Hoffice tovert huiskamer om in co-workspace

Voor naarstige pendelaars die de ochtendkoude, de vermaledijde files en dito treinvertragingen trotseren, is thuiswerk een verre droom. Voor een toenemende groep consultants, schrijvers of andere freelance kenniswerkers is het steeds vaker de norm. Zij kunnen nu beroep doen op Hoffice, een peer-to-peer platform waarmee mensen elkaars huis(kamer) in een co-workspace omtoveren. 

lead_large

Co-working

Laten we een kat een kat noemen. Thuiswerk is fantastisch, maar al hangend in onze zetel zijn we niet altijd even productief als op een klassieke werkvloer. De snelle opkomst van co-workspaces illustreert enerzijds de belangrijke toename van freelancers op de arbeidsmarkt, en anderzijds de drang van dit leger al dan niet zelfstandige kenniswerkers om toch samen te hokken. De mens is een sociaal dier, dat wist Aristoteles 2.300 jaar geleden al.

In 2005 bestond er in de VS maar één co-workspace; in 2013 waren dat er al 781 op een totaal van  2,498 wereldwijd. Volgens Deskmag, die de evolutie tussen 2006 en 2012 onderzocht, groeide het aantal workspaces exponentieel, een jaarlijkse verdubbeling dus. Je moet er wel voor betalen, en soms geen klein beetje. Dat kan beter, dacht Christofer Gradin Franzen, een Zweedse psycholoog die bestudeert hoe mensen efficiënter kunnen werken.

Hoffice

Studenten bij ons kennen Quivr al, een app ontwikkeld door Leuvense studenten om samen te blokken in ruimtes van de KUL. Franzen en mede-oprichter Johline Zandra deden hetzelfde voor volwassen werkmieren en hun huis. Ze startten hun project Hoffice, een samentrekking van ‘Home Office.’

Aanvankelijk nodigden ze een tiental mensen uit om een werkomgeving in hun huis na te bootsen, en merkten al snel dat die sociale context hen heel wat productiever maakte, terwijl ze hun flexibiliteit behielden door geen vaste werkplek te hebben.

3041322-inline-i-2-hoffice-turns-your-apartment-hoffice-copenhagen-credit-viola-tschendel-copyEen heel jaar lang bleef dit een informeel experiment, aldus Gosta Tingstrom, een bedrijfsconsultant en vriend van Franzen. In de herfst van 2014 vonden echter steeds meer mensen via mond-aan-mond reclame hun weg naar het huis, en al snel startten sommigen hun eigen ‘Hoffice.’

Hoffice bestaat ondertussen uit 13 groepen verspreid in Zweden maar ook Canada, Denemarken en Frankrijk, terwijl momenteel een dozijn extra groepen opgericht worden, zelfs in landen zoals China en Turkije.

Hoe werkt het?

Je zoekt een lokale Hoffice groep via de website en registreert je bij de desbetreffende Facebookgroep. Je stelt je huis ter beschikking of gaat bij anderen op bezoek. Je werkt in blokken van 45 minuten en pauzes van 15 minuten – volgens een studie van de American Psychological Association bij violisten blijkt dat mensen meer gedaan krijgen als ze in korte spurtjes werken. Alles is gratis, er wordt enkel verwacht om drank en snacks mee te brengen, of de kosten van het eten te vergoeden.

De co-workers worden bovendien aangemoedigd om kleine en precieze doelstellingen per werkblok aan elkaar te verkondigen, zoals een spreadsheet afmaken, een belangrijke mail afhandelen of een artikel afwerken. Door die peer pressure leg je automatisch rekenschap af. Enerzijds stimuleren de anderen je, anderzijds behoeden zij je voor al te ambitieuze plannen, zegt Tingstrom.

Hoewel elke groep vrij is om zich te organiseren zoals ze zelf willen, zit er wel een esoterisch of spiritueel kantje aan in sommige groepen – zoals uit het verhaal van oprichter Franzen blijkt. Soms worden meditatiesessies of bewegingsoefeningen gehouden, wat een beetje doet denken aan de Japanse bedrijfscultuur.

Hoffice_timeline_lengthy

De toekomst?

Het idee krijgt zoals gezegd navolging, al is er in België nog geen groep opgericht. Volgens Feargus O’Sullivan van The Atlantic Citylab is er echter weinig kans dat dit een nieuwe Airbnb voor kantoren wordt omwille van de gratisformule. Dat lijkt lovenswaardig. Waarom zou je immers die ruimte ongebruikt laten?

O’Sullivan raakt echter een gevoelige snaar als hij de mogelijkheid opwerpt van varianten die wel degelijk zoals Airbnb het platform ter beschikking stellen voor een zacht prijsje. Je krijgt dezelfde controverses die Airbnb achtervolgen, zoals verhuurders die appartementen inrichten als ‘werkplaatsen’ zonder enige controle op brandveiligheid, verzekering e.d. Het is een bekend verhaal.

De spirituele — boeddhistische — inslag van Franzen behoedt dit platform alvast voor snel geldgewin. Laten we hopen dat dit zo blijft, en dat er in België in allerlei steden en provincienesten ten lande dra Hoffices geopend worden. Ik had dit stuk graag in een dergelijke home office geschreven. Bij deze_ een grote living of eettafel gezocht in Brussel. Anyone?

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift