Zonnepanelen cruciaal in 100% hernieuwbare energiemix

Het Wereld Natuur Fonds deed onderzoek naar de vereiste stappen om in 2050 100% van de vereiste energie uit vernieuwbare bronnen te putten en het belang van zonne-energie in dit verhaal. Vandaag komt 16,7% van de globale energie uit duurzame energiebronnen, waarvan het overgrote deel opgewekt wordt door middel van biobrandstoffen en waterkracht. Zonne-energie is wereldwijd verwaarloosbaar met 0,1%. Toch ziet WNF in zijn rapport een cruciale rol weggelegd voor energie uit fotovoltaïsche cellen.

WNFBelangrijkste doelstelling is om 30% van de energie uit zonnepanelen te winnen in 2050. Een belangrijke bekommernis in vele landen is dat dit gigantische oppervlaktes in beslag zal nemen. WNF stelde daarom de vraag_” Stel dat we 100% van onze globale energie via zonnepanelen opwekken, is dit dan ten koste van leefruimte en natuur?”  Om dit te onderzoeken nam men zeven diverse landen en regio’s onder de loepe.

De conclusie van het onderzoek is duidelijk. Minder dan 1% van de totale landoppervlakte is vereist om dit doel te realiseren. Er is dus geen verscheurende keuze nodig tussen ruimte en groen. Bovendien is er ook een snel terugverdieneffect bij zonne-energie. Gezien de snelle evolutie van zonne-energie, de dalende kost en de verhoogde efficiëntie is het duidelijk dat dit een belangrijk onderdeel wordt van onze energievoorziening.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2834   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift