MO*dossiers

Waar begint onze pijn en wat kunnen we doen als we zwetend wakker worden van nachtmerries die niet de onze zijn? Schrijfster Aya Sabi gaat na hoe mensen die een ingrijpende gebeurtenis niet zelf hebben meegemaakt, toch de wonden ervan kunnen meedragen. Met vier mensen gaat zij in gesprek over intergenerationeel trauma. 

In de journalistieke podcast Van Tel gaat MO* maandelijks op zoek naar de verhalen achter opvallende cijfers. We komen voortdurend cijfers tegen: getallen die vragen oproepen, die intrigeren en die onontgonnen verhalen verbergen. Wie zijn de 434 Albanezen die in één jaar tijd in een Belgisch transitcentrum terechtkwamen? 500 miljoen Indiërs zijn twintig jaar of jonger. Is de Indiase arbeidsmarkt klaar om deze jongeren straks een job te geven? Met deze en nog veel meer getallen gaan onze journalisten aan de slag. We nodigen ook experts uit die een opmerkelijk getal meebrengen naar de studiotafel en het daar voor ons ontrafelen.

Onverwachts tekenden de Ethiopische regering en de autoriteiten van de deelstaat Tigray in november 2022 een vredesakkoord. Daarmee kwam er een einde aan een ongemeen harde oorlog die twee jaar duurde en het leven kostte aan honderdduizenden burgers. Alle strijdende partijen beschuldigden elkaar van plunderingen, massamoorden en seksueel geweld op grote schaal.

Ruim een jaar na het akkoord klinkt het wapengekletter niet meer in grote delen van Tigray. Maar de tol van de oorlog is zwaar. De bevolking heeft honger, er is een gebrek aan medicijnen en levensmiddelen. En terwijl mensen hopeloos op zoek zijn naar werk, dromen vele anderen van een nieuw leven in het buitenland. 

(Beeld: Pauline Niks)

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet de wereldeconomie een diepgaande transformatie ondergaan: de energietransitie. Elke omwenteling van die omvang heeft gevolgen voor mens en milieu. Een rechtvaardige verdeling van de lasten en lusten is op veel plaatsen een uitdaging. En het gaat nog breder dan dat. Welke jobs gaan verloren en welke komen erbij? Wordt de transitie aangegrepen om consumptiepatronen bij te sturen? Welke landen zullen de groene technologie maken? 

Eind 2019 presenteerde de Europese Commissie de Green Deal, een megabeleidsplan voor een duurzame economie. Hoe krijgt de Green Deal in de praktijk gestalte? Journalist Hans Wetzels trok voor MO* op onderzoek uit naar Estland, Slovakije, Frankrijk en Griekenland. Hij stelde vast dat het pad naar een groenere economie niet over rozen loopt.

De Palestijnse kwestie staat weer volop op de kaart na de moordende aanval van Hamas en de nietsontziende Israëlische bombardementen op Gaza. Wereldwijde verontwaardiging kan het bloedvergieten niet stoppen. De internationale gemeenschap reageert verdeeld. In dit dossier brengt MO* de nodige achtergrond, inzicht en duiding bij het escalerende conflict.

Foto: Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages

De wereld is te groot en levens zijn te verschillend om periodes eenzijdig als “goed” of “slecht” te beoordelen. De Russische invasie is een ramp voor Oekraïense burgerslachtoffers en hun familieleden en tegelijk een wrange zegen voor investeerders in de bloeiende wapenhandel.

De enige zekerheid die we hebben, is onzekerheid. Maar onzekerheid betekent ook dat er verschillende mogelijke keuzes zijn. En zo draagt elk van ons een beetje bij aan het antwoord op dé vraag van 2023: kiest de wereld voor oorlog of vrede?

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.