McKinsey: 'CEO wil duurzame missie, doelen en waarden'

Bedrijfsleiders ontdekken wat de waarde van een duurzame strategie kan betekenen voor hun bedrijf. Zoveel blijkt uit een enquête van McKinsey.  Maar, stellen de enqueteurs, ook al zijn er sterke voorlopers op het vlak van duurzaamheid, voor de meeste CEO’s moet het echte werk nog beginnen.

McKinsey voert de duurzaamheidsenquête niet voor de eerste keer. In het verleden was voor CEO’s reputatie altijd één van de belangrijkste redenen om duurzaamheid na te streven. Denk maar aan hoe in Vlaanderen met lof en een vleugje jaloezie over Colruyt wordt gesproken als op duurzaamheid aankomt. De retailer heeft er een sterke reputatie mee weten op te bouwen. De markantste wijziging in de laatste enquête is het feit dat CEO’s steeds meer (40%) al belangrijkste reden opgeven dat ze de missie, strategie en waarden van het bedrijf willen laten sporen met een duurzame strategie. Een reden voor optimisme want dat formuleert de duurzame strategie tegelijk algemener als dieper dan wanneer het enkel aankomt op reputatie wat nogal vaak aanleiding geeft tot bij voorbeeld greenwashing — of business as usual in een duurzaam kleedje.

In het hart van de onderneming

De gevolgen voor de onderneming zijn dan ook niet gering. De enquête spreekt van het belang van agressieve doelstellingen, een gerichte strategie en het ontwikkelen van duurzaam leiderschap in alle gelederen van de onderneming. Met andere woorden_ alles wordt ingezet, alles verandert. Duurzaamheid gaat naar het hart van de onderneming.

Goederen verkopen als diensten

De recente oproep van Koen Schoors in een opiniestuk in De Morgen sluit daar in feite nauw bij aan. Het artikel kreeg de extreem lange titel_ “We moeten goederen niet langer zien als het fysieke goed dat wordt geproduceerd, maar als een stroom aan diensten”. Hij heeft het daarin over niets minder dan de Performance Economy, nauwkeurig beschreven door Walter Stahel (zie video onder), vorig jaar nog te gast bij transitienetwerk Plan C. (In de visie van Walter Stahel wordt arbeid daarbij minder belast terwijl onduurzame processen worden aangepakt. Het is jammer dat ij ons bijvoorbeeld de Vlaamse socialist John Crombez daar niet wil van weten, want de Performance Economy schept een nieuwe toekomst voor een lokale industrie.) Om dat verkopen van goederen als diensten even snel te illustreren met een concreet voorbeeld_ Xerox verkoopt niet langer kopieermachines maar aantal kopijen. Bij voorbeeld 100.000 kopijen. De eigendom van de machines die de kopijen maken en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud ervan, blijven bij de producent Xerox. De producent heeft er op dat moment alle baat bij dat de machines lang meegaan en weinig onderhoud behoeven. Bovendien zal Xerox er meer rekening mee gaan houden hoe de onderdelen van een machine kunnen worden hergebruikt. Lees ook het voorbeeld van de vlieguren van Rolls Royce op de blog van Plan C.

Onbetaalbare materialen

Met de performance economy kan heel wat verspilling worden ingedijkt. Al is dat geen evidentie. Het voorbeeld van geleaste bedrijfswagens illustreert dat_ de verspilling blijft even groot. Blijvend waken over de duurzame missie en de geslaagde invulling ervan is dus of the essence. Versprilling tegengaan is een strategische noodzaak geworden. Een tabel van de Ellen MacArthur Foundation en McKinsey (uit het rapport Towards a circular economy) met de evolutie van grondstofprijzen toont goed aan tegen welke uitdagingen bedrijven op dat vlak aankijken_

commodity-prices

Performance in een circulaire economie

Om de risico’s van onduurzame gevolgen van een Performance Economy in te dijken, is de beste optie de innige koppeling te maken met de circulaire economie dat de duurzame visie formuleert en concreet uitwerkt voor het duurzaam omgaan met materialen. We kunnen daarbij veel ambitieuzer zijn dan wat we vandaag doen met recyclage. In hierboven vermeld rapport ‘Towards a circular economy’ staat daarover voor Europa het volgende_ “Circularity in manufacturing could yield net materials cost savings of up to US$ 630 billion p.a. in the EU alone.” Of anderhalve keer de publieke schuld van Griekenland.

circular-economy

Uitsmijter: geo-strategisch belang voor EU

In een artikel in De Tijd stelt Azië-expert Jonathan Holslag dat Europa stilaan gesandwicht wordt tussen China, dat het industrieel leiderschap neemt, en de VS, dat de geavanceerde diensten en technologie inpalmt. In zijn woorden_

De Europese economie wordt meer en meer in de tang genomen door de G2 van de VS en China. In de onderbouw van onze economie — staal, elektronica, machinebouw — verliezen we heel snel terrein aan China. In de bovenbouw van onze economie, de geavanceerde industrie en dienstensector verliezen we heel snel terrein aan de Amerikanen.

Wel hier een suggestie van zeronaut.be: maak van de EU de eerste sociale Performance+Circulaire Economie die draait op hernieuwbare energie, en we zullen geen afgang te vrezen hebben. Meer nog, we zullen een model ontwikkelen dat op te schalen valt.

Annex: illustraties uit de enquête van McKinsey

Missie, doelen, waarden

CEO-Sustainability-McKinsey-Survey-2014-1

Variaties tussen industriën CEO-Sustainability-McKinsey-Survey-2014-3
Toegevoegde waardeCEO-Sustainability-McKinsey-Survey-2014-4
Agressieve doelen en heldere strategieCEO-Sustainability-McKinsey-Survey-2014-5
Duurzaamheidsprogramma’sCEO-Sustainability-McKinsey-Survey-2014-6

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift