Nieuw investeringsfonds SI² FUND puurt rendement uit sociale impact

Het pas gestarte investeringsfonds SI² FUND wil sociale impact realiseren door uitsluitend te investeren in sociale ondernemingen. En wat is dan een sociale onderneming? Eén waarin de sociale missie primeert op alle andere belangen.

Hoe gaan we om met de toenemende armoede in de steden? Welke innovaties zijn nodig om het welzijn van het sterk toenemend aantal senioren te blijven garanderen? De staat speelt een belangrijke rol, net als het sociaal middenveld en gerichte non-profit initiatieven. SI² FUND richt zich op een steeds belangrijker wordende groep in dat spectrum_ de sociale ondernemingen. Dat zijn commerciële ondernemingen met een sociale missie in het hart van hun activiteit. (Ashoka geeft een ruimere definitie van het begrip ‘social entrepreneur’.)

Leren vissen

Sociaal ondernemerschap kan de laatste jaren alvast rekenen op een groeiende aandacht. Zo schrijft Thomas Friedman in ‘The World is Flat’:

“One of the newest figures to emerge on the world stage in recent years is the social entrepreneur. This is usually someone who burns with desire to make a positive social impact on the world, but believes that the best way of doing it is, as the saying goes, not by giving poor people a fish and feeding them for a day, but by teaching them to fish, in hopes of feeding them for a lifetime. I have come to know several social entrepreneurs in recent years, and most combine a business school brain with a social worker’s heart. The triple convergence and the flattening of the world have been a godsend for them. Those who get it and are adapting to it have begun launching some very innovative projects.”

Financieringsprobleem

Maar in de analyse van SI² FUND bleef de aandacht aan de zijde van financiers nog te veel uit. ”Sociale ondernemingen worden, jammer genoeg, geconfronteerd met een prangend financieringsprobleem Dat wordt enerzijds veroorzaakt door een onbegrip bij de klassieke financieringskanalen en anderzijds in de hand gewerkt door het stadium waarin deze ondernemingen zich momenteel bevinden en de omvang van hun financieringsnood, waardoor ze vaak niet aantrekkelijk zijn voor mainstream venture capital financiering.”

Objectief: meetbare sociale impact

SI² FUND wil investeren in bestaande sociale ondernemingen die gericht zijn op het creëren van sociale meerwaarde op een competitieve, marktgerichte manier. “De sociale impact van het investeringsfonds zal meetbaar zijn. Dat is een nieuw concept”, stelt fondsmanager Fried Roggen (i-propeller). “Iedereen weet dat we voor enorme uitdagingen staan op maatschappelijk vlak. Als ondernemers pur sang, zetten we daar vol op in. Ons partnership met Piet Colruyt (Impact Capital) en Stefan Yee (AS Partners) binnen SI² FUND vormt een perfect huwelijk tussen een duurzame ondernemersvisie, performant portfoliomanagement en know-how op het vlak van sociale innovatie.”

Portfolio

Over haar portfolio wil SI² FUND voorlopig nog niets kwijt. Het fonds heeft een kapitaal van 5.000.000€ en wil doorgroeien naar een totale fondsgrootte van 15.000.000€.

 

Noot van auteur_ Ik was eerder professioneel actief bij i-propeller. 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift