Johan Albrecht (Itinera): "Europese consumptie steenkool stijgt, gas daalt"

Europa kampt met problematische energie-evoluties. Johan Albrecht (senior fellow Itinera Institute) stelt vast dat het Europese klimaatbeleid leidt tot een opmars van steenkool. In 2011 steeg de consumptie van steenkool in Europa met 3,6% terwijl de vraag naar gas daalde met 9%.

Itinera: “Deze evolutie, die ook geldt in België, gaat in tegen alle energietransitiescenario’s waarbij steenkoolcentrales vervangen worden door gascentrales. De keuze voor steenkool in de productie van elektriciteit wordt op structurele wijze bepaald door het Europese klimaatbeleid. Het huidige klimaatbeleid koppelt een zeer lage CO2 – prijs aan hoge investeringen in hernieuwbare energietechnologieën bij een licht dalende vraag naar elektriciteit. Het gevolg is een structurele overcapaciteit met lage elektriciteitsprijzen.”

Gascentrales uit de markt gedreven

Itinera: “Omwille van hun hoge brandstofkosten worden in België en de rest van Europa efficiënte gascentrales bij lage elektriciteitsprijzen uit de markt gedreven door oude steenkoolcentrales met een veel hogere CO2-uitstoot. Investeren in nieuwe gascentrales is economisch niet meer haalbaar. Flexibele gascentrales zijn echter essentieel in de noodzakelijke energietransitie op lange termijn.”

Energietransitie

Itinera roept de Europese lidstaten op om het klimaatbeleid bij te sturen, zoniet dreigt de energietransitie in Europa te vertragen. “Aangezien een bijsturing van het huidige beleid tot 2020 niet evident is, moet Europa duidelijkheid scheppen over de reductiedoelstelling tegen 2030. Om de kostprijs van het klimaatbeleid te beperken en de effectiviteit te verhogen, kiest Europa best voor een eenvoudig klimaatbeleid zonder allerhande nevendoelstellingen (bijv. inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie).”

De volledige analyse vind je op de website van Itinera Institute (pdf).  

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift