Hoe maak je een stad fietsvriendelijk? (2/3)

Dit is het tweede deel van een driedelige reeks over de impact van fietspaden op de fietsvriendelijkheid van steden. Lees hier het eerste deel. In het eerste deel van de reeks bekeken we de impact op fietsgebruik en de rol van het ontwerp van een fietspad. Nu komen veiligheid en de economische impact van fietspaden aan de beurt.

3. Veiligheid

Het onderzoek van Portland State University brengt zowel het veiligheidsgevoel als het effectief aantal incidenten in beeld. We overlopen kort de belangrijkste conclusies.

A. Gepercipieerde veiligheid neemt toe

Bij voetgangers, fietsers en automobilisten wordt de nieuwe situatie als veiliger dan voordien ervaren. Toch zijn de verschillen groot tussen de drie groepen.

Fietspaden5

  • Quasi alle fietsers (97%) en de meeste inwoners (79%) hebben de indruk dat fietsen nu veiliger is in de heringerichte straten. Deze cijfers zijn gelijkaardig voor alle projecten, ongeacht het type van fietspad.
  • Bij automobilisten liggen de indrukken anders. 37% ervaart een verbetering, 30% ziet weinig verandering en 26% vindt autorijden gevaarlijker met de fietsvoorzieningen.
  • Bij voetgangers is de impact veel kleiner. 48% ziet weinig verandering en 33% voelt zich veiliger als voetganger met de aangepaste infrastructuur.

Onderstaande grafiek illustreert deze bevindingen. Let wel_ de mening van mensen die aangeven dat er noch een verbetering, noch een verslechtering is, wordt niet weergegeven.fietspaden7

B. Aantal incidenten is verwaarloosbaar

Hoewel alle data nog niet beschikbaar zijn, zien de onderzoekers geen enkele reden om niet te kiezen voor aangepaste infrastructuur. Zeker voor de straatinrichting zelf lijkt het evident om fietsers een eigen plek te geven. Enkel bij kruispunten waarschuwen ze dat het design doordacht moet zijn.

Uit video-analyse van maar liefst 12.900 fietsers bleek dat er op de kruispunten geen enkel ongeval of bijna-ongeval gebeurde. Dit geldt voor zowel de kruispunten met als zonder fietsverkeerslichten. In totaal zagen de onderzoekers 6 kleine incidenten, waar een fiets of auto moest remmen uit voorzichtigheid. Hier bleek wel dat kruispunten waar fietsers en auto’s tijdelijk moeten mixen tot meer incidenten leiden.

4. Positieve economische impact

Zowel fietsers als bewoners werden bevraagd over de impact van de fietspaden. Dit zijn de belangrijkste conclusies_

  • 43% ziet de aanleg van een fietspad als een positief gegeven voor de leefbaarheid van de buurt en de straat.
  • Een meerderheid vindt de straat veiliger dan voordien voor alle gebruikers.
  • Eén op vijf verklaart dat ze vaker stopten bij handelszaken die langs de fietsroute liggen. Quasi niemand ervaart een negatieve economische impact.
  • Zelfs een klein percentage van de bewoners van de straat zelf gaat nu vaker winkelen in zijn eigen straat.
  • Veel bewoners zijn voorstander van meer fietspaden in de stad.

fietspaden6

Voor wie nog meer cijfers, data en conclusies wil,  kan uiteraard terecht in het hele rapport. De introductie bevat trouwens een zeer interessant overzicht van eerdere onderzoeken.

In het derde deel van de reeks nemen we een kijkje naar een rapport van de stad Austin. Dit overloopt heel concreet de verschillende mogelijkheden om fietspaden in de stad te creëren.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift