Amerikaanse atoomindustrie hoopt op geld van Obama

Voor– en tegenstanders van kernenergie in de VS proberen gehoor te krijgen bij hun toekomstige president, Barack Obama. Obama ziet een belangrijke plaats voor atoomcentrales in de energiemix van de VS, maar wil wel oplossingen voor de problemen met veiligheid en afval.
Voor– en tegenstanders van kernenergie in de VS proberen gehoor te krijgen bij hun toekomstige president, Barack Obama. Obama ziet een belangrijke plaats voor atoomcentrales in de energiemix van de VS, maar wil wel oplossingen voor de problemen met veiligheid en afval.

Er zijn plannen voor minstens 31 nieuwe kerncentrales in de VS. Voor 26 daarvan is de Nuclear Regulatory Commission, een instelling die toekijkt op de kernenergie in de VS, al met de goedkeuringsprocedure bezig.

Obama maakte tijdens de verkiezingscampagne duidelijk dat hij de afhankelijkheid van de VS van olie uit het buitenland wil verminderen. Daarvoor wil hij inzetten op de fossiele brandstoffen die in de VS te vinden zijn, op windkracht, waterkracht, zonne-energie en biobrandstoffen, maar ook op kernenergie.

“Kernenergie zorgt voor meer dan 70 procent van de stroom die we niet met fossiele brandstoffen opwekken”, schrijven Obama en zijn toekomstige vicepresident Joe Biden in hun voorlopige energieplan. “Het is onwaarschijnlijk dat we onze ambitieuze klimaatplannen kunnen waarmaken als we de optie voor  kernenergie buiten beschouwing laten.”

Obama houdt wel een slag om de arm. “Maar voordat we de uitbreiding van de atoomsector in overweging nemen, moeten we ons eerst buigen over de veiligheid van kernbrandstof en kernafval, de opslag daarvan en het gevaar dat nucleair gevaar in verkeerde handen valt.”

Problematische financieringVoor de tegenstanders van kernenergie vallen uit die onopgeloste problemen al genoeg argumenten te puren voor een moratorium. Ook het waterverbruik en de laagradioactieve vervuiling die veel centrales veroorzaken, zijn volgens hen pijnpunten. “En dan hebben ze het nog niet over de financiering”, zegt Jim Riccio, een kernenergie-expert van Greenpeace. “De bedrijven die de centrales willen bouwen, zijn niet van plan er hun eigen geld in te stoppen. Ze kloppen nu in Washington aan voor borgstellingen. Maar ik zie het parlement daar niet op ingaan, gelet op de huidige financiële situatie.”

De bedrijven die de nieuwe centrales willen bouwen, hopen dat Obama het aanmoedigingsbeleid van de huidige president George W. Bush verder zet. Bush zette in 2005 een Energiewet op de rails die onder meer de goedkeuringsprocedure voor nieuwe kerncentrales vereenvoudigt. “Het is cruciaal dat de nieuwe regering deze maatregelen aanhoudt en uitbreidt om tot een energiebeleid te komen dat de waarde van kernenergie en andere uitstootarme stroombronnen erkent”, verklaarde Frank Bowman van het Instituut voor Kernenergie in een persmededeling.

Druk van de atoomlobbyObama stemde als senator voor de energiewet van Bush, maar liet later weten dat hij niet achter alle onderdelen ervan staat. Tijdens de Democratische voorverkiezingen koos hij dan weer duidelijk voor kernenergie. In 2006 zwichtte hij ook voor druk van de atoomlobby door een wetsvoorstel af te zwakken dat kerncentrales zou hebben verplicht alle lekken van radioactief materiaal aan omwonenden te melden. Het wetsvoorstel raakte nooit door de senaat.

Obama begon aan zijn omstreden wetsvoorstel toen omwonenden van een kerncentrale bij Godley in Illinois in december 2005 bij hem waren komen aankloppen. Ze waren aan de weet gekomen dat uit de centrale radioactief tritium was weggelekt. Obama schreef eerst een tekst die alle kerncentrales verplicht zou hebben alle dergelijke lekken te melden. Na verzet van de atoomindustrie verschoof hij de verantwoordelijkheid naar de Nuclear Regulatory Commission, en liet hij de mogelijkheid open geen actie te ondernemen bij kleine lekken.
 
Bestuursleden en werknemers van Exelon, de uitbater van de kerncentrale bij Godley, hebben de voorbije verkiezingscampagnes van Obama tot februari 2008 met meer dan 269.100 dollar gesteund. Daarmee waren ze volgens het Centre for Responsive Politics één van zijn belangrijkste donors in het begin van zijn campagne voor de presidentsverkiezingen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.