Cubanen geven vrij hun mening over mensenrechten

35.209 Cubanen leven sinds gisteren in een
feitelijke democratie. Ze mochten vrij hun mening geven over 46 stellingen
over mensenrechten, die door verschillende oppositiegroepen werden opgesomd
in een open brief. De communistische regering kneep een oogje dicht.
Opvallend: 95 procent van de ondervraagden wil af van de doodstraf in Cuba.


De enquête liep over vijf maanden in de veertien provincies van het
Caribische eiland. Ze is het resultaat van de “Ronde Tafel van de gematigde
oppositie”. Die reflectieraad is een van de drie initiatieven die op dit
ogenblik pleiten voor meer democratie en voor meer respect voor de
mensenrechten in het communistische land. Andere initiatieven zijn het
project Varela, dat de steun geniet van de Verenigde Staten en de Europese
Unie, en de “Assemblée ter Bevordering van de Burgersamenleving”, dat als
doel heeft de bevolking democratische beginselen bij te brengen.

Vertegenwoordigers van de oppositie beklemtonen dat de initiatieven los van
mekaar staan. “De oppositie dient zich in Cuba in gespreide slagorde aan”,
zegt Vladimiro Roca, ex-lid van “de Groep van Vier” die in de gevangenis
heeft gezeten omdat hij in 1997 de bevolking aanzette de verkiezingen te
boycotten. “Die verscheidenheid is een voordeel. Het is voor de regering
moeilijker ons als één doelwit te beschouwen.” Voor de Cubaanse leider Fidel
Castro is elke vorm van georganiseerde oppositie illegaal, maar de laatste
jaren treedt de regering niet meer op tegen dissonante stemmen.

De activisten van de Ronde Tafel geloven dat de enquête de aanzet is tot een
nieuw sociaal pact over mensenrechten. Cubanen met een verschillende
achtergrond – ook fervente Castristen werden ondervraagd - zijn het eens
over een groot deel van de stellingen uit de open brief. En die mening is
verrassend progressief. Slechts 1.400 van de meer dan 35.000 ondervraagden
vindt dat de doodstraf in uitzonderlijke gevallen moet toegelaten zijn.
Nauwelijks zevenhonderd van de ondervraagden gaan niet akkoord met de
stelling dat je alleen maar mag trouwen als je partner zijn of haar
toestemming geeft. Ook de stellingen over de bewegingsvrijheid van de
burgers genoten massale steun.

“Uit de enquête komt onder meer naar voren dat de Cubanen in principe niet
afkerig staat van het homohuwelijk”, zegt Dimas Castillo, die mee de
ondervragingen leidde. Het succes van de ondervraging – “nauwelijks twee
enquêteurs werden met geweld afgedreigd” – sterkt de gematigde oppositie in
haar voornemen om een comité op te richten dat een eindtekst van de open
brief moet opstellen. Die tekst wordt voorgelegd aan de
Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties.

De commissie keurde vorig jaar een motie goed waarin beslist werd een
speciale afgevaardigde naar Cuba uit te zenden. Die afgevaardigde, de Franse
rechter Christine Chanet, heeft nog geen toestemming gevraagd aan de
Cubaanse regering om af te reizen. De gematigde oppositie hoopt dat het met
de open brief nu wel zo ver komt. De Cubaanse leider, Fidel Castro, heeft
het niet hoog op met wat de VN over de mensenrechten op Cuba te zeggen hebben.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.