwoner is de daling in de Verenigde Staten opmerkelijk. Toch blijven zij veruit de koploper. Ondertussen zijn Europa en China elkaar gekruist in deze grafiek. GlobalCarbon4

Andere conclusies_

 • De globale verdeling van CO2-uitstoot is sinds 1990 fundamenteel gewijzigd.
 • De crisis had quasi geen blijvend effect op uitstoot.
 • Huidige trends liggen in lijn met de worst case scenarios van het IPCC
 • Met stijgende CO2-uitstoot, stijgt ook de opnamecapaciteit van land en oceanen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift