Amerikaans vrijhandelsvoorstel komt neer op herkolonisering

Het Peoples’ Forum, een samenwerkingsverband van Afrikaanse niet-gouvernementele organisaties, zegt dat de voorwaarden die de VS opleggen aan Afrikaanse landen die de voordelen willen genieten van de African Growth and Opportunity Act (AGOA), neerkomen op een herkolonisering van het continent. Vanaf vandaag discussiëren de VS en delegaties uit 38 zwart-Afrikaanse landen over de Amerikaanse voorstellen op het tweede Forum over Handel en Ontwikkeling, een vijfdaagse conferentie in het kader van de AGOA die op Mauritius plaatsvindt. De Afrikaanse ngo’s willen met betogingen en ludieke acties een tegenstem laten horen.De African Growth and Opportunity Act (AGOA) werd in 2000 goedgekeurd. Met het besluit kennen de VS Afrikaanse landen bezuiden de Sahara preferentiële handelsvoorwaarden toe voor de invoer van ongeveer 1.800 producten. Maar de VS willen in Mauritius praten over het concept handelsgeschiktheid (trade capacity) en nieuwe standaards in verband met het economisch beleid van de begunstigde landen. Volgens critici proberen de VS met die erkenningsvoorwaarden de Afrikaanse landen een ander economisch beleid op te dringen.

Om in aanmerking te komen voor de voordelen van de AGOA moeten Afrikaanse landen hun economie liberaliseren, de openbare sector terugsnoeien en de inmenging van de overheid in het zakenleven beperken; ze moeten ook buitenlandse investeringen aantrekken, hun banksector hervormen en een werkgelegenheidsbeleid voeren. AGOA-landen moeten ook werken aan een goed gerechtelijk systeem dat zo mogelijk op Amerikaanse leest is geschoeid. De Amerikaanse regering beoordeelt elk jaar welke landen op al die vlakken op goede weg zijn en zo aan de erkenningsvoorwaarden voldoen.


De VS zeggen dat het AGOA-programma Afrikaanse landen een betere toegang biedt tot de Amerikaanse markt en op die manier de ontwikkeling van die landen bevordert. Maar de ngo’s van het People’s Forum stellen dat de VS alleen uit zijn op de olie die in Afrika te vinden is en zich verder willen verzekeren van een Afrikaanse uitvalsbasis voor hun oorlog tegen de terreur. Een andere Amerikaanse voorwaarde is immers dat begunstigde landen geen initiatieven nemen die de Amerikaanse belangen op het vlak van nationale veiligheid en buitenlands beleid ondermijnen. Volgens de critici komt dat erop neer dat het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Afrikaanse landen voortaan bepaald zal worden door de VS.

Tot het People’s Forum behoren onder meer het Zuid-Afrikaanse Jubilee South, het Africa Trade Network, het Southern African Peoples’ Solidarity Network (SAPSN), het Pan-African Women’s Network en Women and Law and Development in Africa (WiLDAF). De ngo’s plannen een reeks van protestacties in Port Louis, de hoofdstad van Mauritius. Een voor 15 januari geplande betoging van het Platform against Bush Politics, een verband van plaatselijke vakbonden, vrouwenorganisaties, boeren en ngo’s, was twee weken geleden door de politie van Mauritius verboden. Maar vrijdag besliste het hooggerechtshof dat de betoging toch mag plaatsvinden. De actievoerders hekelen niet alleen de AGOA-samenwerking maar ook de Amerikaanse oorlogsplannen in de Golf en de Amerikaanse milieupolitiek. Amerikaanse deelnemers aan het officiële ngo-forum dat in de marge van de conferentie wordt georganiseerd, hebben zich van de protesten gedistantieerd.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2793   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2793  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.