Opinie: Dag VREG, waarom een plattaks?

De VREG volgde met haar nieuw tarief voor zonnepaneeleigenaars de toekomstvisie van onze distributienetbeheerders. Het neigt naar een doodsteek voor kleinschalige energie-opwekking. Neveneffecten van dit tariefplan zijn dat het energiebevoorradingssysteem top-down blijft; het infuus van vuile onverzekerbare nucleaire energie gevuld is en Vlaanderen netjes een wingewest voor buitenlandse energiereuzen blijft! Boute uitspraken die jammer genoeg dat andere haalbare verhaal fnuiken. Het verhaal van een bottom-up energietransitie met een zekere energie-onafhankelijkheid.

Men is spitsvondig geweest!

Dat ander woord ‘capaciteitstarief’ is nu op een minder positieve manier naar boven gekomen. Tot op heden wordt er gerekend met een volumetarief. Dit houdt in dat de netbeheerders per geleverde kilowatt worden vergoed. Heeft het dan zin energiezuinigheid te promoten, ze snijden verdorie in eigen vlees! “Gelukkig” is er voor iedere doorgevoerde besparing of voorstel een vergoeding door middel van een stijgend distributietarief ( broekzak-vestzak ).

Tijdens de discussie over het al dan niet fusioneren van de 2 netwerkbeheerders (NBD’s) was het dispuut over capaciteit of volume tarifering een hoge inzet. Ik had gehoopt dat het behoud van 2 DNB’s “enige” vorm van concurrentie zou in stand houden. Deze hoop is op diverse manieren stukgeslagen.

Geen langetermijnvisie

Ons energienetwerk is niet aangepast aan al die decentrale productie en het is blijkbaar de intentie dit te houden. Niemand lijkt de moed te vinden er een e-grid van te maken, ondanks duidelijke voorbeelden in het buitenland. Voordeel is dan nog dat wij die fouten die er gemaakt zijn alvast omzeilen. Een echte lange termijn visie is trouwens zeer snel op te bouwen en het is mogelijk daar volgend jaar meetbare effecten van te zien. Het intelligent windmolenpark van de haven kan je een stapje in de goede richting noemen.

Denk even mee_ als ieder gunstig dak in Vlaanderen nu vol zou liggen, dan zou er ongeveer één kerncentrale kunnen worden uitgespaard, mits deze installaties nog eens met slimme buffering ( jammer genoeg nu nog 5000 euro extra kost ) zouden worden uitgerust, had de netbeheerder een aanspreekbare buffer om het elektriciteitsnet steady-state te houden. Via een slim bonussysteem ( bv. jij burger hebt maar 10% van je eigen energie ‘verkeerd’ geïnjecteerd, dus een kleine bonus ). De dooddoener dat dit geen rechtvaardig idee is, namelijk geen goed dak, ondervang ik met een tweede idee. Investeringskost? Tot net voor de nieuwe tarieven was deze investering er eentje van 10-12%, gezien de uitgespaarde kosten* van de “gehuurde” elektriciteit!

Getuigt het van moed om 250.000 gezinnen een belasting op te leggen, waarbij toekomstige gezinnen, die ook hun eigen energie willen winnen, de kans ontneemt? ( nog ongeveer 200.000 daken beschikbaar! ) Is het nuttig als hierdoor de factuur voor de rest van de gezinnen niet daalt, integendeel! Wat krijgen we ervoor in de plaats? De zekerheid dat de prijs met meer dan 4% per jaar zal blijven stijgen? Jazeker!

Vier opvallende dossiers

Er is nu spilzuchtig apparaat dat zichzelf enkel in neerwaartse spiraal van kosten wentelt. Het is inherent dat de stroom steeds duurder wordt! Ik reken even met vier opvallende dossiers ( 1+2+3+4=5)

  1. 1.000.000.000 euro ( Factuur ernstig kernongeval )
  2. 1.500.000.000 euro ( Eén energieatol van 450 MWh voor onze kust? Ratio_ 3 333/1  )
  3. 1.700.000 000 euro ( Aankoop van buitenlandse energie )
  4. 1.800.000 000 euro ( De groeiende schuldenberg GSC )

Totaal: 6 miljard euro

Akkoord, het is simpel mij demagogisch te noemen. Zo ben ik bijvoorbeeld de windmolenkosten vergeten op zee ( 5.700.000.000 euro). En wat te zeggen van het stijgend kostenplaatje van de budgetmeter, gevoed met dure stroom!?

Naar een andere energievisie

Wel, Ik zou jullie een visie mee van een ‘goede’ huisvader. Eentje van een stabiel undernet van elektriciteit, maar ik vind het verstandiger dit stuk van mijn levensdroom in de schoot te leggen van hen die ik vertrouw.

Voor 1 miljard euro ligt er spreekwoordelijk volgende maand (!) een intelligente energiebuffer van 1000 MWh op het land (opslag à ratio van 1000/1 ). Eentje waar men als gemeenschap zich verantwoordelijk** kan voelen! Het is een logisch gevolg van het Linear project, maar net dit project was voor de VREG de verantwoording het totaal in-the-box toe te passen i.p.v. het out-of-the-box te lezen.

Deze blogpost werd geschreven door Marc Bellinkx. Volg Marc’s posts via ’Marc groet de dingen’.

* = 1 installatie van 3,5 kva kost 5 000 euro. Maandelijks betaal je 60 euro aan dagelektriciteit..

** Grappig is dat dit soort van lesjes geleend zijn van insteken die men aan Afrikaanse landbouwers geeft!

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3277   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift