Nultolerantie voor politiegeweld

Zaterdag betoogde in Brussel een groep manifestanten tegen het aanhoudende geweld in Oost-Congo. De betoging eindigde voor de Rwandese ambassade met een vernield bushokje en een blikje dat richting de ambassade werd gegooid. Peanuts in vergelijking met het gewelddadige optreden van de politie, schrijft Bleri Lleshi in een open brief aan Minister van Binnenlandse Zaken Milquet.

  • Politie pakt manifestant hard aan bij een betoging tegen het geweld in Oost-Congo, Brussel, 28 juli 2012.

Geachte Mevrouw de Minister,
Beste mevrouw Milquet,

Ik schrijf u in verband met het recente schokkende politiegeweld in Brussel. 

Een groep manifestanten van vooral Congolese Brusselaars kwam zaterdag betogen tegen het aanhoudende geweld in Oost-Congo. Ze geloven dat de Rwandese autoriteiten een rol spelen in de regio door allerlei rebellenbewegingen te steunen die de regio destabiliseren. Het is daarom dat ze hun betoging eindigden voor de Rwandese ambassade. Volgens politiewoordvoerster Ilse Van de Keere van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene is het daar tot incidenten gekomen. Men vermeldt er twee: ‘een vernield bushokje’ en ‘voor de Oegandese ambassade werd een blikje in de richting van het ambassadegebouw gegooid’.

Beide incidenten zijn jammer en te vermijden bij betogingen, maar ze zijn peanuts in vergelijking met het gewelddadige optreden van de politie tegen de betogers. Bewijs hiervan zijn de verschillende videobeelden van de media en van voorbijgangers, die tonen hoe ongenadig onze politietroepen slaan op mensen.

Vorig jaar schreef ik een open brief aan de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken mevrouw Turtelboom. Daarin vroeg ik rechtvaardigheid voor de jonge Ricardo die op weg naar een muziekfestival, een manifestatie tegen een gesloten asielcentrum, zwaar werd toegetakeld door de politie. Tot op heden heb ik geen antwoord ontvangen. Ondertussen is mevrouw Turtelboom minister van justitie geworden. Oh ironie!

Het voorbeeld van zaterdag is geen losstaand feit en dat weet u. Laat me een aantal voorbeelden noemen uit mijn gemeente: Elsene.

Ongetwijfeld weet u nog hoe de politie is opgetreden tegen de betogers in Matongé een aantal maanden geleden. Buiten proportie gewelddadig: er werden meer dan 50 klachten ingediend bij Comité P.

Een ander voorbeeld van op het Flageyplein, het grootste plein in Brussel. Een plein waar dagelijks honderden mensen samenkomen. Ik ben trots op die sociale mix die hier plaatsvindt. In al die jaren dat ik hier in de buurt woon en dagelijks passeer op het Flageyplein, zag ik slechts één keer een vechtpartij tussen een groep jongeren. Maar ik was wel getuige van het gewelddadig politieoptreden tegen de indignados, die zich hadden verzameld voor een open vergadering op het pleintje.

Mevrouw de Minister, bij de recente beelden over seksisme in onze stad in de reportage ‘Femme de la rue’ reageerde u terstond. U beloofde onder andere adminstratieve sancties in te zetten. Dat u de strijd tegen het seksisme aanbindt vind ik als burger een goede zaak.

Maar: kan u ook met dezelfde spoed reageren op het politiegeweld in onze stad?

Aanpakken van ontoelaatbaar seksisme is wellicht een complexe zaak. De aanpak zal veelzijdig moeten zijn en u heeft samenwerking nodig van ouders, school, omgeving en beleid. Politiegeweld daarentegen kan u bijna in uw eentje aan. Het gaat om geweld door politiemensen die de staat vertegenwoordigen. Zij moeten de regels en wetten die ze trouw hebben beloofd, respecteren en waarborgen. En u kan hen dat opleggen en de overtreders straffen of uit het korps gooien.

Als ik op de beelden zie hoe mensen worden geschopt, bespuwd en toegetakeld door degenen die ons moeten beschermen, dan vind ik dat onaanvaardbaar in onze rechtsstaat.

Als bevoegde Minister en als Brusselaar met wie ik de liefde en bezorgdheid voor onze stad deel, vraag ik u wat u gaat ondernemen tegen dit politiegeweld? Bent u van plan om hiertegen eindelijk ook de nultolerantie in te voeren?

Ik hoop op een antwoord.

Bleri Lleshi is politiek filosoof en mensenrechtenactivist.

Lees ook ‘Zeg dat je een makaak bent of ik sla harder’, het artikel over politiegeweld in België dat verscheen in MO*magazine van mei 2012.

Laat een reactie achter

Javascript is vereist om dit formulier te gebruiken.

L. Ryckaerts

Diene Lleshi, die is toch wel ongelooflijk naïef. Zou die nu echt niet weten dat PS- en MR-bonzen al lang een dik lucratief contract hebben de war lords van oost-Congo, en hun bondgenoten in het presidentieel paleis in Kinshasa?

Peter

Absolute waarheid beste L.Ryckaerts! En de namen van die maffieuze politici zoals Louis Michel en André Flahaut zijn al lang gekend, en onze koninghuis niet te vergeten…what a shame!!!

el ouakili mohamed

mensen deze situatie kent elke brusselaar t is al jaren dat ze doen wat ze willen , MENSEN moesten julie weten wat er hier gebeurt dan zullen julie met ziel, hart en bloed gaan betogen tegen politie geweld er werden en worden nog jongeren mishandeld ,geslagen uitgemaakt en der zijn zelfs in de jaren 90 zelfs moorden gebeurd in de brusselse commesariaten (tips: ze gebruiken telefoonboeken om geen bloedwondingen op het lichaam te laten) heel oude truc MENSEN men denkt dat men in een democratische land leven met zogezegde mensen rechten allemaal leugens BLANKE mensen rechten dan wel,en der is veeeel meer ga eens gewoon naar het onthaal van polbrussel kiekenmarkt u wordt daar in 1,2,3 weggestuurd op een onbeschofte manier ze geven de indruk dat u hun stoort en wat een machtmisbruik kun van ver rieken onprofessionele mensen als men da mensen mag noemen want ze hebben geen gram van menselijkheid enz….

aronjaco

Ja,het woord politie is afgeleid van het woord politiek. De politie doet wat de politiek wil. En de politiek , dat is democratie zegt men in onze rechtstaat. Wat ik bedoel is : werp uw stenen naar de politiek en niet naar de politie; die laatsten doen hun taak ook al is de uitvoering ervan niet altijd naar eenieders gedacht. Echter , van zodra er misdrijven plaatsvinden bij betogingen , zoals beschadigingen om te beginnen , dan moet de politie ervoor instaan dat dat stopt op gevaar af dat de Belgische Staat de kosten dient te betalen , dus , m.a.w. de belastingbetaler. Wat ik niet begrijp, dat is : ” waarom moet er altijd weer geweld van de kant van de betogers aanleiding geven tot hard poltieoptreden ? Vredzame , ludieke betoging zal geen hard politieoptreden vereisen en bijgevolg zal er ook geen hard optreden plaatsvinden. Kwestie van handelen naar de regels van een rechtstaat, niet ??? Schieten op de pianist , dat kan iedereen; even verder kijken dan de korte neus graag!!! Begin maar met te veronderstellen dat uw ruiten worden ingegooid 0…..!!

LEES OOK

© Brecht Goris
Stop mensen in een machtspositie en ze veranderen, zegt Bie Vancraeynest in haar maandelijkse column.
jnylee (CC0)
Fedasil mag asielzoekers weigeren op te vangen nadat ze een tweede asielaanvraag hebben ingediend. Zo kan het gebeuren dat asielzoekers na een meervoudige asielaanvraag op straat komen te staan.
© Stephen Bouquin
In het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) in Gent loopt er een nogal controversiële expositie die voor een stuk gaat over het Belgische koloniale verleden in Congo.
International Labour Organization ( ILO - OIT - BIT) Photo Collection (CC BY-NC-ND 2.0)
Wat was nu de oogst van de 106de Internationale Arbeidsconferentie vorige maand? Een slotbeschouwing van Chris Serroyen (ACV) vanuit het perspectief van de werknemers.
Nooit meer tonen X

Ontdek

MO*nieuwsbrieven

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het belangrijkste mondiaal nieuws.

Facebook/Twitter

Blijf op de hoogte van het belangrijkste mondiaal nieuws.

MO*magazine

Abonneer je op ons unieke kwartaalmagazine voor slechts € 28.

Een abonnement nemen

MO*papers

Abonneer je op de gratis digitale achtergronddossiers (pdf) over actuele mondiale thema’s.