Vlaming stoot gemiddeld 14 ton broeikasgassen uit

In opdracht van MIRA bracht VITO de milieu-impact van de Vlaamse productie en consumptie in kaart. Er werden analyses gedaan voor emissies naar lucht en voor gebruik van materialen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat aan de consumptie van Vlaamse huishoudens een broeikasgasuitstoot van bijna 14 ton per inwoner verbonden is. Ter vergelijking_ om de gemiddelde globale temperatuurstijging te beperken tot 2 °C moeten de broeikasgasemissies tegen 2050 verminderd worden tot gemiddeld 2 ton per capita op wereldniveau. Daar zitten we dus nog een heel eind af. Opmerkelijk is dat driekwart van de broeikasgasemissies gekoppeld aan huishoudelijke consumptie ontstaat tijdens de productie en distributie van de geconsumeerde goederen, slechts een kwart komt vrij bij de gezinnen zelf als emissies aan de schouw en aan de uitlaat van de wagen. Het aandeel van de productieketen verschilt naargelang de consumptieactiviteit. Zo ontstaat bijvoorbeeld een derde van de broeikasgasemissies ten gevolge van verwarming in de productieketen van de gebruikte elektriciteit en gas. Niet geheel onverwacht zien we ook dat een beduidend deel van de emissies van consumptie ontstaat buiten Vlaanderen. Bijvoorbeeld, grosso modo 70 % van de broeikasgassen die gekoppeld zijn aan de door Vlaamse huishoudens geconsumeerde voedingswaren wordt uitgestoten buiten Vlaanderen.

Meer broeikasgasemissies gekoppeld aan import voor consumptie dan aan export

Onze consumptie zorgt dus voor milieudruk buiten Vlaanderen, maar omgekeerd is ook een deel van de milieudruk van onze bedrijven gekoppeld aan producten die elders geconsumeerd worden. Voor broeikasgasemissies is maar liefst 64 % van de uitstoot van de Vlaamse bedrijven toe te wijzen aan producten bestemd voor export. Toch blijkt de Vlaamse broeikasgasuitstoot gekoppeld aan export bijna 30 % lager te zijn dan de broeikasgasemissies die in de rugzak zitten van de geïmporteerde producten die we hier consumeren. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de milieudata die gebruikt werden voor import minder nauwkeurig zijn dan de Vlaamse milieudata.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift