Volwassen toekomst voor autodelers

De toekomst ziet er goed uit voor u, autodeler. U bevindt zich in een segment van de economie dat voor kort niet bestond, en waarvan de tweecijferige jaarlijkse groei duidelijk maakt dat het gewild is, relevant zelfs. Uw vervoer is goedkoop, vooral in het geval van particulier autodelen. Het is zelfs zo dat u perfect de kosten voor een wagen op voorhand kent.

U kiest bewust wanneer u een wagen wenst te gebruiken, dus daarnaast fietst u of gaat u te voet. Die variatie is goed voor uw gezondheid .

U hebt geen parkeerproblemen meer. Beter nog, gemeentes reserveren parkeerplaatsen specifiek voor u. Want uw gedrag creëert open ruimte in de stad. Van alle positieve effecten die u, autodeler, teweegbrengt, veroorzaakt uw teruggeven van ruimte het sterkste effect.

U bent goed georganiseerd. De afgelopen tien jaar werden juridische en organisatorische knelpunten weggewerkt. U beschikt nu over specifieke verzekeringen die uw gedeelde acties dekken.

Met uw inititiatief verlaagt uw impact op het milieu gevoelig. Elke deelwagen houdt  vier tot dertien wagens uit de straat. U verlaagt uw koolstofuitstoot met het equivalent van zes volwassen bomen per jaar per wagen.

Naar men zegt zou u ook gelukkiger zijn.

En blijkbaar kan het nog beter. Dat vonden Autopia, Cambio en Dégage ook. Voor de tiende verjaardag van Autopia wordt een koepelorganisatie opgezet. U kunt uitkijken naar verdere vereenvoudiging van het autodelen, nieuwe initiatieven, vertegenwoordiging van uw belangen bij de overheid. Structurele verankering heet dat.

Coming of age van de deel-economie? De eerste stappen lijken gezet.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift