Deelstaten behandelen grote gezinnen als paria's

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven,
hebben verscheiden Indiase deelstaten strafmaatregelen ingevoerd voor
gezinnen die het aandurven meer dan twee kinderen te krijgen. Ze willen
daarmee de bevolkingsgroei sneller onder controle krijgen. Vooral vrouwen
worden getroffen door de sancties.


India telt sinds 1999 meer dan een miljard inwoners, en dat aantal zal
volgens de laatste prognoses verder stijgen tot 1,63 miljard in 2050. Het
doel van de in 2000 afgekondigde nationale bevolkingspolitiek is de aangroei
van de populatie tegen 2045 te stilstand te brengen. Nergens staat dat
gezinnen niet meer dan twee kinderen mogen hebben, maar het document bevat
wel maatregelen die ouders aanmoedigen hun kroost beperkt te houden. Een
nieuw sociaal zekerheidssysteem voor mensen die onder de armoedegrens
zitten, is bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor paren met hoogstens twee
kinderen. Koppels die wachten tot ze ouder zijn dan 21 om te trouwen en zich
na hun tweede kind laten steriliseren, hebben recht op een beloning.

Maar in India zijn de deelstaten verantwoordelijk voor de concrete invulling
van de gezondheids- en bevolkingspolitiek, en verscheidene van die regionale
overheden zijn veel verder gegaan dan de federale regering wenselijk acht.
Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan, Orissa en Madhya
Pradesh hebben het ouders met meer dan twee kinderen onmogelijk gemaakt zich
kandidaat te stellen voor de verkiezing van de dorpsraden. Tien jaar geleden
werd een derde van de zetels in die ‘panchayats’ voor vrouwen voorbehouden,
maar door de sancties tegen moeders van grote gezinnen kunnen daarvoor nu
waarschijnlijk niet meer genoeg kandidaten worden gevonden. In afgelegen
gebieden dreigen vooral arme, ongeletterde burgers die helemaal geen weet
hebben van de nieuwe bepalingen, zichzelf politiek buiten spel te zetten.

In de deelstaat Maharashtra beveelt het nieuwe bevolkingsbeleid de betrokken
overheden aan gezinnen vanaf het derde kind geen gesubsidieerde
levensmiddelen meer te beschikking te stellen; nakomertjes hebben ook geen
recht meer op premies die de toegang tot de gezondheidsdiensten en het
onderwijs moeten vergemakkelijken. De woestijnstaat Rajasthan besliste in
juni ook dat ouders met meer dan twee kinderen geen overheidsbanen meer
kunnen krijgen; ambtenaren die zich nadat ze aangeworven zijn te enthousiast
voortplanten, komen niet meer in aanmerking voor promotie. En in Uttar
Pradesh, met 190 miljoen inwoners de volkrijkste deelstaat, worden de
dotaties voor de dorpsraden afhankelijk van de resultaten die ze kunnen
voorleggen op vlak van geboortebeperking.

Critici stellen dat de strafmaatregelen vooral ten koste gaan van de armste
bevolkingslagen. Ook de verhouding tussen jongetjes en meisjes dreigt verder
te worden scheefgetrokken. In de Indiase cultuur bestaat een sterke voorkeur
voor kinderen van het mannelijke geslacht - die blijven in de familie en
brengen als ze trouwen een meid voor alle werk én een grote bruidsschat
binnen. Indiase gezinnen maken steeds meer gebruik van moderne technieken
als vruchtwateranalyses om de geboorte van vrouwelijk kinderen te
verhinderen. Dat heeft ertoe geleid dat de leeftijdsgroep tot zes jaar in
India 927 meisjes op 1000 jongens telt.

T.V.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.