Uitslag 30-jarige studie_ biologische landbouw wint

Uitslag van 30 jaar vergelijkend onderzoek_ enkele feiten Het Amerikaanse Rodale Institute  is in 1981 gestart met een vergelijkend onderzoek tussen de (toen) belangrijkste soorten landbouw_

  • biologische landbouw met inbreng van dierlijke mest
  • biologische landbouw met enkel het gebruik van vlinderbloemigen zoals klavers voor stikstofinbreng
  • gangbare landbouw met gebruik van synthetische meststoffen en pesticiden. Vanaf 2008 werd ook landbouw met GMO’s geïntegreerd in het onderzoek.
  • Vanaf 2008 werden alle oppervlaktes die via bovenstaande methodes werden bewerkt in twee gedeeld. De ene helft werd gewoon verder bewerkt, op de andere helft werd een systeem ingevoerd van no-tilling (= geen grondbewerkingen).

De resultaten van dit 30 jaren lopende onderzoek zijn heel duidelijk. Zowel naar de toestand van de bodem, het energieverbruik, gewasopbrengsten, financiële opbrengst, kosten, gehalte aan organische stof in de bodem, ziektes en weerstand tegen slechte weersomstandigheden wint de biologische landbouw.

De conclusie van het onderzoek is dat biologische landbouw de wereldbevolking gemakkelijk kan voeden met minder vervuiling, uitspoeling, erosie en een lager verbruik van fossiele brandstoffen.

Het volledige verslag kunt u hier lezen_ 30 jaar vergelijkend onderzoek

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift