Project Drawdown bundelt honderd oplossingen in gevecht tegen broeikasgassen

Project Drawdown, met haar optimistische doch –naar eigen zeggen– realistische toekomstvisie, beschouwt klimaatverandering niet als een dreiging, maar als een opportuniteit. 

  • © Project Drawdown © Project Drawdown
  • © Project Drawdown Paul Hawken © Project Drawdown

De gevolgen zijn gekend. Als we niet snel in actie komen, staat ons een sombere toekomst te wachten. Wetenschappers hebben reeds uitmuntend werk afgeleverd om deze negatieve effecten te bepalen. Paul Hawken, uitvoerend directeur bij Project Drawdown, bleef echter op zijn honger zitten. Het werd tijd na te gaan naar welke toekomst we kijken als we wel iets doen.

Samen met voormalig uitvoerend directeur Amanda Joy Ravenhill, lanceerde Paul Hawken Project Drawdown. ‘Drawdown biedt een realistische en optimistische visie op de toekomst voor het klimaat waarbij we het heft in eigen handen nemen.’ Dat staat te lezen op de website

Onze vriend koolstof

Niet op een stijging of op stabilisatie, maar op een drawdown (een daling) van broeikasgassen in de atmosfeer op jaarlijkse basis, doelt het project. ‘Er bestaat niet zoiets als een stabilisatie op 450 of 550 ppm. Dat getal is niet stabiel maar volatiel’, aldus Paul Hawken. ‘Koolstof ligt aan de basis van leven, de basis van onze beschaving. Het is niet onze vijand, maar onze bondgenoot. Het reikt zijn hand toe en is bereid samen te werken.’

‘Beschouw klimaatverandering niet als een dreiging, maar als een opportuniteit.’

Het project staat voor een andere manier van denken. Paul Hawken stelt de vraag of klimaatsverandering iets is wat ons louter overkomt of ons net een kans biedt. ‘Als het ons overkomt, dan maakt het van de mens een slachtoffer, een machteloos object. Maar als we het omarmen, dan wordt het onze gids naar een betere wereld. Beschouw klimaatverandering niet als een dreiging, maar als een opportuniteit.’

Hoe we deze drawdown bekomen? Honderd manieren staan opgesomd in het gelijknamige boek beschikbaar vanaf april 2017. Hierin zijn geen revolutionaire ideeën te vinden, maar oplossingen die reeds hun nut hebben bewezen.  

Bovenaf en onderuit

We hoeven ons lot niet in handen te leggen van de beleidsmakers of de grote energiebedrijven. Zowel van bovenaf als van onderuit kan verandering teweeg gebracht worden. ‘We trachten aan te tonen dat oplossingen overal te vinden zijn, zelfs op de minst verwachte plaatsen’, stelt Amanda J. Ravenhill in The Guardian.  

‘Als het vruchtbaarheidscijfer daalt, zo ook de impact van de bevolkingsgroei op aarde.’

‘Het onderwijzen van meisjes doet niet meteen denken aan de strategie om klimaatsopwarming tegen te gaan. Meisjes die minstens zeven jaar onderwijs lopen, zullen later trouwen waardoor ze gemiddeld 2,2 kinderen minder krijgen. Als het vruchtbaarheidscijfer daalt, zo ook de impact van de bevolkingsgroei op aarde.’

© Project Drawdown

Paul Hawken

Het aanplanten van bossen is dan weer een vermaarde praktijk. Hier is het een kwestie van schaalvergroting. ‘Als we de bomen en planten koesteren, beschermen, voeden en eren, dan genereren we leven op aarde en reduceren we onze concentratie aan broeikasgassen. Zonne-energie, windenergie, elektrische wagens, nulenergiewoningen klinken als muziek in de oren, maar zonder planten en bomen kunnen we nooit het doel van drawdown bereiken’, zegt Paul Hawken in een interview aan Orion Magazine.

Niet onbelangrijk in deze wintermaanden zijn onze vensters in onze huizen die ons beschermen tegen de kou. Paradoxaal genoeg zijn ramen tevens de belangrijkste oorzaak van warmteverlies in een gebouw. Verwarmingssystemen zouden om die reden tot 25 procent meer verbruiken. Vandaar opteert Project Drawdown voor slim glas. Slim glas kan zowel licht en warmte doorlaten als blokkeren. Het fungeert als een dynamische huid die energie optimaliseert wat zich vertaalt in minder energiekosten.

Ook ledverlichting staat in het lijstje van de honderd, naast gerecycleerd papier en een plantrijk dieet. ‘Twee vijfde van de top twintig oplossingen betreft voeding en landgebruik’, aldus Paul Hawken. 

Kostenplaatje

Op het argument “het kost te veel” heeft Paul Hawken een antwoord klaar. ‘Het is al te gemakkelijk de zogenaamde kost als onbetaalbaar af te doen. Wanneer je ziet dat bijna alle oplossingen resulteren in een positief rendement, is de bijdrage aan reductie van broeikasgassen eerder een investering dan een kost te noemen.’   

Het project zelf wordt gedragen door meer dan tweehonderd wetenschappers, studenten, bedrijfsleiders, beleidsmakers, activisten, geëngageerde burgers, onderwijzers, academici en experten verspreid over de hele wereld.

It is not game over, it is game on!

‘Voor mij was het van belang dat het een boek van ons voor ons zou zijn’, zegt Paul Hawken aan Metropolis Magazine. Project Drawdown plant niet alleen een boek, ook een open bron databank en een interactief digitaal platform. Aan GreenBiz deelt hij mee dat ‘iedereen het kan reproduceren, downloaden en regionaliseren zodat de impact van de oplossingen kan worden gemeten.’

Het project beschrijft de mogelijke impact van de technologische, sociale en ecologische oplossingen over een periode van dertig jaar. ‘We kunnen nog een daling van broeikasgassen bereiken binnen de levensduur van de mensen hier nu op aarde’, aldus Amanda J. Ravenhill.

It is not game over, it is game on!’, besluit Paul Hawken positief.  

 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift