Genderbeleid is de VN weinig geld waard

De Verenigde Naties hebben geen gebrek aan statistieken om beleid ten aanzien van een van hun meest dringende kwesties, discriminatie op basis van geslacht, te verdedigen. De daadwerkelijke financiering blijft echter achter.
De regio Azië-Pacific loopt jaarlijks 42 tot 47 miljard dollar mis omdat vrouwen weinig kans op werk hebben, blijkt uit een VN-studie. Het gebied mist daarnaast 16 tot 30 miljard dollar per jaar als gevolg van gebrekkig onderwijs aan meisjes.
Daarnaast wijzen de VN erop dat wereldwijd één op de drie vrouwen een groot risico loopt tijdens haar leven te maken te krijgen met geweld. Volgens de Wereldbank, een zusterinstituut van de VN, lopen vrouwen tussen 15 en 44 jaar oud meer risico slachtoffer te worden van verkrachting en huiselijk geweld dan van kanker, verkeersongelukken, oorlog of malaria.
Het VN-Ontwikkelingsfonds voor Vrouwen (UNIFEM), wijst er op dat vrouwen ongeveer 70 procent van de armen in de wereld uitmaken en 67 procent van de ongeletterden. Elizabeth Mataka, de speciale VN-gezant voor Hiv/aids in Afrika, schat wereldwijd dat bijna de helft van alle volwassenen met hiv vrouw is.
Al deze kwesties, en het relatief lage budget om deze dingen aan te pakken, ook bij de Verenigde Naties, staan vanaf dinsdag op het programma tijdens een twee weken durende sessie van de VN-Commissie inzake de Status van Vrouwen (CSW). Naar verwachting zullen de bijeenkomsten in en rondom het VN-hoofdkantoor in New York zo’n 5.000 vertegenwoordigers van regeringen, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld trekken.
VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon beklaagt zich erover dat de afspraken over gendergelijkheid die gemaakt werden tijdens de Vierde Wereldconferentie over Vrouwen in Peking (1995) en de Internationale Conferentie over Financiering van Ontwikkelng (FfD) in Monterrey (Mexico, 2002), nog steeds geïmplementeerd moeten worden.
“Ondanks het feit dat er steeds mee bewijs komt dat gendergelijkheid economisch zinvol is en de oproepen tot genderbeleid in economische politiek en financieel management, wordt daarvoor nog niet systematisch geld beschikbaar gesteld”, zegt hij in een document van 21 pagina’s dat tijdens de CSW-sessie besproken wordt.
In het document wordt onder meer opgeroepen om het aandeel ontwikkelingshulp dat specifiek op het verbeteren van de positie van vrouwen gericht is, te verhogen. Uit een onderzoek van de Commonwealth Policy Studies Unit in Londen, ging in 2003 van de 69 miljard dollar aan officiële ontwikkelingshulp, 2,5 miljard naar gendergelijkheid als hoofddoel. Sindsdien is de situatie niet wezenlijk veranderd.
De secretaris-generaal roept in het document internationale financiële instituten op om bij het verstrekken van leningen en schuldkwijtschelding een genderbeleid te voeren dat overeenstemt met eerder gemaakte afspraken.
In november staat een vervolg van de FfD-conferentie op het programma. Die bijeenkomst, waar financiering van het genderbeleid op de agenda staat, wordt gehouden in Qatar. Ondertussen klagen vrouwenorganisaties dat ook de VN zelf niet de benodigde financiële middelen verstrekt voor genderbeleid in de eigen ‘achtertuin’.
Het gecombineerde budget van alle VN-vrouwenorganisaties, inclusief UNIFEM, de Division for the Advancement of Women (DAW), het kantoor van de speciale VN-adviseur inzake Genderkwesties (OSAGI) en het International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) kregen in 2006 65 miljoen dollar. In 2007 was dat het dubbele. Toch verbleekt dat bedrag bij het jaarlijkse budget van het VN-Kinderfonds Unicef: 2,34 miljard dollar.

 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.