Bolivia aast op steun tijdens Ibero-Amerikaanse top

Op 14 en 15 november buigen de leiders van Latijns-Amerika, Portugal en Spanje zich over de oprichting van een Permanent Secretariaat voor de Ibero-Amerikaanse Gemeenschap. Naast het gebrek aan eensgezindheid onder de lidstaten blijft vooral de desastreuze sociale situatie in Bolivia een heikel punt. Op een parallelle conferentie bezinnen andersglobalisten, vakbondsmensen en voorvechters van etnische groeperingen zich over alternatieven voor het neoliberalisme.

Het topoverleg heeft plaats minder dan een maand nadat Carlos Mesa werd ingezworen als nieuwe president van Bolivia. Zijn aanstelling volgde op een maand van oproer waarbij minstens 70 doden vielen en honderden mensen gewond raakten. De aanleiding voor de gewelddadige rellen was de beslissing van de regering om aardgas te verkopen aan Noord-Amerika, in een deal waar volgens de vakbonden alleen de Amerikanen en enkele Boliviaanse machthebbers rijker van zouden worden. Na het gewelddadige, militaire einde van de opstand zag president Sánchez de Lozada zich gedwongen af te treden ten voordele van zijn vice-president.

De Ibiro-Amerikaanse Gemeenschap telt 22 leden: de landen van Midden- en Latijns-Amerika, inclusief Cuba, en verder Spanje en Portugal. Eén van de belangrijkste items op de agenda is de oprichting van een Permanent Secretariaat voor de hele groep. Het voorstel kwam van de voormalige Braziliaanse president Fernando Cardoso tijdens het vorige topoverleg. Sindsdien is het voorstel besproken in de lidstaten.

Cuba, Mexico en Venezuela zouden het voorstel resoluut verwerpen, aldus de Boliviaanse minister van buitenlandse zaken Juan Siles. Sommige landen staan wantrouwig tegenover het idee dat een internationaal orgaan hen zou vertegenwoordigen in de internationale arena en in hun naam mee beslissingen zou nemen. Wat de precieze autoriteit zal zijn van het op te richten orgaan, zal ongetwijfeld tot verhitte discussies leiden.

Een ander onderwerp dat binnen de groep voor controverse zorgt, is de houding van de Verenigde Naties in het conflict tussen de Verenigde Staten en Irak. In een sneuvelversie van de Verklaring van Santa Cruz, die eerder deze week uitlekte naar een plaatselijke krant, bevestigen alle lidstaten van de groep hun steun voor het Charter van de Verenigde Naties en voor het principe van niet-interventie in binnenlandse aangelegenheden van lidstaten.

Maar het hoofdthema van de conferentie betreft sociale inclusie, op suggestie van Bolivia zelf. De timing had niet beter kunnen vallen. Het land illustreerde nog pas van hoe sociale uitsluiting tot de ondermijning van democratische organen kan leiden. Meer dan 7 op 10 Bolivianen leven in armoede. Het land hoopt dan ook op financiële steun tijdens het topoverleg.

Indianenleider Evo Morales, parlementslid en één van de drijvende krachten achter het verzet van de voorbije maand, heeft een parallelle conferentie samengeroepen in Santa Cruz om de stem van vakbonden, Indianen, ngo´s en andere andersglobalisten luid te laten klinken. Het sociale forum zal zich vooral buigen over voorstellen om de ongebreidelde macht van het neoliberalisme aan banden te leggen. Met het oproer van vorige maand vers in het geheugen, is er een politiemacht van 6000 manschappen ingezet om de orde in Santa Cruz te handhaven.

Alejandro Campos

xml=7

Ref: la ca eu ip dv

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.