EU lanceert Duurzaam Handelsforum

De Europese Commissie heeft op 1 juli een Duurzaam
Handelsforum gelanceerd dat vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden en
allerlei actiegroepen de kans moet bieden in discussie te treden met elkaar
en met de EU. De deelnemers kunnen er Europese beleidsmaatregelen onder vuur
nemen die volgens de EU duurzame consumptie- en productiewijzen moeten
bevorderen, maar in de praktijk arme landen vaak voor grote problemen
stellen.


Duurzaamheid staat voor een goede mix aan ecologisch, sociaal en economisch
bewustzijn die erop gericht is de behoeften van alle mensen die nu leven te
bevredigen zonder de ontwikkelingskansen van komende generaties te
hypothekeren. Het concept wordt onderschreven door de EU, en de Unie
probeert die goede voornemens in de praktijk om te zetten door de handel in
biologische producten, goederen die op een ethisch verantwoorde manier zijn
gemaakt en grondstoffen waarvoor de producenten een eerlijke prijs
ontvangen, te stimuleren. Maar dat zorgt bij sommige importeurs juist voor
ergernis.

Bij de lancering van het forum werd de EU-vertegenwoordigers meteen hard
aangepakt over de zware last die de Europese ‘duurzaamheidsdruk’ betekent
voor arme landen. De Europese Commissie ‘stimuleert’ bedrijven in
ontwikkelingslanden die banden hebben met Europa om zoveel mogelijk
corporate social responsibility aan de dag te leggen: productieprocessen
moeten niet alleen economisch efficiënt zijn, maar ook aan hoge ecologisch
en sociale normen beantwoorden. Dat wordt dan nog liefst allemaal
afgesproken met alle betrokken partijen: werknemers, aandeelhouders,
omwonenden en de overheid. Bedrijven zouden ook hun klanten omvattend moeten
informeren over de mate waarin hun producten aan al die
duurzaamheidsvereisten voldoen.

Voor ontwikkelingslanden en de bedrijven daar is dat allemaal heel hoog
gegrepen. Tijdens het eerste forum, dat toegespitst werd op de handel in
producten uit de sector van de elektronica, wezen vertegenwoordigers uit
ontwikkelingslanden erop dat veel producenten erg gefrustreerd zijn omdat de
eisen zo hoog komen te liggen en omdat bijkomende vereisten vaak heel snel
en zonder overleg worden ingevoerd. Aan ecologische normen voldoen kan ook
vaak enkel door zware investeringen. Maart alleen al aan de nodige
informatie over alle vereisten komen, is meestal een probleem. Vooral kleine
exporteurs haken daardoor af.

Het Duurzaam Handelsforum zal in goede banen geleid worden door het Centrum
voor Duurzame Handel en Innovatie (STIC). Dat Europese centrum werd in
november opgericht om de kloof tussen het veeleisende en institutioneel
geoliede overheidsapparaat in de EU en de meer op improvisatie en een
cultuur van de schaarste gebaseerde ontwikkelingslanden te helpen
overbruggen. Het centrum helpt ontwikkelingslanden duurzame
productieprocessen op te zetten en voor de productie daarvan ook een markt
te vinden.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2785   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2785  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.