Eerbiedwaardige Sierra Club laat zich horen rond teerzanden

Interview met MICHAEL BRUNE, Executive Director van de Sierra Club

De Sierra Club, de grootste en meest eerbiedwaardige milieuvereniging in de VS, besliste onlangs voor het eerst in haar bestaan om burgerlijke ongehoorzaamheid toe te voegen aan haar actiemiddelen. Dat is nodig, zegt directeur Michael Brune, want er staan grote maatschappelijke belangen op het spel.

  • Sierra Club Michael Brune Sierra Club

De term “burgerlijke ongehoorzaamheid” vindt zijn oorsprong in een gedicht van de Ameriaanse filisoof Henry David Thoreau uit 1849, getiteld “Resistance to Civil Government”. Het actiemiddel wordt vaak gebruikt als niet-gewelddadig protestmiddel tegen wijdverbreide ongerechtigheid, met de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren vijftig en zestig als schoolvoorbeeld.

Op 13 februari kwamen een aantal bekende activisten bijeen voor het Witte Huis in Washington om er te protesteren tegen de Keystone XL pijpleiding, die dagelijks een miljoen vaten olie uit de erg vervuilende Canadese teerzanden doorheen de VS moet vervoeren. Een ramp voor het klimaat, zeggen de activisten, en hernieuwbare energiebronnen leveren veel meer banen op.

De actievoerders waren niet van de minste: onder meer NASA-klimaatwetenschapper James Hansen, dichter Bob Haas en advocaat Robert F. Kennedy Jr werden gearresteerd nadat ze de hoofdingang van het Witte Huis versperden en weigerden weg te gaan.

Ook Michael Brune, directeur van de Sierra Club was bij het protest aanwezig. Het was de eerste keer in de 120-jarige geschiedenis van de organisatie dat ze voor burgerlijke ongehoorzaamheid koos, en ook de eerste keer dat een directeur van de organisatie werd gearresteerd.

Brune sprak met persagentschap IPS over het protest, en over de noodgedwongen keuze voor burgerlijke ongehoorzaamheid.

IPS: Kunt u beschrijven wat er op 13 februari gebeurde voor het Witte Huis?

Brune: We brachten zo’n vijftig gemeenschapsleiders samen uit het hele land die zich verzetten tegen verschillende aspecten de teerzanden voor een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid voor de ingang van het Witte Huis. Daarmee wilden we president Barack Obama oproepen om alles te doen wat in zijn macht ligt om dergelijke extreme energiebronnen af te zweren en zoveel mogelijk te kiezen voor hernieuwbare energie.

Waarom krijgt de Keystone XL pijpleiding zoveel meer aandacht dan andere projecten?

Teerzanden zijn de meest CO2-intensieve brandstofbron ter wereld. De brandstof is moeilijk te bereiken en vergt heel wat energie om te produceren. We zijn bezorgd dat, als de teerzandindustrie nog kan uitbreiden, het onmogelijk wordt om de klimaatverandering te stoppen. De pijpleiding zelf zal heel wat schade toebrengen, maar het is ook een symbool voor het type investeringen dat we als maatschappij moeten afzweren.

We vragen in de plaats daarvan om de geplande investeringskost van 7 miljard dollar aan te wenden voor hernieuwbare bronnen: zon, wind en energie-efficiëntie.

Voorstanders van de pijpleiding spreken over nieuwe banen in een moeilijke economische periode. Is dat een misvatting?

We moeten hier eerlijk over zijn: de aanleg van een pijpleiding brengt natuurlijk banen met zich mee. Maar als je daar eerlijk over bent, moet je helemaal eerlijk zijn, en toegeven dat je met schone energie meer banen kunt creëren, en dat we dat ook al gedaan hebben. Zonne- en windenergie leveren minstens driemaal zoveel banen op.

Kortom: als je bezorgd bent over het klimaat, dan wil je schone energie. Als je bezorgd bent over de economie en banen wil creëren, dan moet je dus ook voor schone energie kiezen.

Welke macht heeft de president in dit dossier?

Erg veel: de president kan het hele project verwerpen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bestudeert het voorstel momenteel. Het zal een voorstel doen, en dan is het aan de president om te beslissen of de pijpleiding er komt of niet. Eén persoon beslist dus, en daarom waren we bij het Witte Huis.

Is die beslissing een doorslaggevend moment in de toekomstige klimaatpolitiek van de VS?

Absoluut. Zondag organiseren we de grootste samenkomst in de Amerikaanse geschiedenis rond de klimaatverandering, en die komt er op een cruciaal moment. De president moet belangrijke beslissingen maken over openluchtmijnen, over schaliegaswinning, olieboringen in het poolgebied, en over Keystone XL.

Steeds meer geëngageerde, gepassioneerde Amerikanen staan op om de strijd voor schone energie te voeren, en het is inspirerend om daar deel van uit te maken.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.