Impact van klimaatverandering op bedreigde diersoorten onderschat

Klimaatverandering is niet langer een toekomstige dreiging. Een recente studie in Nature Climate Change toont aan dat meer dan 700 vogels en zoogdieren nu reeds in de problemen raken omwille van het veranderende klimaat. 

  • Michael Sale (CC BY-NC 2.0) Michael Sale (CC BY-NC 2.0)
  • C. Richard Denyer & Sabyinyo Guhonda De berggorilla is één van de bedreigde diersoorten die reeds lijden onder klimaatsverandering C. Richard Denyer & Sabyinyo Guhonda

De studie nam 130 wetenschappelijke verslagen onder de loep die de impact van klimaatverandering op bedreigde diersoorten onderzochten, en vormt tot op heden de meest uitgebreide evaluatie van het onderwerp.

‘De verslaggeving omtrent dit onderwerp is tot nu toe enorm onderbelicht gebleven’, vertelt co-auteur James Watson, ‘Enkel 7 percent van de zoogdieren en 4 percent van de vogels die een negatieve respons tegenover klimaatverandering vertoonden in ons onderzoek worden momenteel beschouwd als ‘bedreigd door klimaatverandering en extreme weerfenomenen’ door de  IUCN – de Internationale Unie voor de Conservatie van Natuur.’

‘We moeten dringend de impact van klimaatverandering op alle diersoorten onder de loep nemen.’

De recente bevindingen suggereren verder dat haast de helft van alle bedreigde zoogdieren en een kwart van alle bedreigde vogels reeds lijden onder de effecten van klimaatverandering.

‘Dit impliceert ook dat deze soorten hoogstwaarschijnlijk nog meer in de problemen zullen komen door toekomstige klimaatverandering,’ zegt hoofdauteur Michela Pacifici van het Global Mammal Assessment Program aan de Sapienza Universiteit te Rome.

‘Ook minder bestudeerde groepen lijden onder het veranderende klimaat. We moeten dringend de impact van klimaatverandering op alle diersoorten onder de loep nemen,’ zegt James Watson.

 De rol van het klimaat zal in acht moeten worden genomen bij toekomstige beschermingsmaatregelen voor biodiversiteit: ‘Deze impact op diersoorten dient beter gekend te zijn bij het brede publiek en bij beleidsmakers. Een significante verandering dient plaats te grijpen willen we het uitsterven van deze dieren voorkomen.’

LEES OOK

© Ivan Godfroid
In de bijzonder unieke flora en fauna van het Australische continent liggen mogelijks antwoorden vervat tegen de wereldwijd alsmaar verder oprukkende gesel van kanker.
Mriya (CC BY-SA 3.0)
Van de industrielanden van de G20 presteert Australië volgens een nieuw rapport van Climate Transparancy het slechtst.
Mat McDermott (CC BY-NC-ND 2.0)
Duizenden mensen marcheerden gisteren door Rome in een kleurrijke mars om de oproep van paus Franciscus voor dringende klimaatactie te vieren.
Onderzoek van de Australische Nationale Gezondheids- en Medische Onderzoeksraad (NHMRC) sluit uit dat windmolenparken negatieve effecten hebben op de menselijke gezondheid.

Meest recent van Arthur Wyns

Edward Kimmel CC BY-SA 2.0
Belangenvermenging in klimaatonderhandelingen
Hevige discussies omtrent transparantie en belangenvermenging tijdens de recente klimaattop in Bonn brachten aan het licht hoe lobbygroepen die banden hebben met olie- en gasmaatschappijen reeds ja
BINGO! Olie in de klimaatonderhandelingen
De klimaattop van Bonn bracht 195 landen en honderden organisaties samen om de strijd tegen klimaatverandering aan te binden.
DFID CC BY-NC-ND 2.0
India en China: nieuwe leiders op de klimaattrein?
De globale leidersrol op de klimaattrein is aan het verschuiven.
Joe Flood CC BY-NC-ND 2.0
Verenigde Staten op de rooster gelegd tijdens de klimaattop in Bonn
De Trump-administratie kwam dit weekend zwaar onder vuur tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties in Bonn, Duitsland, waar het zijn nationaal klimaatbeleid diende te verhel