Verbranden van afval wereldwijd veel schadelijker dan gedacht

Het ongereguleerd verbranden van afval is veel vervuilender dan de officiële cijfers doen vermoeden. Amerikaans onderzoek schat dat wereldwijd meer dan 40 procent van het afval wordt verbrand. Daarbij komen stoffen vrij die bijzonder schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het klimaat.

De nieuwe studie door het National Center for Atmospheric Research geeft voor het eerst ruwe schattingen per land over de vervuilende stoffen die vrijkomen bij de verbranding, zoals fijn stof, koolstofmonoxide en kwik. De onderzoekers berekenden ook de uitstoot van CO2, dat de klimaatverandering in de hand werkt.

In tegenstelling tot de afvalverwerking in commerciële verbrandingsovens blijft de verbranding in open vuren vaak onder de radar in de nationale statistieken. Zo blijft het probleem ook buiten het zicht van de beleidsmakers, zeggen de auteurs. “De luchtvervuiling wordt daardoor in de hele wereld sterk onderschat, omdat niemand rekening houdt met de open verbranding van afval”, zegt Christine Wiedinmyer, hoofdauteur van de studie. “Nochtans is het een grote bron van vervuiling, en het zou meer aandacht moeten krijgen.”

Wereldprobleem

Open afvalverbranding komt over de hele wereld voor, maar het probleem is groter in landen die over minder infrastructuur beschikken om afval te verwerken. In sommige regio’s liggen hopen afval rond dorpen en steden vaak dag en nacht te smeulen.

Om een inschatting te maken van het probleem, vergeleken Wiedinmyer en zijn collega’s de bevolkingscijfers met de gemiddelde afvalproductie en de officiële gegevens over de georganiseerde afvalverwerking. Op basis daarvan schatten ze dat 1,1 miljard ton, of 41 procent van alle afval in de wereld, in open lucht verbrand wordt. Dat is vooral het geval in landen als China, India, Brazilië, Mexico, Pakistan en Turkije.

De branden zijn goed voor bijna een derde van de totale uitstoot van fijn stof, 10 procent van de kwikvervuiling en zelfs 40 procent van de vervuiling met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). De stoffen worden in verband gebracht met ernstige gezondheidsproblemen zoals longaandoeningen, neurologische afwijkingen, kanker en hartfalen.

Klimaat

De praktijk heeft ook, maar in mindere mate, een impact op de klimaatverandering. De verbranding van afval maakt naar schatting 5 procent van de uitstoot van CO2 uit. Op nationaal niveau kan de impact op de cijfers groot zijn: in landen als Lesotho, Burundi, Mali, Somalië en Sri Lanka, is de uitstoot van de verbranding groter dan de officiële uitstootcijfers van de landen.

De wetenschappers willen nu verder onderzoeken waar de impact van de vervuilende stoffen het grootste is. “Deze studie was een eerste stap om de schaal van het probleem in te schatten”, zegt Wiedinmyer. “De volgende stap is te kijken naar de gevolgen van de vervuiling in de atmosfeer: waar gaan de stoffen naartoe en welke bevolkingsgroepen zijn het zwaarste getroffen.”

Laat een reactie achter

Javascript is vereist om dit formulier te gebruiken.

LEES OOK

© Brecht Goris
Gaan we alles recycleren, tot we een perfecte kringloop hebben, maar nog wel steeds evenveel plastic flesjes, vraagt MO*columnist Jan Mertens zich af.
Shell (CC BY-NC-ND 2.0)
Nieuw onderzoek toont aan dat de globale CO2-uitstoot en de impact ervan terug te brengen is tot een handvol fossiele multinationals en staatsbedrijven.
Deze week stelt Mathias Bienstman, beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu, zijn boek ‘Op eigen kracht’ voor in de Gentse herberg Macharius.
Jeremy Wheaton (CC BY-NC-ND 2.0)
De rode lijst met bedreigde soorten telt nu al bijna 88.000 soorten, waarvan 25.062 met uitsterven bedreigd.