Trage start Brussels Sustainable Development Summit

DirkFransaer

De groots opgezette Brussels Sustainable Development Summit kwam traag op gang. Het enige moment van spanning in de introductieredes kwam van Jean-Pascal Van Ypersele die het niet kon laten Vlaams Minister-President Kris Peeters even figuurlijk te kietelen.

De Brussels Sustainable Development Summit wordt co-georganiseerd door VITO en TERI (The Energy and Resources Institute, Indië), in navolging van de Dehli Sustainable Development Summit. De Silver room van Square Brussels was allesbehalve goed gevuld. Er was weinig animo in de zaal, silver bleef voorlopig erg grijs.

‘Planet komt voor Profit komt voor People’

Algemeen directeur Dirk Fransaer van VITO mocht de spits afbijten. Hij stelde dat er een hiërarchie moest worden gebracht in de 3 P’s ‘People-Planet-Profit’ Eerst komt ‘planet’ omwille van de fysische grenzen van het planetaire systeem. Want het economisch systeem, opgebouwd uit een aaneenschakeling van experimenten, determineert wat mogelijk is voor de derde P, people. Als de eerst twee P’s juist zijn ingevuld, kan de derde P — met de nood aan inclusie en gelijkheid — de best mogelijke invulling krijgen. Eens die hiërarchie beter geëxpliciteerd, wordt het makkelijker om een gerichte dialoog over duurzame ontwikkeling op te zetten.

Andere consumptie

Directeur Ligia Noronha van TERI legde de meeste nadruk op de grondstoffenschaarste. Ze stelde dat het vraagstuk rond andere consumptie frontaal moest worden geconfronteerd. Niet onlogisch als je bedenkt dat de middenklasse in haar land sterk groeit en het zonder meer rampzalig zou zijn als ze daar Westerse consumptiepatronen kopiëren.

Geheime informatie van het IPCC

Jean-Pascal van Ypersele, vice-voorzitter van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) gaf met enkele gekende grafieken de hoogdringendheid van het probleem van klimaatverandering aan. Hij voegde er een beetje mysterie toe_ “ik ga nu de verborgen informatie van het IPCC vrijgeven …” waarop hij een lege slide toonde. “Er is geen geheime informatie want het werk van het IPCC is transparant”, aldus van Ypersele. “Wat afwezig blijft is de brug tussen de probleemstelling en de oplossing_ politieke wil.” Waarna hij de micro aan Kris Peeters liet.

Krachtige intonatie maar geen goal

Zelfs met de krachtigste intonatie in zijn stem, kon Peeters nog amper geestdrift opwekken voor ‘Flanders in Action’. De Minister-president oogstte een beleefd applaus.

Noot: Ik nam nog deel aan een zeer boeiende workshop over Smart Cities, tot ik overhaast moest vertrekken. Morgen meer. 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift