'Maak de Stad' lanceert platform voor brede samenwerking in Antwerpen

Wat beweegt er in Vlaanderen rond de ‘Smart Cities’ of ‘Slimme Steden’? Het G1000 initiatief is geen onbekende wanneer we spreken over burgerparticipatie in België en op 11 november komt zij naar buiten met een eerste reeks beleidsaanbevelingen. Toeval wil dat op die dag ook een ander project, Antwerpen aan’t woord, een nieuw overlegmoment organiseert tijdens ‘Maak de Stad’. In tegenstelling tot de G1000 gaat het hier over een lokaal participatiecollectief. Organisator Koen Wynants stond recent nog op de planken bij TEDx Flanders om ‘Maak de Stad’ voor te stellen. Op die dag nodigt  ’Antwerpen aan’t woord’ een divers publiek uit om te peilen naar prioriteiten van de Antwerpenaars. Middenveldorganisaties, bewoners(groepen), actiegroepen, verenigingen, adviesraden, academici, ondernemers en politici zijn allemaal van de partij.  De kernvraag van de dag is  “Rond welke thema’s is er grote betrokkenheid in Antwerpen? In welke mate, wie en hoe moeten mensen, organisaties, ondernemers in de toekomst betrokken worden door het nieuwe stadsbestuur?”

Dat burgerparticipatie zich al lang niet meer beperkt tot massa bijeenkomsten waar de luidste stem het meeste gezag opeist is een evidentie. Zo werden er in de afgelopen reeds voorstellen, ideeën, onderwerpen verzameld via Facebook en via de website. Deze vormen mee de basis van de gesprekken van zondag 11 november.

“In Antwerpen hebben we genoeg ruzie gemaakt, het is tijd voor meer samenwerking in de stad. Noch de 258 verkozen politici, noch de 8000 ambtenaren, noch de duizenden middenveldorganisaties kunnen de uitdagingen alleen oplossen. Enkel als ze samenwerken kan Antwerpen de welvaart verbeteren en veilig stellen.” aldus Jan Vincke, voorzitter van Antwerpen aan’t Woord.

Eén heel concreet voorstel dat nu reeds op tafel ligt is de vraag naar een iemand specifiek bevoegd wordt voor inspraak en participatie in de stad; een schepen voor participatie. Of Bart De Wever deze specifieke vraag meeneemt naar de onderhandelingstafel valt af te wachten, maar de roep naar meer participatie vinden we alvast wel terug in de formateursnota.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift