Opinie: "Geef ons een ministerie van duurzaamheid"

In een interview (DS 5 april) overtuigt energie-econoom Aviel Verbruggen dat een nieuwe energie-economie, die voor 100% op duurzame energie draait, een reële optie is. Het hoeft volgens hem zelfs niet eens zeer lang meer te duren. Meer nog, ik las dat Verbruggen ervan overtuigd is dat we, met het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame alternatieven als zon en wind de opwarming van de aarde een halt kunnen toeroepen.

Recent werd beslist de reactoren Doel 3 en Tihange 2 opnieuw stil te leggen. Ons huidig productiepark met verouderde kernreactoren is niet alleen bijzonder risicovol voor onze veiligheid, maar biedt bovendien te weinig flexibiliteit om pieken en dalen in het aanbod van hernieuwbare energie op te vangen. Een kerncentrale kan je nu eenmaal niet zomaar even opstarten en stilleggen. Voor mij is dat het bewijs dat kernenergie op een pagina staat die we definitief zouden moeten kunnen omslaan.

Maar hoe kunnen we er dan in slagen om de Europese 2020-doelstellingen te halen, die voor België opleggen om tegen 2020 13% van onze energie op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen? Voor mij een echte hoofdbreker. Recent publiceerde Eurostat cijfers waaruit blijkt dat het percentage energie uit hernieuwbare bronnen in de Europese Unie in 2012 maar een schamele 14,1% haalde. Dat is op zich al weinig, maar België scoorde nog een pak slechter dan het Europese gemiddelde, met amper 6,8%. Er is nog heel wat werk voor de boeg dus, om binnen iets minder dan zes jaar die Europese doelstellingen te halen.

Revolutie

Daarom pleit ik graag voor een absolute revolutie in het Belgische energiebeleid. Met de moderne energietechnologieën van vandaag zijn we klaar om ons op een duurzame, milieuvriendelijke manier voor te bereiden op de toekomst. De investering is niet te onderschatten, maar enkel die grote ommezwaai kan een gezonde toekomst voor het Belgische energielandschap garanderen. Ook op Europees niveau is een dringende ingreep nodig, om de CO2-prijs te doen stijgen. Enkel op die manier zal het niet langer houdbaar zijn om oude, vervuilende steenkoolcentrales open te houden.

Tim Cook, de CEO van Apple kwam recent nog in het nieuws omdat hij zijn investeringen in hernieuwbare energie met klem verdedigde tegenover een sceptische aandeelhouder. “If you want me to do things only for ROI reasons, you should get out of this stock”, aldus Cook. Hij kreeg bijval van Richard Branson, die in één van zijn recente blog posts schreef_ “While Tim told sustainability sceptics to ‘get out of our stock’, I would urge climate change deniers to get out of our way”.

Om deze grote energierevolutie te kunnen realiseren, zou ik graag evolueren naar het Duitse model. Met Economie en Energie kreeg de sociaaldemocratische Minister Sigmar Gabriel daar een zeer zware opdracht. Niet alleen moet hij ervoor zorgen dat Duitsland de economische motor van Europa blijft. Hij is ineens ook verantwoordelijk voor de omschakeling van kernenergie naar duurzame energie, de ‘Energiewende’, zoals die daar genoemd wordt. Dat Economie en Energie aan één en dezelfde Minister worden toegewezen, kan ik enkel maar toejuichen. Het is de sleutel voor een economisch duurzaam energiebeleid. Met de verkiezingen in aantocht roep ik daarom alle beleidsmakers op zich te laten inspireren door dit Duitse model. In de recent verschenen partijprogramma’s schenken alle partijen aandacht aan de belangrijke rol van duurzame energiebronnen. De vraag is alleen of we in de volgende legislatuur dan ook echt die grote stap vooruit zullen kunnen zetten.

Actie

Ik zou die goede intenties graag omgezet zien in concrete acties. Vandaar ook mijn oproep om van duurzaamheid een afzonderlijk hoofdstuk te maken binnen het nieuwe federale regeerakkoord. Zo zou elke regeringsbeslissing afgetoetst moeten worden aan een duurzaamheidsproef, waarbij getoetst wordt of het — in alle mogelijke facetten van het woord – een duurzame maatregel gaat.

De komende regering is aan zet voor onze eigen ‘Energiewende’. België mag deze trein niet missen. Bovendien zal een vooruitgang op vlak van duurzame energie ook nog eens tienduizenden jobs creëren en bijdragen tot de competitiviteit van ons land. Op een totaal van zo’n 53.000 woorden staat in het huidige federale regeerakkoord 28 keer het woord ‘duurzaam’. Dat kan op zijn minst vijf maal beter.

Christophe-Degrez-enecoChristophe Degrez, CEO Eneco België

Meer info_ www.eneco.be www.mvd.be

Eneco pleit in aanloop naar de verkiezingen voor een sterk duurzaam beleid. Zij doen dit oa met de campagne ‘Ministerie van Duurzaam Beleid’. We introduceren hier de opinie van CEO Christophe Degrez bij wijze van intro op een interview dat we later dit voorjaar met hem houden — zeronaut.be

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift