Oostendse surfer ontwikkelt technologie om energie te oogsten uit golven

In de volgende decennia moet een energie-(r)evolutie plaatsvinden teneinde onomkeerbare klimaatwijziging te vermijden. Internationale verdragen (Kyoto-protocol en opvolgers) leggen afdwingbare doelstellingen op rond energie-efficiëntie en de shift van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Een aanzet is in de vorige eeuw gegeven met technieken rond biomassa, waterkracht, wind- en zonne-energie. Vandaag is er een nieuwe sector in volle ontwikkeling die haar plaats in de energiepuzzel nog moet verwerven_ mariene energie uit golven en getijden. Het potentieel van deze sector is nog onontgonnen en kan binnen enkele decennia tot 5 à 10% van de wereldenergievraag invullen. Het Oostends bedrijf Laminaria timmert mee aan de weg.

Laminaria is een Oostends bedrijf dat sinds 2012 een geheel eigen gepatenteerde technologie heeft uitgewerkt om energie uit golven in elektriciteit om te zetten. Initiatiefnemer Steven Nauwelaerts bedacht het concept vanuit zijn passie voor golfsurfen. Het unieke van zijn idee is de stormbeveiliging.

1ste full scale model

Laminaria is eigenaar van het patent. Na de realisatie van schaaltesten op de Noordzee, is momenteel de bouw van een 1ste full scale prototype in voorbereiding dat in Schotland zal worden getest. Later volgt de realisatie van een productielijn om wereldwijd Laminaria-convertoren te kunnen leveren. Laminaria zal ook concessies en exploitatievergunningen aanvragen en de dagelijkse operationele leiding van golfenergieparken waarnemen.

[caption id=”” align=”alignnone” width=”1024.0”]Prototype van Laminaria Prototype van Laminaria[/caption]

Steven Nauwelaerts_ “De ontwikkeling van het protoype is zeer kostelijk en, naast inbreng van privé-kapitaal en subsidies hebben we dringend een financiële overbrugging nodig om het avontuur verder te kunnen zetten.” Om deze overbrugging te bekomen zette Laminaria recent een crowdfunding campagne op, die nog enkele dagen loopt.

Markt van golfenergie

De markt wereldwijd wordt bepaald door de beschikbare golfenergie voor de kustlijnen. Het succes zal ook afhankelijk zijn van lokale overheden die een kader creëren dat het mogelijk maakt om met golfenergie aan de slag te gaan. Zo hebben landen met een Atlantische kust (Denemarken, Duitsland, Ierland, UK, Portugal, Spanje, Frankrijk) het potentieel reeds erkend en concrete doelstellingen en steunmechanismen voor golf- en getijdenenergie geformuleerd. Schotland neemt het voortouw en 80% van alle technologieën wereldwijd, worden bij EMEC getest.

Impact

In de komende 10 jaar wil Laminaria met haar technologie 100 MW aan productievermogen in de markt brengen, wat staat voor een productie van 600 GWh of het verbruik van 150.000 gezinnen. Ze hebben tevens de ambitie om een internationaal samenwerkingsverband met de sleutellanden voor golfenergie (UK, Ierland, Frankrijk, Portugal, Zuid-Afrika, Australië, Chili) tot stand brengen om deze technologie wereldwijd te laten doorbreken.

Erkenning

Laminaria heeft tot 2 maal toe een ondersteuning ontvangen van het Instituut voor Wetenschap en Techniek, een instelling die voor de Vlaamse overheid beloftevolle kennisontwikkeling screent. Ook Europa erkent het potentieel van Laminaria via het Ocean ERANET-programma. Het Schotse EMEC (European Marine Energy Center) tenslotte is de absolute koploper in de wereld voor het testen van mariene energietechnieken en heeft voor een samenwerking met Laminaria geopteerd.

Meer info_


Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2630   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift