Europese Socialisten willen nieuwe 'global deal'

De Europese socialisten roepen op tot een nieuwe ‘global deal’ om het vertrouwen tussen Noord en Zuid te herstellen. Dat vertrouwen is noodzakelijk om de VN-top over duurzame ontwikkeling van komende zomer in Johannesburg tot een succes te laten uitgroeien.
De Europese Socialisten hebben een brede waaier aan voorstellen rond duurzame ontwikkeling uitgewerkt, van belastinghervormingen over een nieuwe aanpak voor het transportprobleem en de energievoorziening naar de herwaardering van het platteland en nieuwigheden als het bevorderen van verkoop via het internet. Het plan mikt in de eerste plaats op duurzame ontwikkeling in Europa, met een sterke groei, volledige tewerkstelling en gezonde overheidsfinanciën. Maar er wordt ook nadruk gelegd op solidariteit tussen Noord en Zuid en op een nieuwe aanpak van de ontwikkeling in de wereld.

De uitgewerkte voorstellen moeten een gespreksbasis vormen voor drie heel belangrijke topconferenties die de komende maanden plaatsvinden, aldus de Zweedse premier Goran Persson. Op 15 en 16 maart is er de top van de Europese Unie over sociale en economische kwesties in Barcelona. Daarna vindt van 18 tot 22 maart de VN-conferentie over financiering van ontwikkeling plaats in het Mexicaanse Monterrey. En tot slot is er de Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg, van 26 augustus tot 4 september.

De Partij van Europese Socialisten (PES) is geen lichtgewicht: ze vertegenwoordigt de socialistische, sociaal-democratische en Labour-partijen van de Europese Unie, Noorwegen en Cyprus, en van landen uit Centraal- en Oost-Europa. De voorstellen werden uitgewerkt door een werkgroep op het hoogste niveau, en moeten beschouwd worden als de socialistische blauwdruk voor een dynamischer Europa en een beter globaal evenwicht.

Als lid van de werkgroep vraagt Persson de rijke geïndustrialiseerde landen alvast alles in het werk te stellen om de ontmoetingen in Monterrey en Johannesburg te doen slagen. In Monterrey moet de herverdeling van de wereldwijde rijkdommen absoluut doorgezet worden, vindt Persson. Er dient bijvoorbeeld gestreefd te worden naar een officiële ontwikkelingshulp (ODA) van minstens 0,7 procent van het BNP, zoals de VN het aanbevelen. De EU heeft er zich al toe verbonden dat streefcijfer te halen, en dringt daar ook bij andere landen op aan. Onder meer de VS hebben dat engagement nog niet aangegaan.
De top van Johannesburg biedt de ideale gelegenheid om een volwaardige dialoog te openen tussen Noord en Zuid. Dat is volgens Persson meer dan ooit nodig na het debacle van de Durban-top over racisme en xenofobie, waar de kloof tussen Noord en Zuid pijnlijk diep bleek. En in Barcelona moet Europa doordrongen worden van de belangrijke rol die het in Johannesburg te spelen heeft. Persson wil dat de sociaal-democraten hun verantwoordelijkheid nemen en een globaal actieplan afdwingen.

Een ander lid van de werkgroep, EU-commissaris voor Milieu Margot Wallstrom, vindt de voorstellen rijk en genuanceerd, maar wil die omgezet zien in concrete initiatieven. Zij benadrukt daarbij de verwevenheid van economische, sociale en milieubewuste maatregelen. De Nederlandse minister voor Milieu Jan Pronk werkte ook mee aan de blauwdruk. Hij stelt nadrukkelijk dat de wereldleiders niet enkel aanwezig moeten zijn in Johannesburg, maar dat ze ook met een zeer concreet actieplan moeten komen. De Milleniumdoelstellingen van de VN kunnen daarbij als leidraad dienen. Eén van die doelstellingen is de halvering van het aantal mensen onder de armoedegrens tegen 2015 in vergelijking met het jaar 1990. Een zware hindernis vormt volgens Pronk de stugge houding van de VS in verband met de financiering van de ontwikkeling: als de VS zich in Monterrey niet soepeler opstellen en hun geldbeugel openen, is Johannesburg gedoemd te mislukken.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.