Groot-Brittannië internationaal op de bres voor verhoging ontwikkelingshulp

Groot-Brittannië gaat volgend jaar in de Europese Unie en bij de G8 waarschijnlijk sterker aandringen op een verhoging van de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking. De Britse regering heeft maandag aangekondigd dat tegen 2013 0,7 procent van het bruto binnenlands product naar ontwikkelingshulp zal gaan – een verdubbeling in vergelijking met nu. Dat geeft de Britse regering recht van spreken als ze volgend jaar het voorzitterschap van de G8 en van de Europese Unie in handen heeft.


Britse ontwikkelingsorganisaties, die zowat 100.000 van hun sympathisanten per brief of e-mail bij de regering deden aandringen om een tijdschema voor het bereiken van de 0,7 bekend te maken, zijn eigenlijk ontevreden. Ze hadden gehoopt dat Groot-Brittannië zou proberen de internationale fatsoensnorm voor ontwikkelingshulp al tegen 2008 te bereiken.

Maar de actievoerders zijn wel opgezet met het vooruitzicht dat hun regering nu ook bij andere rijke landen zal gaan aandringen om meer geld voor het Zuiden vrij te maken. Volgens Howard Mollett van BOND, een koepel van 280 Britse hulporganisaties, hebben zowel premier Tony Blair als minister van Financiën Gordon Brown bekend gemaakt zich daarvoor te zullen inzetten.

Net als alle andere industrielanden beloofde Groot-Brittannië al in 1970 in de Verenigde Naties om 0,7 procent van zijn bbp aan ontwikkelingshulp te gaan uitgeven. Tot hiertoe respecteren enkel Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Luxemburg die afspraak. België, Frankrijk, Ierland, Spanje en Finland hebben wel ook al concrete plannen om stapsgewijs naar 0,7 toe te werken. België wil dat doel in 2010 halen, Frankrijk en Spanje in 2012.

In de Europese Unie moeten vooral rode lantaarn Italië en het economisch slabakkende Duitsland overtuigd worden, in de G8 De VS en Japan. De VS gaven in 2003 maar 0,14 procent van hun nationale rijkdom uit aan ontwikkelingshulp.

De extra miljarden die de Britse regering wil vrijmaken, zouden in de eerste plaats naar Afrika gaan. De hulporganisatie Oxfam heeft voorgerekend dat de geplande verhoging van het budget tot 2008 al 14 miljoen mensen aan drinkbaar water en sanitaire voorzieningen kan helpen, twee miljoen kinderen naar school kan laten gaan en de dood van 250 miljoen jonge kinderen kan voorkomen. De regering heeft wel al laten verstaan dat ze kan terugkomen op haar beloftes als de economie niet groeit zoals voorzien. (PD)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.