2013 ook voor ontwikkelingssamenwerking begonnen

Minister Labille gaf donderdag zijn maidenspeech over het beleidsdomein Ontwikkelingssamenwerking en zaterdag maakte de Vlaamse Noord-Zuidbeweging haar prioriteiten bekend. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking en het belang van beleidscoherentie komen centraal te staan.

  • Thierry du Bois Minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille. Thierry du Bois

Carl Michiels, voorzitter van het directiecomité van de Belgische Technische Coöperatie , was niet bepaald optimistisch in zijn korte openingswoord tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 24 januari.  Hij betreurde dat er zwaar bespaard wordt op het budget van Ontwikkelingssamenwerking, waardoor de uitvoering van projecten op het terrein in het gedrang dreigt te komen. Hij vond het ook bijzonder jammer dat de discussie over de “usurperende bevoegdheden” op tafel kwam om nog meer te besparen in plaats van om de betrokken instellingen en hun internationale samenwerking  beter te laten functioneren. Maar het ergst, zei Michiels, is dat dit alles gebeurt zonder een voelbare reactie bij de publieke opinie. Volgens Michiels is daarmee meteen duidelijk wat de ngo’s en overheidsdiensten moeten doen in 2013: meer communiceren over wat er gedaan wordt met de middelen van Ontwikkelingssamenwerking en het publiek opnieuw actiever betrekken bij het debat over OS.

Minister Jean-Pascal Labille werd aangekondigd met dezelfde woorden als minister Magnette een jaar geleden -een lichtjes ironische bedenking bij de vluchtigheid waarmee de politieke verantwoordelijken in dit land omspringen met Ontwikkelingssamenwerking. In de toespraak die minister Labille hield, was duidelijk te merken dat hij nog maar net aan zijn werk begonnen was. De voornaamste beleidsuitspraak was dat hij de rest van deze legislatuur zou inzetten op continuïteit van het beleid, met nadruk op beleidscoherentie op regeringsniveau en op efficiëntie bij de uitvoering van de programma’s in het Zuiden.

De 100 miljoen besparingen die alvast voorzien zijn -maar misschien nog niet het einde van de budgetvermindering inhouden- zullen volgens Labille ‘redelijk en in verhouding gespreid worden over de verschillende programma’s en begunstigden’. Paul Magnette heeft altijd volgehouden dat de indirecte samenwerking (ngo’s, vakbonden, …) niet geraakt zou worden door de besparingen. Labille heeft dat niet met zoveel woorden bevestigd. In elk geval, zei de minister, ‘mogen de besparingen niet ten koste gaan van de armste bewoners van de wereld’. Hoe dat te rijmen valt met forse kortingen op een begroting die precies bedoeld is om die armsten te ondersteunen, maakte hij ook niet duidelijk.

Labille pleitte sterk voor nieuwe en additionele financiering van ontwikkelingssamenwerking, waarbij hij specifiek verwees naar de Financiële Transactie Taks (of Tobin Tax). Impliciet pleitte Labille wel voor het sparen van het budget OS, omdat ‘het feit dat België zich de afgelopen jaren in het koppeleton van de internationale samenwerking bevond, zeker bijgedragen heeft tot een versterkte geloofwaardigheid van België op het wereldtoneel’.

België zal dit jaar vier nieuwe samenwerkingsprogramma’s afsluiten (met Algerije, Zuid-Afrika, Ecuador en Bolivia). Verder wil minister Labille focussen op de samenwerking met fragiele staten en hoopt hij op meer synergie tussen BTC en ngo’s –met behoud van ieders eigenheid.

11.11.11

Zaterdag vond in het Brusselse La Tentation het jaarlijkse nieuwjaars evenement van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging plaats. Tijdens een inleidend gesprek met Phara de Aguire was 11.11.11 algemeen secretaris Bogdan Vanden Berghe opvallend mild voor de toespraak van minister Labille twee dagen voordien.  ‘Die toespraak was volledig in lijn met de nota die voorganger Magnette presnteerde en die wij erg goed vonden. De vraag is alleen wat er van die nota de volgende jaren gerealiseerd zal worden.’

Vanden Berghe wees onder andere op de enorme kloof tussen de prioriteit die Paul Magnette gelegd had op beleidscoherentie in al zijn nota’s en interventies, terwijl er op het niveau van de administratie van Ontwikkelingssamenwerking (DGD) slechts één halftijdse werkkracht vrijgesteld is om die coherentiedossiers op te volgen.

Bogdan Vanden Berghe stelde dat 11.11.11 in 2013 ambitie heeft om ongelijkheid hoger op de politieke agenda te plaatsen. Daarvoor wil de Noord-Zuidbeweging samenwerken met andere organisaties die dat debat opnieuw willen politiseren.

Tijdens zijn slottoespraak pikte 11.11.11-voorzitter Jos Geysels daar meteen op in. Hij hekelde het economische systeem waarvan de recepten niet meer werken en dat de ongelijkheid laat toenemen, met name door de hoogste inkomens ongeremd te laten groeien en de banken die de crisis veroorzaakten te laten verdienen aan de ontmanteling van de middenklassen in landen als Griekenland. 11.11.11 wil voortrekker worden in het debat over onder andere ongelijkheid. In een verwijzing naar het succesvolle Sing for the Climate in 2012 zei Geysels: ‘Zingen helpt, beweging loont.’ In dat verband had hij het ook over een internationale herverdelingsbeweging, waarmee hij ook aangaf dat 11.11.11 breder wil kijken dan de traditionele Noord-Zuidorganisaties.

Geysels verzette zich ook tegen verdere besparingen op ontwikkelingssamenwerking en tegen de instrumentalisering van het middenveld, ongetwijfeld een reactie op de oproep van minister Labille voor meer synergie tussen BTC en ngo’s. Een opvallende uitspraak was ook zijn oproep voor meer samenwerking: ‘Ondanks de aanwezigheid van duizenden ngo’s in Haïti, blijven de honger en de onzekerheid er bestaan. En al blijf ik voorstander van het laten bloeien van duizend bloemen, het is duidelijk dat niet elke bloem zijn eigen hof, hofhouding of boekhouding moet hebben.’ Tijdens de afsluitende receptie waren er meerdere reacties te noteren van lidorganisaties van 11.11.11 die deze opmerking maar matig konden aprreciëren.

Kernstuk van het nieuwjaarsevenement was een toespraak van Olivier De Schutter, VN-rapporteur voor het recht op voedsel. Met een bijzonder goed onderbouwde toespraak, maakte De Schutter duidelijk dat honger en ondervoeding niet op de eerste plaats een probleem is van een tekort aan aanbod, maar eerder een probleem van slecht verdeelde koopkracht -en dus opnieuw een probleem van ongelijkheid. 11.11.11 vertaalde en publiceerde een tekst van De Schutter uit oktober 2011. Je kan die hier vinden.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.