Bossen: airco of houtkachel voor de planeet ?

Een temperatuurstijging van twee procent, in combinatie met de huidige ontbossing, volstaat om het Amazonewoud te veranderen van een soort airconditioning tot een permanente bosbrand die het klimaatprobleem nog erger maakt. Dat zegt het Wereldnatuurfonds (WWF) in de rand van de klimaatconferentie in Bali, waar druk wordt gedebatteerd over de rol van bossen in de strijd tegen de klimaatverandering.
De paradox is dat we een intact Amazonewoud nodig hebben om een temperatuurstijging van twee procent te voorkomen. “Het belang van het Amazonewoud mag niet worden onderschat”, zegt Dan Nepstad, auteur van het rapport “The Amazon’s Vicious Cycles: Drought and Fire in the Greenhouse.” “Het woud is van essentieel belang om de planeet koel te houden. Bovendien is het zo’n grote bron van zoet water dat het mogelijk een invloed heeft op de grote oceaanstromen.”
De bomen van het Amazonewoud houden minstens 100 miljard ton koolstof vast. Dat is het equivalent van 15 jaar uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide. Het rapport schat dat tegen 2030 55 procent van het bos verloren zal gaan door houtkap, branden en de expansie van landbouwgronden voor soja- en veeteelt. Als bovendien de temperatuur blijft stijgen, de verdamping toeneemt en de regenval 10 procent vermindert, dreigt nog eens 4 procent beschadigd te worden door droogte.
Het rampscenario dat Nepstad voor ogen staat, is dat het bos steeds droger wordt en permanente bosbranden de CO2-uitstoot nog gaan verhogen. “Alle voorwaarden zijn vervuld voor een massieve ontbossing in het Amazonegebied”, zegt Nepad.
Op de klimaatconferentie in Bali is veel te doen over de mogelijkheid om projecten tegen ontbossing te laten meetellen als kredieten voor landen die zich ertoe hebben verplicht hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Elk jaar gaat 13 miljoen hectare bos verloren, wat leidt tot een kwart van de globale uitstoot aan koolstofdioxide.
Het huidige Kyotoprotocol zegt niets over de bossen, maar de meeste experten verwachten dat daar in het vervolgakkoord verandering in komt. Niet iedereen is daar gelukkig mee. Sommige milieuorganisaties vinden het onrechtvaardig dat rijke landen zich een schoon geweten kunnen kopen door stukken bos te beschermen , terwijl ze niets ondernemen om hun eigen uitstoot te verminderen.
“De regeringen zijn hier om de klimaatverandering te stoppen, niet voor de commercialisering van de handel in koolstofcertificaten”, zegt Miguel Lovera van de Global Forest Coalition. Zijn organisatie vindt dat er meer geld moet komen voor investeringen in zonne- en windenergie en openbaar vervoer.
Claude Gascon van Conservation International is het daar niet mee eens. “De situatie is zo ernstig dat we alle middelen moeten gebruiken. We hopen dat er officieel erkenning komt voor de waarde van de bestaande bossen als oplossing voor het klimaatprobleem.” Als er een mechanisme komt om projecten voor bosbehoud te valoriseren, moet daarbij wel rekening worden gehouden met de noden van de inheemse bevolking en met de biodiversiteit, vindt Gascon.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.